Studiu privind accesul fermierilor din România la consultanță agricolă

 

Un sistem eficient de consultanță agricolă oferă fermierilor sprijinul de care au nevoie pentru a-și dezvolta în mod sustenabil fermele și a reuși să intre cu produsele lor pe o piață care continuă să fie dominată de marile lanțuri comerciale.

În ultimii 20 de ani, consultanța agricolă din România a trecut printr-o serie de reforme, însă multe dintre ele au rămas nefinalizate și au fost lipsite de coerență. În sfera europeană, sistemul de consultanță agricolă din România este considerat unul fragmentat și neintegrat, pentru că există o multitudine de instituții care oferă servicii atomizate fermierilor, dar acestea nu comunică între ele și nu își coordonează activitățile în relație cu ei.

Cercetare privind nevoile fermierilor și actualele servicii de consultanță 

Pentru a dezvolta un sistem de consultanță agricolă eficient, complementar celui existent, alături de Centrul Român pentru Politici Europene, am încercat să înțelegem care sunt nevoile fermierilor din țară în sfera consilierii, informării și formării profesionale. În acest context, am demarat împreună cel mai amplu studiu care abordează problematica consultanței agricole din România, în cadrul căruia am utilizat un mix de instrumente precum realizarea de chestionare, interviuri, mese rotunde, dezbateri, focus-grupuri.

Cercetarea reflectă opiniile și experiențele a mai mult de 300 de fermieri din toată țara, precum și a peste 50 de actori implicați direct în sistemul de cunoaștere și inovație în agricultură, cum ar fi reprezentanții direcțiilor județene agricole, ai universităților agricole, liceelor agricole, institutelor de cercetare, dar și ai societății civile active în domeniul dezvoltării rurale.

Câteva dintre concluziile raportului de cercetare

  • Sistemul de consultanță de stat (subdimensionat) este accesat în special în domeniul accesării subvențiilor și al fondurilor europene, mai puțin pe zona tehnică, inovații, acces la piață și marketing, managementul fermei și modele de business, asociere. Atât fermierii, cât și experții menționează aceste domenii ca fiind sub-adresate de către sistemul de consultanță actual.
  • Jumătate dintre respondenți au încredere mare și foarte mare în internet și mass-media atunci când vine vorba de informare în domeniul agricol. Însă fermierii recunosc că informația tehnică pe grupurile informale de pe social media poate fi de o calitate îndoielnică, întrucât nu este validată de către specialiști.
  • O covârșitoare majoritate a fermierilor (92%) preferă să acceseze serviciile de consultanță, în persoană, dat fiind că spețele tehnice necesită prezența fizică a specialistului în fermă. Atât fermierii, cât și experții consideră necesară consolidarea unei rețele regionale de birouri fizice, în care fermierii să poată accesa, pe model ”one-stop shop”, o gamă cât mai largă de informații, consultanță și servicii. Mai mult, atât DAJ-urile, cât și fermierii și experții intervievați menționează nevoia realizării unei rețele de loturi/ ferme demonstrative, în care fermierii pot testa practic diverse semințe, metode, inovații etc.
  • Din perspectiva acoperirii teritoriului, fermierii, dar și reprezentanți ai mediului academic consideră că atât GAL-urile, cât și cooperativele agricole ar putea reprezenta furnizori de consultanță agricolă, în contextul în care și-ar dezvolta astfel de compartimente distincte, cu oameni pregătiți și resurse.

Astfel, toate categoriile de actori intervievați în cadrul proiectului au subliniat nevoia unei colaborări mai strânse între furnizorii de consultanță publică, cei privați, sfera educațională și de cercetare, cu rezultate concrete și palpabile: o rețea fizică mai răspândită teritorial de birouri de consultanță și ferme demonstrative, specialiști care să se deplaseze în fermă, platforme online ușor de accesat și cu informație practică validată științific și transmisă întrun mod accesibil pentru fermieri.

Puteți citi raportul de cercetare integral aici, iar aici găsiți o sinteză a studiului. Dacă ești în căutare de mai multe resurse despre și pentru fermieri, hai în biblioteca noastră!

—————————————————————–

Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului „Activități de explorare și planificare a unui sistem de consultanță agricolă”, care este finanțat de Romanian American Foundation și implementat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj în parteneriat cu Centrul Român de Politici Europene. Prin intermediul acestuia, ne dorim să înțelegem nevoile actuale de educație și informare a micilor fermieri, infrastructura pe care o folosesc și capacitatea instituțională actuală, pentru a creat un model funcțional de sistem de consultanță agricolă, pornind de la modelele existente în Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.