Noutatinoutati-huuncategorizedUncategorized @ro

S-a finalizat proiectul AȘA

By 24 decembrie 2023 ianuarie 10th, 2024 No Comments

Proiectul intitulat AȘA-Acces la ȘAnsă”, implementat de către Fundația Civitas pentru Societatea Civilă din Odorheiu Secuiesc, în parteneriat cu Harghita Business Center din Odorhieu Secuiesc a ajuns la finalul implementării lui. Durata de desfășurare a proiectului a fost de 12 luni, începând din ianuarie 2023. Valoarea lui totală a fost de 2.128.240 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea ridicării nivelului de trai și al propășirii populaței României prin contribuția la îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.

Activitățile principale ale proiectului au fost:

    1. Organizarea de cursuri de formare profesională gratuite în profesia de bucătar. Durata cursurilor a fost de câte 720 ore, din care 480 ore practică. Condiția de participare a fost ca doritorii: să aibă cel puțin 30 ani împliniți, să se integreze în categoria de șomeri sau persoane inactive.

În scopul motivării participanților, ei au putut beneficia de câte o subvenție, care, în funcție de prezența la cursuri, a fost de max. 3600 lei. De asemenea, li s-a asigurat o masă zilnică pe perioada cursurilor teoretice, respectiv li s-au decontat cheltuielile de deplasare în locațiile cursurilor.

Cursurile de bucătar au fost absolvite cu succes de către 95 de persoane, în cadrul a 4 grupe de cursanți: 2 grupe în Odorheiu Secuiesc (49 participanți), o grupă în Corund (22 participanți), respectiv o grupă în Miercurea-Ciuc (cu 24 participanți).

Am organizat, de asemenea, cursuri de Competențe antreprenoriale pentru 10 persoane din grupul țintă. Durata acestora a fost de 40 ore.

Absolvenții acestor cursuri au obținut certificate de calificare profesională recunoscute de către Autoritatea Națională de Calificare (ANC).

Cei care s-au înscris la cursuri au avut posibilitatea să mai participe și la un curs TIC, pe parcursul a 3 zile.

               2. Un obiectiv foarte important al proiectului a constat în sprijinirea membrilor Grupului țintă în inserția pe piața muncii ori demararea unei activități economice-gen activitate independentă. În acest scop, am înființat, în mun. Odorheiu Secuiesc, Serviciul de informare, consiliere și de mediere a muncii. Datorită și contribuției acestui serviciu, prin proiect, 27 de peroane au reușit să se angajeze, respectiv 8 persoane au înregistrat o activitate independentă până la data publicării acestui material.