Statut Civitas
Partener
Durata
Aprilie 2021 – Martie 2023
Buget
Total 237.634,36 Euro
Finanțator
Programului Active Citizens Fund România

Apelul #7 – Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile

Parteneri
Centrul pentru Legislație Nonprofit (Coordonator proiect)

Ateliere fără Frontiere

Proiectul își propune să răspundă problemei implementarii extrem de reduse a prevederilor legislative privind achizițiile rezervate, achiziții cu clauze sociale si verzi în achizițiile publice, precum și în cele realizate de companii private. Scopul proiectului este creșterea nivelului de implementare a achizițiilor cu impact social și de mediu la nivelul instituțiilor publice și al companiilor, în vederea îmbunătățirii incluziunii sociale a persoanelor din grupurile vulnerabile, inclusiv tineri și romi, și a calității vieții populației prin reducerea efectelor negative asupra mediului. Proiectul, prin activitățile sale, încearcă să faciliteze transpunerea prevederilor legislative în domeniul achizițiilor prin utilizarea clauzelor sociale și de mediu.

Printe activitățile proiectului, se regăsesc:

  • Realizare unui Policy brief privind achizițiile cu impact social și de mediu în sectorul public și privat. Acesta va fi realizat pe baza unei cercetari privind achiziții cu clauze sociale și de mediu în administrația publică și în mediul de afaceri din Romania. Cercetarea va cuprinde: 15 interviuri cu reprezentanți ai administrației publice, 10 interviuri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, 5 interviuri cu experți in domeniul achizițiilor, 10 interviuri cu reprezentanți ai întreprinderilor sociale/unități protejate autorizate/ONG-uri sociale și de mediu.
  • Realizarea a 5 studii de caz cu modele din alte țări din Uniunea Europeană
  • Elaborarea unui ghid privind achizițiile cu clauze sociale și de mediu. Activitatea va cuprinde constituirea unei grup de lucru format din ONG-uri din domeniul social și de mediu/coaliții din domeniile social și mediu/întreprinderi sociale/unități protejate/administrația publică centrală & locală/ =companii private, care vor contribui la realizarea ghidului pentru a se discuta strutura acestuia, informațiile ce vor fi incluse, tipurile de clauze sociale și de mediu care pot fi utilizate, procedura de realizarea a achizițiilor cu clauze sociale și de mediu. Ghidul va cuprinde informații legate de tipuri de clauze sociale și de mediu care pot fi utilizate, cum se utilizeaza acestea în procesul de achiziție, și diverse studii de caz/exemple din alte țări UE.
  • Desfășurarea unei campanii de advocacy, care va cuprinde întâlniri regionale pentru promovarea rezultatelor policy briefului și a ghidului, întâlniri ale coalițiilor de ONG-uri/întreprinderilor sociale/UPA cu reprezentanții ANAP, Curții de Conturi pentru discutarea aspectelor problematice și promovarea Ghidului pentru a fi preluat pe site-ul ANAP; trimiterea unor scrisori de promovare a ghidului și policy brief-lui adresate structurilor asociative ale mediului de afaceri/ structurilor administrației publice centrale/reprezentanților partidelor politice/parlamentarilor, întâlniri cu decidenți politici pentru prezentarea ghidului și a policy briefului.
  • Desfășurarea „Competiției pentru achiziții cu impact social și de mediu pentru mediul de afaceri”, care se va desfășura pe durata unui an și va urmări derularea achizițiilor companiilor private care se vor înscrie. Acestea vor primi consiliere pentru derularea de achiziții responsabile, procedurile desfășurându-se pe baza unui manual pentru achizitori, care să îi sprijine în realizarea unei proceduri de achiziție responsabilă. De asemenea, va fi realizat un raport al achizițiilor cu impact social realizate de companii care sa prezinte inclusiv efectul acestor achizitii pentru întreprinderea socială/unitatea protejată;
  • Desfășurarea „Competiției pentru achizitii cu clauze sociale si de mediu pentru administrația publică”, care va urmari achizițiile cu clauze sociale sau de mediu derulate timp de 1 an de zile de către instituțiile publice. Activitatea va cuprinde: Dezvoltarea conceptului competiției și a metodologiei, eveniment de lansare, promovarea competiției în rândul instituțiilor publice, înscrierea instituțiilor publice, consiliere pentru derularea de achiziții responsabile. Pentru transpunerea în practică a acestui deziderat, va fi realizată o secțiune de tip help desk în cadrul site-ului proiectului, în care se va acorda consiliere achizitorilor care întâmpină probleme în implementarea clauzelor sociale și de mediu.
  • Gala de premiere a autorităților publice și companiilor care realizează achiziții cu clauze sociale și de mediu, aceasta activitate va consta în organizarea unui eveniment public în București, pentru anunțarea premiilor acordate instituțiilor publice care realizează cele mai multe achiziții cu clauze sociale  și de mediu.
  • Organizarea unor sesiuni de formare pentru administrația publică. Vor fi organizate 2 sesiuni de formare organizate rezidențial cu câte 20 de reprezentanți ai administrației publice selectați de la nivel național.
  • Organizarea unor sesiuni de informare pentru companii. Vor fi organizate 2 sesiuni de informare cu 20 de reprezentanți ai mediului de afaceri – una în regiunea Nord Vest și una în București. În cadrul acestor sesiuni de informare, temele abordate vor viza: ce sunt achizitiile cu impact social și de mediu, indicatori de raportare nonfinanciară, ce sunt si ce produse oferă întreprinderile sociale/unitățile protejate, impactul social al achiziției de produse și servicii de la întreprinderi sociale/unități protejate.

 

Lucrăm împreună pentru pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Proiectul este derulat de Centrul pentru Legislație Nonprofit în parteneriat cu Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj  și Ateliere fără Frontiere și beneficiază de o finanțare în valoare de 237.634,36 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.