Pályázó:

a Civitas Alapítvány kolozsvári irodája

Megvalósítás időszaka:
2014 – 2017
A projekt összértéke:
161,880 USD
Facebook page „Miere de Câmpie”
Támogató:
Romanian American Foundation

A projekt keretében méhészettel foglalkozó erdélyieket szándékozunk összehozni egy szövetkezetbe, és e társulási struktúra létrehozásával segíteni egyéni tevékenységüket. A projekt nemes célja, hogy elősegítse a szövetkezeti tagok termékeinek a piacra juttatását, azok szabványosítását, a szükséges branding-elemek kifejlesztését, valamint a piac korszerű elvárásaihoz való alkalmazkodás elsajátítását.

A projekt végső szakaszában azt szeretnénk elérni, hogy a létrehozott szövetkezet által egy olyan regionális központot alakítsunk ki, amelyhez egyre több méhészettel foglalkozó gazda csatlakozzon. Ez segítse azon erőforrásokhoz való hozzájutásukat, amely által fejleszthetik vállalkozásaikat, javíthatják termékeik minőségét, állományaikat megnövelhetik, valamint folyamatosan gyarapítsák taglétszámukat.

2015 ( a román változatban 2016 szerepel) őszén a Szövetkezet máris beszámolhatott kb. 500 kg méz értékesítéséről, különböző megrendelők felé (például cukrászdai műhelyeknek).

Találtunk tehát olyan biztató értékesítési csatornákat, amelyek által ösztönzést adhattunk a szövetkezeti tagoknak ahhoz, hogy még többet foglalkozzanak a termeléssel, és törekedjenek a méhállományaik fejlesztésére. Összegzésképpen igazolást nyert, hogy az együttműködés biztató, és hogy a szövetkezet célkitűzéseinek elérése egyre közelebbinek látszik.

„A legszebb emlékem augusztus végén született, amikor a szövetkezeti tagok együtt öntötték a terasz betonját. Nagyon élvezetes tevékenység volt, amely által jelentősen hozzájárultunk a csapatszellem megerősödéséhez. Egy másik maradandó emléket a széki Vásáron való részvétel azon pillanata jelentette, amikor mindnyájan együtt voltunk a polgármesteri hivatal képviselői által létrehozott tábortűz körül. 

A legfontosabb elsajátított lecke annak tudatosulása volt, hogy csak a kommunikáció, a folyamatos képzés és a korlátok túllépésének a megpróbálása által lehet biztosítani egy szövetkezet harmónikus növekedését. Az identitás meghatározásában fontos szerepet játszik a csapatszellem és a közös cél megértése.”

Cornel BRUSTURa Réti Méz Mezőgazdasági Szövetkezet menedzsere