Lansarea Concursului de Planuri de Afaceri în Țara Năsăudului 

 

Astăzi, 18 mai 2022, se lansează concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului, proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, ID 139753.

Perioada de depunere a planurilor de afaceri și a dosarului de candidatură este 18 mai – 01 iunie 2022 (ora 23:59). La concurs se pot înscrie doar absolvenții cursurilor de competențe antreprenoriale efectuate în cadrul proiectului Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului, ID 139753.

Noile afaceri trebuie înființate pe teritoriul GAL Țara Năsăudului. În urma concursului, vor fi finanțate 10 afaceri cu câte 121.087,50 RON.

Pentru a vă înscrie la concurs, consultați metodologia și trimiteți documentele solicitate pe adresa carmen@civitas.ro, până la data de 1 iunie 2022.

Aflați mai multe pe site-ul Grupului de Acțiune Locală Țara Năsăudului, pe care îl puteți accesa aici. 

Descarcă documentele de concurs

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectiv specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Titlul proiectului: Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului

Cod MySmis: 139753