Consolidarea reprezentativității rețelei RuralNet și a capacității de advocacy pentru un Plan Național Strategic incluziv și sustenabil

”Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

RuralNet

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, în parteneriat cu Fundația Centrul de Mediere și Securitate  Comunitară Iași, Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Craiova și FURIM Institutt (Norvegia) au organizat în perioada 5-8 septembrie 2021 workshopul TINERII FERMIERI ȘI STRUCTURILE ASOCIATIVE DIN MEDIUL RURAL, succedat de prima întâlnire de planificare strategică a membrilor rețelei RuralNet, în cadrul proiectului ”Consolidarea reprezentativității rețelei RuralNet și a capacității de advocacy pentru  un Plan Național Strategic incluziv și sustenabil”, derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund  România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021

Evenimentul a reunit aproximativ 30 depersoane, reprezentanți ai Rețelei RuralNet, tineri din structuri  asociative, reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală, manageri de cooperative agricole, persoane  cheie din administrația publică și din societatea civilă, profesori/ directori ai liceelor agricole din țară,  dar și alte persoane care desfășoară proiecte și programe de dezvoltare și consolidare a mediului rural.

”Acest eveniment este primul dintr-o serie de 11, prin care se realizează consolidarea rețelei RuralNet. Demarăm seria de discuții cu teme de interes pentru TINERII FERMIERI ȘI STRUCTURILE ASOCIATIVE DIN MEDIUL RURAL, precum: cadrul strategic al Politicii Agricole Comune și al Planului Național Strategic 2021-2027, modele de bună practică din România, în cadrul Programului ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, corelate cu aspecte importante la nivel european, structuri asociative cu rol economic în mediul rural și beneficiile asocierii. Prin crearea unor grupuri de lucru, vom învăța să definim recomandări pentru Planul Național Strategic pe care ulterior RuralNet le poate constitui drept propuneri de intervenții și măsuri.” – Márton Balogh, director Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj.

 

Proiectul este derulat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj în parteneriat cu Fundația Centrul de Mediere Și Securitate  Comunitară, Fundația Pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și Furim Institutt și beneficiază de o finanțare în valoare de 249.987,70  euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

Scopul proiectului este consolidarea rețelei prin acțiuni de dezvoltare a capacității și sustenabilității financiare ale organizațiilor  membre, cel puțin pentru următorii trei ani de proiect, prin organizarea de întâlniri deschise de planificare strategică ale RuralNet,  prin training, consiliere și consultanță pentru membrii RuralNet. 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a  reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare  (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății  Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care  acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și  Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității  grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și  capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor  omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe  informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre  Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro. 

Agenda evenimentului

Proiectul este derulat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj în parteneriat cu Fundația”Centrul de Mediere Și Securitate Comunitară”, Fundația Pentru Dezvoltarea Economiei Social și Furim Institutt și beneficiază de o finanțare în valoare de 249.987,70 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.”