Cluj-Napoca, 26 octombrie 2023. Registrul Național ONG arată că, în România, avem 136.476 de organizații neguvernamentale înregistrate. Se estimează că doar jumătate dintre acestea sunt active. Conform ultimului Index al Sustenabilității Organizațiilor Societății Civile din România, organizațiile mici, care formează marea parte din sectorul societății civile, se bazează în continuare pe voluntariat și contribuții individuale, primind doar ocazional fonduri din impozite și de la companii. Atunci când vine vorba despre fondurile publice, concurența este acerbă, astfel încât ONG-urile mici reușesc în foarte puține cazuri să le acceseze.[1]

Ca răspuns la problema lipsei resurselor financiare a ONG-urilor, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj a desfășurat un program de incubare pentru ONG-uri mici. În cadrul proiectului cu titlul Azi ONG-uri mici, mâine ONG-uri sustenabile, 15 organizații non-profit din România au desfășurat campanii de fundraising și crowdfunding pentru cauzele lor, reușind să-și diversifice sursele de finanțare.

„Cele mai importante probleme cu care se confruntă ONG-urile din România continuă să fie insuficiența fondurilor, pasivitatea instituțiilor de stat și întârzierea finanțărilor europene. Acești factori influențează în mod direct sustenabilitatea financiară a sectorului, în special a ONG-urilor mici. Pe parcursul celor 22 de luni a proiectului Azi ONG-uri mici, mâine ONG-uri sustenabile, am oferit suport (în comunicare și fundraising) organizațiilor mici, pentru ca ele să-și diversifice sursele de finanțare. A fost un proces plin de provocări, dar care s-a dovedit de succes. Am întâlnit oameni foarte dedicați și implicați, care pun mult suflet și pasiune în activitățile și cauzele organizațiilor lor”, spune Paula Ciobanu, managerul proiectului.

 

Cele 15 organizații din proiect au participat la cursuri de fundraising și comunicare la Cluj, au avut parte de peste 130 de ore de mentorat și au desfășurat mai mult de 45 de campanii de strângere de fonduri pentru a-și finanța proiectele. ONG-urile au desfășurat și 15 campanii de crowdfunding pe Creștem Idei, o platformă dedicată finanțării ideilor cu impact pozitiv în societate. Dintre acestea, 10 campanii s-au încheiat cu succes și au asigurat finanțare pentru proiecte pe diverse tematici (educație, egalitate de gen, mediu sau sănătatea mintală).

Proiectul a fost derulat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj în parteneriat cu Norsensus Mediaforum cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității și sustenabilității financiare a societății civile prin îmbunătățirea compețentelor de promovare și dezvoltare de strategii de fundraising și crowdfunding.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj este o organizație non-guvernamentală care dezvoltă și implementează, de aproape 30 de ani, proiecte interdisciplinare ce vizează dezvoltarea comunitară și buna guvernare, antreprenoriatul și economia socială, consolidarea societății civile și dezvoltarea economică rurală.

[1] US Agency for International Development (USAID), FHI 360, International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (2019) Indexul Sustenabilităţii Organizaţiilor Societăţii Civile 2021, accesibil la: https://www.fdsc.ro/wp-content/uploads/2023/07/2021-index-ro.pdf

Proiectul „Azi ONG-uri mici, mâine ONG-uri sustenabile” este derulat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj în parteneriat cu Norsensus Mediaforum și beneficiază de o finanțare în valoare de 100.000,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.