Küldetés, vizió és szervezeti értékek

Küldetés

A közösségek fejlődési képességének erősítése, a jólétükhöz hozzájáruló sikeres modellek kialakítása által.

Jövőkép

A mi jövőképünk szerint a helyi közösségek tagjai jó irányba változtathatják meg mindennapi életüket, amikor részt vesznek innovatív, fenntartható és a társadalomra hatást gyakoroló programokban. Hiszünk a közösség erejében, a társadalmi szerepvállalásban és abban, hogy az állampolgárok a hatóságokkal közösen kell a kezdeményezéseket projektekké, a terveket valósággá változtassák, a fejlesztési lehetőségek pedig a jóllét javulásához vezessenek.

Értékek

Bizalom és hűség: hiszünk abban, amit cselekszünk és bizalmat hagyunk magunk után. Erős kapcsolatokat építünk partnereinkkel és a kedvezményezettekkel, és ezek az odaadáson és a hűségen alapulnak.

Szakmaiság és önmagunk túlszárnyálásának az akarata: a projektjeink közösségi hatását a velünk együtt dolgozó emberek szakmaisága garantálja, valamint az a vágyuk, hogy minél többet tanulhassanak, alkotóbbak lehessenek, és hogy sikerüljön hatékonyan valósággá alakítani ötleteiket, álmaikat és törekvéseiket.

Odaadás és hivatástudat: a Civitas-nál dolgozó emberek azok a szakemberek, akik hisznek abban, amit csinálnak. Hivatástudatuk, elkötelezettségük és a hitük abban, hogy a munkájuk számít, nagyra tartott értékekeket jelentenek mindenki számára.

Integritás a siker érdekében: értékeinket megbecsüljük, ugyanakkor tiszteljük azokat, akik azonosulnak velük, viszont csak azokat választjuk parnereinknek, akik megfelelően akarják is alkalmazni.

Innováció és kreativítás: Projektjeink különbözőek, mert az emberek is különbözőek; programjaink hatékonyságának a kulcsa a tapasztalat. Hisszük, hogy az innováció és a kreativítás elengedhetetlenül szükségesek, ahhoz, hogy projektjeink vonzóak és sikeresek legyenek. Csak így nyerhetjuk el azok bizalmát, akikért és akikkel dolgozunk.

Partnerség és társulás: ezen a területen partnerség nélkül nehezen lehet megvalósítani bármit is, ezért az erőforrásokat következetesen megosztjuk partnerekkel, így tudjuk még biztosabban és sikeresebben kivitelezni elképzeléseinket a közösségekben.