Proiect implementat de:

Fundația Civitas pentru Sociectatea Civilă Cluj

Finanțator:

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Durata:

Septembrie 2020 – Decembrie 2023

17 afaceri locale au fost înființate în Gherla și continuă să funcționeze după un an și jumătate. Afacerile au fost lansate în cadrul proiectului Antreprenoriat în Gherla implementat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj. 

O nouă afacere în comunitatea înseamnă mai multă bunăstare pe plan local și noi locuri de muncă. De aceea, despre antreprenoriat trebuie să vorbim nu doar în cele mai mari orașe din țară. Cu această idee am pornit la drum și în proiectul Antreprenoriat în Gherla, unde am organizat cursuri de antreprenoriat, am lansat un concurs de afaceri și am sprijinit 17 antreprenori cu inițiativă din oraș să-și lanseze propriul business.

Drumul antreprenoriatului nu este unul ușor. După ce au câștigat concursul de planuri de afaceri, cei 17 antreprenori din proiect au obținut sprijin financiar în valoare de 25.000 de euro, însă a urmat cea mai dificilă parte pentru ei: implementare planului de afaceri. Aceștia au avut parte de mentorat din partea echipei noastre, care i-a sprijinit să facă față primelor provocări cu care vine rolul de antreprenor.

Pentru a afla mai multe despre afacerile înființate, produsele și serviciile lor, click aici.

M-a impresionat determinarea antreprenorilor de a reuși, în pofida tuturor dificultăților pe care le-au întâlnit la un moment sau altul în acest an și jumătate de implementare a planurilor lor de afaceri, ceea ce m-a făcut să conștientizez mai bine importanța sprijinului pe care îl acordăm antreprenorilor pe tot acest parcurs.” spune Monica Călușer, coordonator proiect, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj.

Monica CălușerProject manager

Pe lângă pregătirea și ghidarea viitorilor antreprenori, Antreprenoriat în Gherla a însemnat consiliere profesională pentru 232 de persoane, informare cu privire la oportunități de angajare, mentorat și monitorizarea afacerilor care au fost înființate în cadrul proiectului. Proiectul „Antreprenoriat în Gherla” este parte a intervențiilor din Strategia de Dezvoltare Locală Gherla.  Problemele pe care acesta își propune să le soluționeze sunt numărul scăzut de salariați din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) din Gherla și lipsa de întreprinderi în teritoriu.

Antreprenoriat în Gherla  a însemnat:
  • 232 de persoane au avut parte de consiliere profesională, care i-a ajutat să înțeleagă cum să-și evalueze competențele și să găsească un loc de muncă.
  • 58 de persoane și-au îmbunătățit competențele antreprenoriale, parcticipând la cursuri de antreprenoriat, unde au învățat cum pot deschide și administra o afacere.
  • 17 locuitori din Gherla și-au deschis propria afacere, fiecare beneficiind de un grant de 25.000 de euro.
  • 36 de noi locuri de muncă au fost create în cadrul celo 17 afaceri.

*Proiectul Antreprenoriat în Gherla este derulat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, în calitate de Beneficiar și este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod MySmis: POCU/717/5/1/151627, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.