Statut Civitas
Solicitant
Durata
Ianuarie 2024 –

Decembrie 2026

Buget
385.060 $
Finanțator
Parteneri

Programul Creștem prin Educație Agricolă se reinventează de la o etapă la alta, urmărind o abordare cât mai personalizată a nevoilor învățământului agricol din România. Din 2024, începem o nouă etapă, cu noi obiective și activități prin care ne-am propus să sprijinim viitorii fermieri, dar și pe dascălii care îi ghidează pe acest drum.

Acum, Faza 4, pentru următorii 3 ani, vom urmări ca:

1. Elevii de liceu de la profilele agricole să dobândească abilități și cunoștințe tehnice relevante și să fie mai motivați să devină fermieri
Oferind elevilor posibilitatea de a experimenta viitoarea lor carieră ca profesioniști în agricultură, creăm premisa creșterii numărului de mici fermieri, dar și a numărului de profesioniști în agricultură cu studii superioare, capabili să folosească cele mai noi tehnologii și informații științifice pentru o mai bună utilizare a resursele disponibile.

2. Liceele agricole să interacționeze mai bine cu sectorul de afaceri.
Primul obiectiv este direct legat de relația dintre liceele agricole și agribusiness. În acest program, ne vom concentra mai mult pe sprijinirea liceelor pentru a dezvolta relații mai complexe cu actori economici relevanți din zona lor.

3. Liceele agricole să implementeze activități mai bune de învățare la locul de muncă pentru elevi (vizite de studiu și stagii de practică)
Promovarea și răspândirea conștientizării cu privire la importanța activităților de învățare la locul de muncă este un alt aspect care este crucial pentru sistemul de învățământ agricol. Crearea unor contexte în care liceele și agribusiness-urile să colaboreze pentru a-și completa nevoile, va crea premisa unei bune tranziții către sistemul de învățământ dual vizat de noua lege a educației.

4. Dezvoltarea unei comunități de profesori din liceele agricole care să vizeze împărtășirea bunelor practici
Vizând crearea unui model de intervenție mai durabil, în această fază a programului, ne propunem și dezvoltarea unei comunități în rândul cadrelor didactice din liceele agricole care să comunice mai bine, să facă schimb de bune practici și să devină o voce comună a educației agricole.

Dezvoltarea învățământului agricol reprezintă o direcție de dezvoltare strategică pentru Fundația Civitas. Din 2015, ne implicăm activ în domeniul învățământului agricol și acordăm sprijin liceelor agricole din România, astfel încât acestea să ofere o educație de calitate elevilor lor.