Granturi disponibile pentru liceele agricole

Septembrie 2022

Calendarul apelului de proiecte

Septembrie 2022

Save the date

Eveniment de lansare granturilor
19 Septembrie 2022, ora 12.00

Agenda eveniment 

Formular de Înscriere

Alocare financiară

Valoarea maximă a granturilor acordate pentru fiecare tip de proiect este:

  • Stagii de pregătire practică – 9.600 de lei
  • Vizite de studiu – 5.200 de lei
  • Agricultura 4.0 – 6.000 de lei
  • Promovare – 4.000 de lei

Solicitantul împreună cu Partenerul responsabil vor veni cu o contribuție proprie de cel puțin 20% din bugetul total al proiectului.

În cadrul apelului deschis în perioada 19 septembrie 2022 – 04 noiembrie 2022 un liceu poate aplica pentru toate cele 4 categorii de proiecte, dar poate beneficia de finanțarea a maxim 3 din cele 4 disponibile, iar valoarea cumulată a granturilor acordate de către finațator NU poate depăși suma de 15.000 de lei.

Finațarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării, pe fiecare categorie în parte, în limita fondurilor disponibile.

În cadrul apelului se urmărește finațarea unui număr similar de proiecte pentru toate cele 4 categorii disponibile: Stagii de pregătire practică, Vizite de studiu, Agricultura 4.0, Promovare.

Modalitatea de aplicare

Pentru înscrierea în concursul de granturi, cererile de finanțare împreună cu anexele aferente se vor trimite în format editabil la adresa de e-mail [email protected]  până cel târziu în data de 04.11.2022, ora 23.59. Mai multe detalii găsiți în ghidurile fiecărui tip de proiect.

Apelul de proiecte este lansat în cadrul programului „Creștem prin educație agricolă”, finanțat de Romanian-American Foundation și implementat în parteneriat de: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, World Vision România, Junior Achievement România și Centrul Român pentru Politici Europene.

Obiectivul general: sprijinirea liceelor tehnologice preponderent agricole participante la Program să organizeze vizite de studiu, practică de specialitate, campanii de promovare, activități privind Agricultura 4.0 și activități de educație antreprenorială, cu scopul de a atrage elevii interesați de agricultură, de a avea profesori cu abilități și motivație de a livra elevilor o pregatire tehnică mai bună și acces la resurse moderne.

Programul urmărește crearea unei atitudini pozitive a copiilor, tinerilor, părinților și profesorilor de gimnaziu față de agricultură și liceele agricole astfel încât să crească numărul de elevi care aleg liceul agricol pentru că își doresc să lucreze în agricultură.