Solicitant

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca

Durata
august 2019 – mai 2020
Buget
97.085 euro
Finanțator
Programul Național de Dezvoltare Rurală

Asocierea crescătorilor de animale de pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Someș-Nadăș

urmărește înființarea unei cooperative agricole de crescători de animale pe teritoriul GAL Someș-Nadăș (nord-vestul județului Cluj) și sprijinirea acestora în găsirea unei alternative pentru comercializarea producției de lapte. În prezent, clienții actuali ai acestora sunt procesatorii medii din zonă și consumatori direcți prin relații nonformale.

Împreună, membrii viitoarei cooperative agricole dețin 2.378 capete de animale care produc anual aproximativ 328.655 litri de lapte.

Sprijinul Fundației Civitas se va concentra pe constituirea juridică a cooperativei agricole, elaborarea planului de afaceri și asistență în implementarea acestuia, dezvoltarea logisticii de procesare a produselor lactate, construirea brandului cooperativei și facilitarea accesului la logistica necesară pentru desfacerea produselor.

Parteneri: fermieri din GAL Someș-Nadăș