Granturi de promovare 

Prin campaniile de promovare, urmărim crearea unei atitudini pozitive în rândul copiilor, tinerilor, părinților și profesorilor de gimnaziu față de agricultură și liceele agricole. Astfel, încercăm să creștem numărul de elevi care aleg liceul agricol pentru că își doresc să lucreze în agricultură. Granturile contribuie la promovarea locală a liceului în vederea atragerii de elevi bine pregătiți, care își doresc să devină antreprenori sau să lucreze în agricultură, în special în fermele mici și mijlocii.

În acest sens, ne dorim ca:

  • tinerii să înceapă să aleagă liceele agricole în cunoștință de cauză, aflând și înțelegând oportunitățile de carieră și de dezvoltare de afaceri în domeniul agricol;
  • liceele să atragă elevi cu vocație și potențial (vs. ultima opțiune);
  • prin îmbunătățirea abilităților de comunicare și promovare, liceele agricole să se apropie de comunitate și mediul de afaceri local, creând premisele unor colaborări fructuoase în viitor, cu efecte directe asupra calității educației și a șanselor de reușită ale elevilor după absolvirea școlii.

Depunerea proiectelor

În video găsiți detalii despre Ghidul Solicitantului pentru grantul de Promovare, iar butonul vă permite descărcarea arhivei cu toate anexele aferente.

Ghid Promovare

Aveți la dispoziție și o selecție de resurse pe care le puteți folosi pentru implementarea campaniilor de promovare.

Resurse pentru realizarea strategiei de promocare

Alocare financiară

Valoarea maximă acordata pentru granturile de Promovare este de 4.000 de lei, iar solicitantul împreună cu partenerul responsabil vor veni cu o contribuție proprie de cel puțin 20% din bugetul total al proiectului.

În cadrul apelului deschis în perioada 19 septembrie 2022 – 04 noiembrie 2022 un liceu poate aplica pentru toate cele 4 categorii de proiecte, dar poate beneficia de finanțarea a maxim 3 din cele 4 disponibile, iar valoarea cumulată a granturilor acordate de către finațator NU poate depăși suma de 15.000 de lei.

Finațarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării, pe fiecare categorie în parte, în limita fondurilor disponibile.

În cadrul apelului se urmărește finațarea unui număr similar de proiecte pentru toate cele 4 categorii disponibile: Stagii de pregătire practică, Vizite de studiu, Agricultura 4.0, Promovare.

Modalitate de aplicare:

Trimite-ți dosarul de candidatură pe e-mail, la adresa granturi.liceeagri@civitas.ro până la data de 04.11.2022, ora 23.59.
Vă rugăm ca subiectul e-mail-ului să urmeze formatul: ”Promovare – localitate liceu – …….”

Persoană de contact :

Daniela Farcaș 
Communication and Monitoring Officer, Fundația World Vision Romania
Tel: 0731 444 773

Alexandra Nae
Coordonator proiect, Fundația Civitas pentru Socientatea Civilă Cluj
Tel: 0747 019 231

Calendarul apelului

19 Septembrie 2022

10 Octombrie 2022

04 Noiembrie 2022

04 Nov – 05 Dec 2022

05 Decembrie 2022

05 – 23 Decembrie 2022

31 Octombrie 2023

Lansarea apelului de proiecte

Sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema granturilor de Promovare

Termen depunere proiecte

Perioada de evaluare a aplicațiilor

Anunțarea câștigătorilor

Perioada de contractare

Data limită de implementare a proiectelor

Save the date

Sesiune online de Întrebări și răspunsuri
pe tema granturilor de Agricultura 4.0 & Promovare
10 Octombrie 2022, ora 12.00

Testimoniale ale profesorilor din anii trecuți

”De foarte multe ori în cadrul diferitelor întâlniri auzim: ”Nu știam că se fac atât de multe lucruri la liceu…”, sau, altă remarcă: ”nu știam că aveți specializarea de…”
”…majoritatea elevilor de clasa a IX-a au afirmat că au fost influențați în alegerea opțiunii pentru admitere de activitatea de promovare la care au participat și de materialele promoționale ale Colegiului…”
”Experienţa câştigată în urma campaniei de promovare ne-a întărit ideea că elevii, părinţii şi chiar profesorii cunosc prea puţine informaţii legate de ceea ce înseamnă un liceu cu specific agricol şi care ar putea fi beneficiile înscrierii unui elev la o astfel de instituţie de profil.”

Creștem prin Educație Agricolă:

Programul este finanțat de Romanian-American Foundation, fiind implementat în parteneriat de: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, World Vision România, Junior Achievement România și Centrul Român pentru Politici Europene.

Urmărim formarea unei atitudini pozitive a copiilor, tinerilor, părinților și profesorilor de gimnaziu față de agricultură și liceele agricole, astfel încât să crească numărul de elevi care aleg liceul agricol pentru că își doresc să lucreze în agricultură.

Ne dorim ca:

– tinerii să înceapă să aleagă liceele agricole în cunoștință de cauză, aflând și înțelegând oportunitățile de carieră și de dezvoltare de afaceri în domeniul agricol;
– liceele să atragă elevi cu vocație și potențial (vs. ultima opțiune);
– prin îmbunătățirea abilităților de comunicare și promovare,  liceele agricole să își apropie comunitatea și mediul de afaceri local creând premisele unor colaborări fructuoase în viitor cu efecte directe asupra calității educației și a șanselor de reușită ale elevilor după absolvirea școlii.