Durata
Februarie  2016 – iulie 2017 
Buget
13. 850 USD
Finantator
Romanian American Foundation

Debutul acestuia a însemnat realizarea unei diagnoze la nivelul organizației și a entităților care fac parte din structura sa, iar în urma acestei diagnoze propunerea unei strategii, regândind structura acesteia.

Este un proiect inedit, prin faptul că foarte puține organizații neguvernamentale au oportunitatea de a realiza acest proces și prin faptul că la momentul actual există prea puține modele. Noi ne-am propus, ca pe lângă reorganizarea fundației, prin acest proces să cream un model de dezvoltare organizațională aplicabil organizațiilor neguvernamentale, non-profit din România.

Unul dintre rezultatele atinse până în present este diagnoza organizației, realizată în colaborare cu Aliz Kosza, mentorul și facilitatorul acestui proces, și Răzvan Nicoară. Acesta a evidențiat provocările cu care se confruntă organizația noastră, am regândit documentul statutar care definește elementele organizației, am realizat organigrama și strategia fundației, cât și un model de business aplicabil domeniului ONG din România.

Am organizat întâlniri, atât formale cât și informale, cu membrii echipei Civitas și reprezentanții board-ului, în cadrul cărora am dezbătut elementele identitare.

Ne mândrim cu acest proiect pilot, pentru că va putea fi replicat și va ajuta o mulțime de organizații din întreaga țară. Un alt aspect de care am devenit conștienți este puterea noastră, ca echipă, de a ne reinventa de-a lungul timpului.

„Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în urma acestui proiect este nevoia adaptabilității și a flexibilității organizaționale și valorificarea potențialului fiecărui membru al echipei. Dacă există suficientă flexibilitate, pot ieși la iveală resurse de care nu suntem conștienți. În mediul non-profit nu funcționează abordarea birocratică, căci se pierde foarte mult din individualitatea omului.
Dicolo de fișa postului, care este una orientativă, atenția cade pe individ și resursele acestuia. Ca oameni, avem un potential nelimitat, iar o structură flexibilă ne permite șă ieșim din zona de confort și să ne dezvăluim iar, în unele cazuri, să ne descoperim capacitățile latente.”

Balogh Márton Director Regional Cluj-Napoca