Comuna Cojocna din județul Cluj își va dezvolta o administrație smart în cadrul proiectului cu titlul „Parteneriat pentru dezvoltarea administrației inteligente în comuna Cojocna”, pe care l-am lansat astăzi, în parteneriat cu primăria comunei. Proiectul va dura 14 luni, timp în care Cojocna va dezvolta soluții inovatoare pentru a îmbunătăți viața locuitorilor săi.

Conform raportului „Radiografia Smart Village în România”, din august 2022, realizat de Vegacomp Consulting, la capitolul satelor inteligente, în România au fost identificate 224 de proiecte în 147 de comune, adică o creștere de peste 300% a numărului de proiecte din acest domeniu.

Pentru a pune în practică proiecte de bunăstare și dezvoltare, satele au nevoie de o administrație publică eficientă, adică Smart Governance, care reprezintă una dintre cele 6 verticale promovate și recomandate de Comisia Europeană, care stau la baza unui Smart Village sau „Sat Inteligent”. Raportul menționat mai sus ne spune că Verticala Smart Governance ocupă primul loc în clasamentul proiectelor de tip Smart Village din țara noastră.

La aceeași verticală se raportează și proiectul de la Cojocna, în cadrul căruia autoritățile locale și reprezentanți ai ONG-urilor din Cojocna vor fi familiarizați cu conceptele inteligente, vor participa la vizite de documentare în Ciugud, promotorul conceptului de Smart Village în România (folosit oficial ca studiu de caz și de către Guvernul României), își vor crea o strategie de fundraising pentru inițiativele inteligente din comună și vor promova cel puțin o inițiativă smart până în septembrie 2023.

Mártin Balogh, Directorul regional al fundației, explică care sunt rezultatele așteptate ale proiectului:

Ne dorim, pe de o parte, să ajutăm Cojocna să se transforme într-o comună smart, iar, pe de altă parte, să dezvoltăm un model adaptat nevoilor comunităților rurale din Romania în ceea ce privește tranformarea acestora în Smart Villages.

În urma proiectului, va fi selectată o inițiativă smart, care va fi finanțată și implementată. Pe lângă asta, la final vom avea un set de priorități de dezvoltare a comunității, bazat pe nevoile cetățenilor și ale afacerilor locale. Ne propunem să dezvoltăm în comună și practica organizării de consultări publice pentru a identifica soluții smart la problemele existente. Urmează un an intens de activitate și, în acest context, ne bucură interesul, deschiderea și entuziasmul autoritaților locale.”

Márton Balogh, Directorul regional al fundației

Sorin Ranga, Primarul comunei Cojocna, crede că o administrație inteligentă este esențială pentru localitate.

„La fel cum avem nevoie de infrastructură și investiții în structuri concrete, tot atât de necesar este să ne apropiem de comunitate, să susținem și să promovăm orice inițiativă smart. Cojocna are nevoie de un mecanism de încurajare a participării active a cetățenilor în comunitate, de o tranziție treptată spre bugetarea participativă, iar primul astfel de exercițiu se va face chiar prin acest proiect.

În comunitatea noastră, care e pe cât de diversă, pe atât de vie, societatea civilă și ONG-urile locale pot fi o resursă prețioasă, dacă știm cum să facem loc unor parteneriate care să aducă plus valoare muncii noastre ca administratie și un beneficiu real locuitorilor comunei. Parteneriatul cu Fundația Civitas din cadrul acestui proiect este primul pas spre dezvoltarea comunei Cojocna ca o comunitate inteligentă.”

Sorin Ranga, Primarul comunei Cojocna

Proiectul (Cod SMIS:151364/cod SIPOCA 913) este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are o valoare totală de 416.186,58 lei, din care 346.683,43 reprezintă contribuția UE. Acesta va fi implementat în perioada  27 iulie 2022 – 26 septembrie 2023.

Scopul proiectului este de a formula și promova dezvoltarea inteligentă la nivelul comunității Cojocna prin crearea Fondului de Dezvoltare Locală, dezvoltarea unui mecanism de implicare a organizațiilor neguvermamentale și a cetățenilor în comunitate și în procesul de luare a deciziilor (cetățenie activă) și identificarea de inițiative smart pentru dezvoltarea administrației inteligente în comuna Cojocna.

Printre rezultatele proiectului se numără și organizarea unui curs de facilitator de dezvoltare comunitară pentru 60 de persoane, elaborarea unui policy paper (un document care va cuprinde pașii necesari a fi urmați de o comunitate rurală pentru a deveni smart) și organizarea de consultări publice, pentru a identifica inițiative inteligente necesare comunității Cojocna.