Megvalósítás időszaka:
2016. február- 2017. július
A projekt összértéke:
13. 850 USD
Támogató:
Romanian American Foundation

A projekt nemcsak a Civitas Alapítvány számára fontos, hanem a romániai nonprofit közeg számára is, hiszen a stratégiai fejlődés számára felállít egy lehetséges modellt. Kezdetét jelentette a szervezet és annak struktúrájában résztvevő entitások szintjén egy diagnózis elkészítése, amelynek eredményeképpen javaslatok történhetnek egy lehetséges stratégia felállítását illetően, amelyet majd újra lehet tervezni, és annak alapján újragondolni a meglévő struktúrákat.

A maga nemében ez azért egyedülálló, partikuláris projekt, mert nagyon kevés nemkormányzati szervezetnek adatik meg a lehetőség arra, hogy átmenjen ezen a vizsgálaton és ezen a stratégiaépítésen, ugyanakkor nem igazán léteznek számukra hasonló követhető modellek sem. Mi azt képzeltük el és tűztük ki célunknak, hogy a folyamat által, az Alapítvány újraszervezése mellett, javasoljunk egy általánosan alkalmazható modellt a románia nemkormányzati és nonprofit szervezetek részére is.

Eddig elért eredményeink egyike a szervezeti diagnózis elkészülése, Kosza Alizzal való együttműködés eredményeképpen, aki ennek a folyamatnak a mentora és segítője volt, és aki együtt dolgozott Răzvan Nicoară-val. A diagnózis felszínre hozta a szervezetet érintő kihívásokat, rámutatott a megszervezés elemeit meghatározó alapdokumentumok újragondolására, kérte az Alapítvány szervezeti
diagramjának és stratégiájának az elkészítését, de természetesen a romániai nem kormányzati szervezetekre alkalmazható vállalkozói modellt is javasolt.

A munka során formális és informális találkozókat szerveztünk a Civitas csapata és a board tagjaival, ezek alkalmával részletesen kimerítettük a szükséges témákat. Büszkék vagyunk tehát erre a projetünkre, ezt sokszorosíthatónak, lemásolhatónak tartjuk, így eredményei, következtetései számos hazai szervezet segítségére vállhatnak. A kivitelezése alatt egy másik dologra is rájövünk: olyan csapat vagyunk, amely képes a megújulásra és a fejlesztésre, mégha nem is új a szervezetünk.

„A projekt lebonyolítása során azt a legfontosabb tanulságot vontam le eddig, hogy a szervezetnek alkalmazkodni kell és rugalmasságot kell tanúsítania a tagjai iránt, valamint figyelnie kell minden egyes benne résztvevő potenciáljára. Ha létezik a szükséges rugalmasság, akkor eddig fel nem tárt erősségek és értékek kerülhetnek felszínre. A nonprofit társadalomban nem működik a bürokratikus megközelítés, mivel az az emberi egyéniséget nagyon hátrányba helyezheti. A szükséges munkaköri leíráson túlmenően, amelyik legtöbbször csak a fontosabb feladatokat tartalmazza, az igazi felelősségleosztás és a figyelem
az egyénre és annak képességeire kell támaszkodjon. A teljesítés korlátait nem lehet behatárolni az egyének számára, viszont egy megfelelelően rugalmas struktúra lehetővé teheti azt, hogy kilépve a konfortzónájából, mindenki megmutathassa igazi önmagát, és egyes esetekben latens, addig elrejtett értékeket hozhasson a felszínre.” Balogh Márton – a Civitas kolozsvári irodájának igazgatója

„Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în urma acestui proiect este nevoia adaptabilității și a flexibilității organizaționale și valorificarea potențialului fiecărui membru al echipei. Dacă există suficientă flexibilitate, pot ieși la iveală resurse de care nu suntem conștienți. În mediul non-profit nu funcționează abordarea birocratică, căci se pierde foarte mult din individualitatea omului.
Dicolo de fișa postului, care este una orientativă, atenția cade pe individ și resursele acestuia. Ca oameni, avem un potential nelimitat, iar o structură flexibilă ne permite șă ieșim din zona de confort și să ne dezvăluim iar, în unele cazuri, să ne descoperim capacitățile latente.”

Balogh Márton Director Regional Cluj-Napoca