Fundația Civitas face parte din grupul de lucru pentru modificarea Legii economiei sociale inițiat de către Ministerul Muncii și Protecției  – Sociale și am participat în perioada 17-18 mai la prima ședință a grupului alături de Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă, Consiliului Județean Harghita, CREDITCOOP (Banca Centrală Cooperatistă), UNCARSR (Uniunea națională a caselor de ajutor reciproc a salariaților din România), Asociația ”Ateliere Fără Frontiere”, Asociația ”Institutul Bucovina”, RISE (Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție), altor actori relevanți .

Prin modificările legislative se urmărește sprijinirea dezvoltării întreprinderilor sociale și a economiei sociale ca motor al creșterii economice favorabile incluziunii sociale, bazându-se pe domenii tematice esențiale precum:

  • sporirea eficientă a vizibilității și a recunoașterii întreprinderilor sociale, precum și promovarea unei mai bune înțelegeri a ceea ce înseamnă o întreprindere socială;
  • adoptarea unor mecanisme care să permită economiei sociale și întreprinderilor sociale să aibă acces la finanțare, răspunzând nevoilor de consolidare a capacităților, nevoilor de finanțare și nevoilor de infrastructură ale întreprinderilor sociale;
  • luarea unor măsuri care să ajute economia socială și întreprinderile sociale să își atingă potențialul în calitate de factori-cheie ai creșterii economice echitabile și favorabile incluziunii sociale.

Legea nr.219/2015 privind economia socială a creat premisele necesare dezvoltării domeniului  economiei sociale în România, cu impact direct asupra incluziunii sociale prin ocuparea persoanelor din grupuri vulnerabile. Rolul organizaţiilor economiei sociale şi a întreprinderilor sociale în crearea valorii sociale şi, implicit, în generarea de schimbări pozitive în viaţa membrilor comunităţilor locale este, în prezent, recunoscut pe scară largă.

Comunicatul de presă complet poate fi descărcat de aici