Statut Civitas:

Partener

Durata
Aprilie 2021 – Martie 2023
Buget
Total 237.634,36 Euro

Finantator
Programului Active Citizens Fund România

Apelul #7 – Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile

 

 

 

 

„Achiziții cu impact social și de mediu”

„Lucrăm împreună pentru pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Proiectul își propune să răspundă problemei implementarii extrem de reduse a prevederilor legislative privind achizițiile rezervate, achiziții cu clauze sociale si verzi în achizitiile publice, precum și in cele realizate de companii private. Scopul proiectului este creșterea nivelului de implementare a achizițiilor cu impact social și de mediu la nivelul instituțiilor publice și al companiilor, in vederea îmbunatatirii incluziunii sociale a persoanelor din grupurile vulnerabile, inclusiv tineri și romi, și a calității vieții populației prin reducerea efectelor negative asupra mediului. Proiectul, prin activitatile sale, încearca să faciliteze transpunerea prevederilor legislative în domeniul achizițiilor prin utilizarea clauzelor sociale si de mediu.

Printe activitățile proiectului, se regăsesc:

  • Realizare unui Policy brief privind achizițiile cu impact social și de mediu în sectorul public și privat. Acesta va fi realizat pe baza unei cercetari privind achiziții cu clauze sociale și de mediu în administrația publică și în mediul de afaceri din Romania. Cercetarea va cuprinde: 15 interviuri cu reprezentanți ai administrației publice, 10 interviuri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, 5 interviuri cu experți in domeniul achizițiilor, 10 interviuri cu reprezentanți ai întreprinderilor sociale/unitati protejate autorizate / ONG-uri sociale și de mediu;
  • Realizare a 5 studii de caz cu modele din alte țări din Uniunea Europeană;
  • Elaborarea ghid privind achizițiile cu clauze sociale și de mediu: Activitatea va cuprinde constituirea unei grup de lucru format din ONG-uri din domeniul social și de mediu/ coaliții din domeniile social si mediu/ Intreprinderi sociale/ unitati protejate/ administratia publica centrala & locala/ companii private, care vor contribui la realizarea ghidului pentru a se discuta strutura acestuia, informatiile ce vor fi incluse, tipurile de clauze sociale si de mediu care pot fi utilizate, procedura de realizarea a achizitiilor cu clauze sociale si de mediu. Ghidul va acesta va cuprinde informații legate de tipuri de clauze sociale și de mediu care pot fi utilizate, cum se utilizeaza acestea în procesul de achiziție, și diverse studii de caz/ exemple din alte țări UE.
  • Desfășurarea unei campanii de advocacy, care va cuprinde întalniri regionale pentru promovarea rezultatelor policy briefului si a ghidului, întalniri ale coalitiilor de ONG-uri/intreprinderilor sociale/ UPA cu reprezentantii ANAP, Curtii de Conturi pentru discutarea aspectelor problematice si promovarea Ghidului pentru a fi preluat pe site-ul ANAP; trimiterea unor scrisori de promovare a ghidului si policy brief-lui adresate structurilor asociative ale mediului de afaceri/ structurilor administrației publice centrale/ reprezentanților partidelor politice/ parlamentarilor, întalniri cu decidenți politici pentru prezentarea ghidului si policy briefului
  • Crearea „Competiție pentru achiziții cu impact social și de mediu pentru mediul de afaceri”, care se va desfășura pe durata unei 1 și va urmări derularea achizițiilor companiilor private care se vor înscrie. Acestea vor primi consiliere pentru derularea de achizitii responsabile, procedurile desfășurându-se pe baza unui manual pentru achizitori, care să îi sprijine in realizarea unei proceduri de achizitie responsabilă. De asemenea, va fi realizat un raport al achizițiilor cu impact social realizate de companii care sa prezinte inclusiv efectul acestor achizitii pentru intreprinderea sociala/unitatea protejată;
  • Crearea „Competiție pentru achizitii cu clauze sociale si de mediu pentru administrația publică”, Va urmari achizitiile cu clauze sociale sau de mediu derulate timp de 1 an de zile de către instituțiile publice. Activitatea va cuprinde: Dezvoltarea conceptului competitiei si a metodologiei, eveniment de lansare, promovarea a competitiei in randul institutiilor publice, înscrierea institutiilor publice, consiliere pentru derularea de achizitii responsabile. Pentru transpunerea in practica a acestui deziderat, va fi realizata o sectiune de tip help desk in cadrul site-ului proiectului, in care se va acorda consiliere achizitorilor care intampina probleme in implementarea clauzelor sociale si de mediu. De asemenea, consilierea va fi furnizata pe toata durata de implementare a proiectului de echipa de management si echipele partenerilor, in functie de particularitatile fiecarei spete.
  • Gala de premiere a autoritatilor publice si companiilor care realizeaza achizitii cu clauze sociale si de mediu, aceasta activitate va consta in organizarea unui eveniment public in Bucuresti, pentru anuntareea premiilor acordate institutiilor publice care realizeaza cele mai multe achizitii cu clauze sociale  si de mediu.
  • Organizarea unor sesiuni de formare pentru administrația publică. Vor fi organizate 2 sesiuni de formare organizate rezidential cu câte 20 de reprezentanți ai administrației publice selectați de la nivel național.
  • Organizarea unor sesiuni de informare pentru companii. Vor fi organizate 2 sesiuni de informare cu 20 de reprezentanti ai mediului de afaceri – una in regiunea Nord Vest si una in Bucuresti. In cadrul acestor sesiuni de informare temele abordate vor viza: ce sunt achizitiile cu impact social si de mediu, indicatori de raportare nonfinanciara, ce sunt si ce produse ofera intreprinderile sociale/unitatile protejate, impactul social al achiziției de produse și servicii de la întreprinderi sociale/ unități protejate.

Parteneri

Centrul pentru Legislație Nonprofit (Coordonator proiect)

Ateliere fără Frontiere

 

„Proiectul este derulat de Centrul pentru Legislație Nonprofit în parteneriat cu Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj  și Ateliere fără Frontiere și beneficiază de o finanțare în valoare de 237.634,36 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.”