Status Civitas
Beneficiar
Durata
Septembrie 2020 – Decembrie 2023
Buget
Total: 700.000,00 EUR
Finanțator
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

„Antreprenoriat în Gherla”

Proiectul „Antreprenoriat în Gherla” este parte a intervențiilor din Strategia de Dezvoltare Locală Gherla.  Problemele pe care acesta își propune să le soluționeze sunt nivelul scăzut al salariaților din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) din Gherla și lipsa de întreprinderi în teritoriu.

Programul pe care l-am gândit a pornit de la analiza care stă la baza Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului ZUM Gherla. Rezultatele acesteia au arătat că rata de ocupare pe piața muncii a cetățenilor din teritoriu este de 25% din totalul de locuitori de aproximativ 21.000, ceea ce reprezintă principala cauza a riscului de sărăcie. Acest lucru a fost provocat atât de lipsa locurilor de muncă, cât și de nivelul scăzut de educație. Conform Strategiei de Dezvoltare Locală Gherla, spiritul antreprenorial este scăzut din cauza lipsei de fonduri, incertitudinii legislative și nivelului slab de educație antreprenorială.

Ce ne propunem?

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de ocupare pe piața forței de muncă pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul Zonei Urbane Marginalizate Gherla. Proiectul țintește creșterea economică în teritoriu prin crearea unui cadru dinamic și sustenabil, favorabil dezvoltării abilităților antreprenoriale și stimulării dezvoltării întreprinderilor cu profil nonagricol în teritoriu.

Care sunt obiectivele noastre specifice ?

 Evaluarea competențelor profesionale a 250 de persoane din grupul țintă și dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 63 de persoane care intenționează să înființeze o afacere pe teritoriul ZUM Gherla.

  1. Creșterea ocupării pe piața muncii prin sprijinirea antreprenorilor locali de pe teritoriul ZUM Gherla. Ne dorim să răspundem nevoilor mediului de afaceri și ale celui socio-economic, prin susținerea înființării și funcționării a 17 startup-uri.
  2. Crearea premiselor de sustenabilitate și adaptare a celor 17 afaceri înființate la schimbările și nevoile mediului din teritoriu și îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului.

Pentru a ne atinge obiectivele, am conceput un model de 12 pași, pe care beneficiarii urmează să-i parcurgă pentru a deveni antreprenori. La finalul proiectului, 17 întreprinderi vor fi finanțate cu 25.000 de euro, pentru a-și putea demara activitatea.

 

*Proiectul Antreprenoriat în Gherla este derulat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, în calitate de Beneficiar și este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod MySmis: POCU/717/5/1/151627, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.