HírekKözösségépítés és jó kormányzás

Kötetlen oktatási programok és nyári óvoda Gyeke és Magyarszarvaskend községekben

By 10 szeptember 2019 október 31st, 2019 No Comments

Az Integrált intézkedések a Mezőség hátrányos helyzetű közösségei számára elnevezésű projekt Gyeke és Magyarszarvaskend községek fejlesztését tűzte ki céljául. A projekt lehetővé teszi az oktatáshoz és munkaerőpiachoz, illetve a szociális és orvosi szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférést. A cél a két község tagjainak az oktatása oly módon, hogy hatékony kommunikáció és együttműködés által képessé váljanak a felmerülő nehézségeket önállóan megoldani. Ez a projekt második éve, a partnereink pedig a Fenntartható Társadalomért Egyesület (Asociația Centrul pentru o Societate Durabilă), Gyeke község, Diakónia Keresztény Alapítvány, Magyarszarvaskend község és a Gyekei Általános Iskola.

Interaktív foglalkozások a gyerekek szociális és kognitív képességeinek fejlesztésére

Annak érdekében, hogy a változás lentről felfelé induljon, mindkét községben, a gyerekek és szülők számára egyaránt, kötetlen oktatási programok vannak megszervezve. Így például az after-school típusú tevékenységekben részt vevő gyerekeknek lehetősége nyílik, hogy megfelelő környezetben készítsék el a házi feladataikat, ily módon csökkentve az egyes iskolai tantárgyaknál felhalmozott hiányosságaikat. E mellett heti fejlesztési összejövetelek (hub) kerülnek megrendezésre – csütörtöki napokon Gyekén, péntekenként pedig Magyarszarvaskenden. Ez esetben a célcsoportot általános iskolás tanulók képviselik, akik olyan interaktív és gyakorlat-alapú játékokba vannak bevonva, amelyek a szociális és kognitív fejlődésüket támogatja. Egyes tevékenységek például az emberi test megismerésére és megértésére törekednek, mások az évszakok jellegzetességeinek elsajátítására fektetik a hangsúlyt vagy bizonyos ünnepekre (gyermeknap, karácsony) való felkészüléshez segítik hozzá a résztvevőket. Ezáltal a gyerekek játékos módon tanulják meg megoldani a problémáikat, illetve javítják a memóriájukat és figyelemképességüket. Ugyanakkor megtanulnak együttműködni, kompromisszumokat kötni és szabályok szerint játszani, mindezt pedig úgy, hogy az elsajátítottak átültethetőek legyenek a mindennapi helyzetekbe. Az önismeret, önmaguk és a környezetükben lévők tisztelete, a csúfolkodással történő bántalmazás (bullying) és annak következményei néhány olyan téma amelyekre a fejlesztési összejövetelek kiemelt figyelmet fordítanak.

Mi több, a tevékenységek a gyerekek saját tisztálkodást érintő képességeit is fejlesztik, mint például a fog- és a kézmosás, illetve állampolgári oktatást is biztosítanak, mint például a közlekedési és illemszabályok elsajátítása. Ugyanakkor a szülőknek lehetősége nyílik gyermeknevelésről tartott tevekenységekben részt venni, ezáltal hozzásegítve őket, hogy az otthoni környezetükben fenn tudják tartani a gyermekeik oktatását. Az a közeg, amelyben a gyermekek felnőnek nagy hatással van a fejődésükre és épp ezért különösen fontos, hogy a szülők idejében megtanulják, hogyan kezeljék a különböző helyzeteket és hogyan használjanak kiegyensúlyozott módszereket a nevelésben.

Nyári óvoda a kicsiknek

A projekt keretén belül 20 gyekei és magyarszarvaskendi óvodás korú gyerek számára egy nyári óvoda létesült. A cél a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek iskolába való beiratásának elősegítése. Ehhez a vakáció teljes hossza alatt, három hónapon keresztül olyan tevékenységekben vesznek részt, amelyek hozzásegítik őket a zavartalan fejlődésükhöz, illetve amelyek felkészítik őket az iskolára. Tanfelszerelés, személyes tisztálkodási szerek és játékok vannak a kicsik rendelkezésére bocsátva, illetve a szállításuk és napi egy étkezésük is biztosítva van.