LA MASĂ CU ANGAJATORII

Sesiuni de informare organizate în cadrul proiectului ANTREPRENORIAT ÎN GHERLA

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj invită la aceeași masă angajatorii și cetățenii gherleni, pentru a crea împreună o punte de legătură pe piața muncii. LA MASĂ CU ANGAJATORII reprezintă o serie de întâlniri la care puteți participa pentru a afla direct de la reprezentanții mediului de afaceri care sunt cerințele și oportunitățile pe piața muncii.

În cadrul întâlnirilor, angajatorii din zona Cluj – Gherla – Dej vor răspunde la 5 întrebări esențiale:

  1. Ce înseamnă să fii angajator?
  2. Care este profilul companiei, serviciile/ produsele?
  3. Care este profilul angajatului? Calități și aptitudini.
  4. Ce oportunități de carieră există? Oferta de locuri de muncă și beneficii.
  5. Cum arată o zi de muncă în departamentele organizației/ companiei?

Aceste sesiuni de informare vor avea loc în Gherla, în zilele de sâmbătă, începând cu ora 11.00. Se vor organiza 2-4 sesiuni de câte o oră sau o oră și jumătate, la care sunt invitați reprezentanți ai departamentelor de resurse umane și de comunicare ale companiilor.

Evenimentul este recomandat în special persoanelor de peste 18 ani, fără un loc de muncă sau care doresc să facă o schimbare pe piața muncii, șomeri sau inactivi, studenți sau elevi aflați la început de carieră.

Prin proiectul „ANTREPRENORIAT ÎN GHERLA”, oferim oportunități de formare antreprenorială, înființare a unei afaceri non-agricole noi și finanțarea nerambursabilă a acesteia cu 25.000 Euro. Descoperim însă că sunt persoane care sunt interesate și de oportunitățile de angajare ori de a discuta cu alți antreprenori despre ce înseamnă mediul de lucru. Astfel, în parteneriat cu angajatorii din zona Cluj-Gherla-Dej, lansăm în Gherla noi activități. Oferim posibilitatea de a vă întâlni față în față cu oamenii care vă analizează CV-urile și care hotărăsc cine sunt viitorii angajați ai acestor companii.”

 

Simona Bartiș, Coordonatoarea proiectului

Pentru a vă confirma prezența la sesiunile de informare, trimiteți un e-mail la adresa monica.caluser@civitas.ro sau un SMS la numărul 0748.014.086.

Proiectul este derulat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, în calitate de promotor și este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Scopul  acestuita este creșterea economică a comunității prin construirea unui cadru dinamic și sustenabil, în care să se dezvolte abilități antreprenoriale și să se stimuleze apariția de de întreprinderi.

*Proiectul Antreprenoriat în Gherla este derulat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, în calitate de Beneficiar și este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod MySmis: POCU/717/5/1/151627, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.