Főpályázó

Civitas Alapítvány

Projekt időtartama:

2018 május – 2018. november

Költségvetés:

10.000 de lej
Támogató:
Kolozsvári  Polgármesteri Hivatal

A „Transformator – Együttműködés és fenntarthatóság a civil szervezetek szektorában és a független kulturális szektorban Kolozsváron” című projekt célja egy olyan kontextus megteremtése, amely ösztönzi a kolozsvári nonprofit szervezetek közötti együttműködést, hogy kezdeményezésük nagyobb hatást gyakoroljon a fiatalokra és a kulturális ágazatra. Több workshop-ot szerveztünk ezen szervezetek számára és modernizáltuk a www.ongcluj.ro weboldalt is. Ennek a fejlesztésnek a célja a kolozsvári nem kormányzati szervezetek közötti modern kommunikációs platform kialakítása, amely az eszmék és erőforrások cseréjének ad helyet, lehetőséget teremtve a bevált gyakorlatok ismertetésére az ágazatban.

Így, a 2014-ben egy korábbi támogatásból létrehozott weboldal olyan funkciókkal lett kiegészítve, amelyek lehetővé teszik a kolozsvári, nem kormányzati szervezetek erőforrásainak jobb kezelését. A szervezetek képesek lesznek (logisztikai és nem csak) erőforrásaikat más szervezetek szolgálatába állítani, jobban összehangolják tevékenységeiket az események szervezésében. Ugyanakkor, a civil szervezetek tevékenysége iránt érdeklődő kolozsvári lakosoknak egy releváns és reprezentatív adatbázist biztosítunk.

Gyakorlatilag a weboldal  lehetőséget teremt a találkozásra és együttműködésre. A 8 műhelysorozat, a nonprofit képviselők képzési műhelyei, lehetőséget biztosítottak a résztvevők képzésére olyan területeken, mint a projektírás, a hálózatépítés, az adománygyűjtés és a szociális vállalkozás. A projekt fő célja az, hogy a vállalkozói készségek fejlesztésével a nonprofit szférában a fenntarthatósági modellek előmozdításával terjesszen elő ágazatok közötti kapcsolatot a különböző társadalmi területek, például a nonprofit szféra, a kulturális környezet, a szociális gazdaság ágazatai között. Ugyanakkor, lehetőséget teremt a bevált gyakorlatok terjesztésére valamint a magánintézmények képviselőinek szakmai képzésére.

Partnerek:

Tranzit Ház (Casa Tranzit), Reciproca Egyesület (Reciproca, Urbannect)