Fundația Civitas invită studenții, înscriși în cadrul programelor de licență, master și doctorat să participe la un concurs de articole despre mediul antreprenorial în din România cadrul proiectului NoiAntreprenori. Persoanele care se vor înscrie vor primi o bază de date (în format digital) colectate de la cei 37 antreprenori  pe care pot să o analizeze în cadrul articolului, și care va cuprinde următoarele: statistici generate în urma aplicării unui chestionar realizat sub forma unui Google forms cu întrebări deschise, rapoarte cu date financiare relevante, transcrieri a interviurilor realizate individual cu antreprenorii și transcrieri a 3 focus grupuri efectuate. Pentru analizarea informațiilor colectate pe baza acestor cercetări invităm studenții interesați să elaboreze articole de 3-5 pagini.


Pentru primele 10 articole selectate se va acorda individual un premiu în valoare de 500 RON!

Toate persoanele interesate vor completa formularul google forms pus la dispoziție de către echipa de proiect: https://forms.gle/HG1NrEjvnQFy75Ki6, unde, pe lângă informațiile despre facultatea și forma de învățământ urmată, își pot exprima opțiunea pentru o temă, dintre cele enunțate mai jos, pe care doresc să o analizeze în cadrul unui articol. De asemenea, studenții vor fi rugați să completeze a doua opțiune de temă pe care doresc să o analizeze în cazul în care mai mulți studenți doresc să analizeze aceeași temă.


Criterii de eligibilitate pentru persoanele interesate:

  1. Apelul este deschis persoanelor de pe teritoriul României.
  2. Persoanele înscrise trebuie să fie încadrate în categoria de student (nivel licență, master, doctorat), indiferent de linia sau anul de studiu.
  3. Nu există limită de vârstă.

Cerințe privind redactarea articolelor:

  1. Articolele se vor realizate în limba română.
  2. Dimensiune recomandată a articolelor este de 3-5 pagini.
  3. Stil Times New Roman, dimensiune 12, spațiere 1,5, stil adnotare Harvard

Adresa de mail oficială pentru informare: noiantreprenori@civitas.ro

Mai multe detalii găsiți aici.