Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, alături de alte organizații partenere, au transmis către Ministerul Fondurilor Europene, trei propuneri de fișe de măsuri sistemice pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Pornind de la experiența Fundației Civitas în implementarea proiectelor cu sprijin financiar public sau privat, am dezvoltat propuneri de fișe de reforme și investiții în domeniile economiei sociale, asocierii fermierilor și crearea de oportunități de piață, educație agricolă. 

  • În ceea ce ține de economia socială, intervenția propusă este un demers de dezvoltare a ecosistemului economiei sociale, a structurilor de sprijinire a afacerilor sociale și, într-un final, a întreprinerilor sociale prin crearea unei rețele de centre regionale  de inovare socială/incubatoare, respectiv pilotarea la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare a acestor centre de inovare socială, ca sistem de agregare a ecosistemului economiei sociale. Am propus demararea unor programe regionale, locale de susţinere a antreprenoriatului social cu potențial de inovare, care ar putea contribui semnificativ la creșterea angajabilității persoanelor din grupuri vulnerabile, la creștere economică locală/regională prin înființarea și dezvoltarea/scalarea întreprinderilor deja existente.
  • În ceea ce ține de asocierea fermierilor, fișă de reforme și investiții înaintată a propus o abordare sistemica cu furnizare de servicii de creștere a capacității operaționale (training și asistență) atât în (a) cooperative (ce integrează partea de colectare, condiționare și eventual procesare) cât și în (b) centre de agregare de tip food hub (ce pot lua urmatoarele forme juridice:cooperativele de gradul III, clustere, PPP). De asemenea, am propus dezvoltarea înființării a min 200 de noi cooperative agricole la nivel național și sprijinirea lor în implementarea unui plan de afaceri prin asistență individualizată care să cuprindă stimularea capitalului social în rândul membrilor cooperativei prin activități de creștere a coeziunii grupului, activități de marketing și sprijin pentru cooperative în desfacerea producției, contractarea unui manager de vânzări, un nivel minim de costuri pentru funcționare (chirii, consumabile etc) în primii 2-3 ani, precum și fonduri pentru realizarea de investiții. 
  • Prin intermediul fișei de reforme și investiții pentru învățământul agricol propunem revitalizarea si revalorizarea învățământului liceal agricol din România, prin oferirea de programe educaționale relevante și de bună calitate, bine conectate la mediul național de afaceri din agricultură și crearea, îmbunătățirea, modernizarea și extinderea infrastructurii educaționale, si nu numai, a acestor licee. Cu scopul de a atinge obiectivul enunțat și a de reforma fundamental sistemul educațional agricol din România, propunem o intervenție de finanțare globală, defalcată pe diferite paliere de nevoi bine interconectate. 

Fișele propuse de către Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj alături de partenerii săi – FD Agri, CRPE, CMSC sunt bazate pe o experiență vastă de implementare a proiectelor și de impactare pozitivă a comunităților în care lucrăm.