Dezvoltare comunitară și bună guvernare

RESTORY

20 februarie 2024

Creștem prin Educație Agricolă – Faza#4

8 ianuarie 2024

Sprijin pentru liceele agricole în accesarea finanțărilor PNRR

27 octombrie 2023

Creștem prin Educație Agricolă – Faza#3

13 aprilie 2023

Parteneriat pentru dezvoltarea administrației inteligente în comuna Cojocna

14 septembrie 2022

Achiziții cu impact social și de mediu

20 iulie 2021

RuralNet

3 martie 2021

YOUCooperATE (Youth Cooperation for Agricultural Renewal through Education)

29 mai 2020

Liceele Agricole pregătesc fermierii de mâine

21 iunie 2018

Măsuri integrate pentru comunități marginalizate din Câmpia Transilvaniei

14 mai 2018

Sprijin oferit GAL-urilor în realizarea și implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

20 februarie 2018

no image added yet.

Dezvoltarea Structurilor Asociative ale Autorităților Locale

13 decembrie 2017

Cetățenie activă pentru o bună guvernare locală transparentă

13 decembrie 2017

Liceele Agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii

13 decembrie 2017