Statut Civitas:
Lider de parteneriat
Durata:
27 iulie 2022 – 26 septembrie 2023
Buget:
Total: 416.186,58 lei
Finanțator:
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Partener:
Primăria Cojocna
Rezultate:
Policy PaperMetodologie de fundraising

Proiectul „Parteneriat pentru dezvoltarea administrației inteligente în comuna Cojocna”  își propune să dezvolte o administrație inteligentă în comuna Cojocna. Pentru a pune în practică proiecte de bunăstare și dezvoltare, comunele au nevoie de o administrație publică eficientă, adică Smart Governance, care reprezintă una dintre cele 6 verticale promovate și recomandate de Comisia Europeană, care stau la baza unui Smart Village sau „Sat Inteligent”. La această verticală se raportează și proiectul de la Cojocna, în cadrul căruia autoritățile locale și reprezentanți ai ONG-urilor din comună vor fi familiarizați cu conceptele inteligente, vor participa la vizite de documentare în Ciugud, promotorul conceptului de Smart Village în România (folosit oficial ca studiu de caz și de către Guvernul României), își vor crea o strategie de fundraising pentru inițiativele inteligente din comună și vor promova cel puțin o inițiativă smart până în septembrie 2023.

Scopul proiectului este de a promova dezvoltarea inteligentă la nivelul comunității Cojocna prin: crearea unui Fond de Dezvoltare Locală, dezvoltarea unui mecanism de implicare a organizațiilor neguvernamentale și a cetățenilor în comunitate și în procesul de luare a deciziilor (cetățenie activă) și identificarea de inițiațive smart pentru dezvoltarea administrației inteligente în comuna Cojocna.

Ne propunem să atingem scopul stabilit prin: 

 1. Dezvoltarea capacității Fundației Civitas şi a Primăriei Cojocna de a se implica în promovarea dezvoltării comunei Cojocna ca o comunitate inteligentă prin implicarea a 60 de persoane (angajați și voluntari ai Fundației Civitas, angajați ai Primăriei Cojocna și angajați ai ONG-urilor care activează în Cojocna) în activități de îmbunătățire a cunoștințelor.
 2. Dezvoltarea unui mecanism de implicare și consultare a organizațiilor neguvernamentale și a cetățenilor din comunitatea Cojocna în ceea ce privește inițiativele locale de dezvoltare care se doresc a fi implementate la nivelul comunității cu scopul replicării acestui model după finalizarea proiectului.
 3. Crearea unui Fond de Dezvoltare Locală pentru sprijinirea inițiativelor inteligente în comunitatea Cojocna.

Pentru a ne realiza obiectivele, vom desfășura următoarele activități:

 • Experții din cadrul proiectului vor realiza o documentare a conceptului de comunitate smart și va fi organizat, pentru 20 de persoane, un training despre concepte inteligente cu exemple de astfel de inițiative smart implementate de comunități din Uniunea Europeană și România.
 • Vor avea loc 2 vizite de documentare în vederea familiarizării personalului Fundației Civitas și a Primăriei Cojocna cu conceptul de comunitate inteligentă, soluțiile inovatoare adoptate de alte comunități, precum și efectele pozitive care se produc la nivelul întregii comunități. Vizitele de documentare vor fi realizate în comuna Ciugud, localitate premiată la Gala Smart City Industry Awards în anul 2020 pentru proiectele inteligente implementate în comunitate și promotor național al acestui concept.
 • Pentru ca proiectul să poată fi replicat fie în cadrul comunității Cojocna, fie la nivelul altor comunități interesate de acest subiect va fi elaborat un policy paper, un document care va cuprinde pașii necesari a fi urmați de o comunitate rurală pentru a deveni smart.
 • Vor fi angrenați și alți actori locali în susținerea creării Fondului de Dezvoltare Locală și a inițiativelor creative inteligente în comuna Cojocna. În cadrul acestei activități, minim 5 ONG-uri vor fi informate cu privire la activitățile proiectului, scopul acestuia și rezultatele care se doresc a fi obținute.
 • Va fi elaborată o metodologie de strângere de fonduri din diferite surse pentru susținerea de inițiative locale și va fi organizată o campanie de conștientizare la nivelul comunității Cojocna prin afișe, promovare în social media, anunț pe website-ul primăriei, cu privire la importanța implicării active a cetățenilor în dezvoltarea comunității din care fac parte.
 • Vor fi organizate 3 cursuri de „Facilitator de dezvoltare comunitară” pentru 60 de persoane – angajați și voluntari ai Fundației Civitas, angajați ai Primăriei Cojocna – personal de conducere și de execuție, consilieri locali, primar, viceprimar și delegați sătești, angajați și voluntari ai organizațiilor neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza comunei Cojocna, inclusiv cetățeni interesați de a dobândi cunoștințe de facilitare comunitară.
 • Vor fi organizate 2 consultări publice pentru a identifica inițiative inteligente necesare comunității Cojocna, la care vor participa aleși locali, reprezentanți ai administrației publice, organizațiile neguvernamentale, persoane din rândul comunității. În total, în cadrul acestei subactivități, vor participa minim 40 de persoane. Scopul consultărilor publice este de a genera minim 3 propuneri de inițiative smart urmând ca aceste propuneri să treacă printr-un proces de votare, iar cea mai apreciată dintre acestea să fie selectată de întreaga comunitate. Pentru inițiativa selectată va fi organizată o campanie de strângere de fonduri în vederea implementării ei. Suma adunată va fi transparent comunicată comunității, iar Primăria Cojocna va dubla această sumă (până la maxim 10.000 lei).

Grupul țintă al proiectului este format din 60 de persoane: 20 de angajați și voluntari ai Fundației Civitas, 20 de persoane angajate ale Primăriei comunei Cojocna (personal de conducere și de execuție, consilieri locali, primar, viceprimar și delegați sătești) și 20 de angajați și voluntari din organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza comunității Cojocna.

 În ceea ce privește rezultatele proiectului, rezultatul principal constă în creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local.

Sustenabilitatea proiectului vizează:

 • Consolidarea capacității Fundației Civitas de a promova dezvoltarea de la nivel local precum și de a-și extinde aria de intervenție și de a multiplica activitățile cu impact pozitiv din prezentul proiect.
 • Creșterea implicării cetățenilor din Cojocna în comunitate și în procesul de luare a deciziilor (cetățenie activă).
 • Creșterea capacității Primăriei comunei Cojocna de a formula și promova dezvoltarea inteligentă.

În ceea ce privește valorificarea rezultatelor și integrarea acestora în politicile organizațiilor partenere, putem menționa că toate rezultatele proiectului vor fi integrate în politicile și strategiile organizației Solicitantului și ale Primăriei Comunei Cojocna, după caz. Pe baza acestor politici și strategii, se vor putea identifica noi surse de finanţare şi vor putea fi implementate proiecte care vor cuprinde inițiative smart care să îmbunătățească viața cetățenilor în sensul oferirii unor servicii publice mai bune dar nu numai.

***Proiectul“Parteneriat pentru dezvoltarea administrației inteligente în comuna Cojocna” Cod SMIS: MySMIS2014+ 151364/cod SIPOCA 913 se desfășoară în perioada 27 iulie 2022 – 26 septembrie 2023. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are o valoare totală de 416.186,58 lei, din care 346.683,43 reprezintă contribuția UE, 61.176,43 reprezintă contribuția de la bugetul național și 8.323,72 co-finanțare din partea beneficiarului.