YOUCooperATE (Youth Cooperation for Agricultural Renewal through Education)

29 mai 2020

Liceele Agricole pregătesc fermierii de mâine

21 iunie 2018

Măsuri integrate pentru comunități marginalizate din Câmpia Transilvaniei

14 mai 2018

Sprijin oferit GAL-urilor în realizarea și implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

20 februarie 2018

Dezvoltarea Structurilor Asociative ale Autorităților Locale

13 decembrie 2017

Cetățenie activă pentru o bună guvernare locală transparentă

13 decembrie 2017

Liceele Agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii

13 decembrie 2017