Transformator: Colaborare și sustenabilitate în sectorul ONG și sectorul cultural independent din Cluj-Napoca

3 octombrie 2018

Rețeaua de facilitatori în dezvoltarea de structure asociative – COOP NET

15 martie 2018

Sprijin oferit GAL-urilor în realizarea și implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

20 februarie 2018

ONGFest Civic Break – Cluj-Napoca

1 februarie 2018

Dezvoltarea Structurilor Asociative ale Autorităților Locale

13 decembrie 2017

Cetățenie activă pentru o bună guvernare locală transparentă

13 decembrie 2017

Liceele Agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii

13 decembrie 2017

Înființarea Băncii Timpului – O rețea de întrajutorare

13 decembrie 2017

Competencies for Agencies for Sustainable Site Conversion

13 decembrie 2017

Dezvoltarea Modelului de ONG Antreprenorial

12 decembrie 2017