Conferință Primii 12 pași în antreprenoriat

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj are plăcerea de a vă invita la conferința Primii 12 pași în antreprenoriat în cadrul proiectului Antreprenoriat în Gherla*. Evenimentul se va desfășura online, pe platforma Zoom, în data de 4 noiembrie 2021, începând cu ora 15.00. Înregistrarea participanților se face prin completarea formularului de participare.

Scopul evenimentului este de cunoaștere a comunității gherlene și de informare despre oportunitățile antreprenoriale deschise către persoanele aparținând Zonei Urbane Marginalizate (Z.U.M., definită în Strategia de Dezvoltare Locală). Prin intermediul proiectului Antreprenoriat în Gherla, echipa Fundației Civitas pentru Societatea Civilă Cluj propune persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială** să parcurgă cei 12 pași pe drumul spre antreprenoriat, ce vor fi prezentați în cadrul evenimentului. Având în vedere realitatea economică aflată sub presiunea consecințelor crizei COVID-19, discuțiile vor viza un aspect important despre orientarea afacerilor în mediul online.

Suntem bucuroși să replicăm experiența Fundației Civitas în susținerea antreprenoriatului la nivelul municipiului Gherla. Considerăm că această inițiativă va conduce la crearea unui cadru dinamic și sustenabil, favorabil dezvoltării abilităților antreprenoriale, stimulării dezvoltării de noi afaceri și, în câtiva ani, creșterii economice în teritoriu.Márton Balogh, director, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj.

Pentru creșterea șanselor de ocupare în teritoriul Z.U.M. Gherla se urmărește crearea de parteneriate și de rețele pentru a descoperi cele 250 de persoane care vor beneficia de serviciile de informare si consiliere profesională, cele peste 60 de persoane care vor participa la formare profesională și cele 17 persoane care vor înființa întreprinderi noi cu profil nonagricol, ce vor fi finanțate în cadrul proiectului” – Simona Bartiș, coordonator proiect, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj.

Vă așteptăm la eveniment și vă invităm să ne oferiți informațiile necesare mobilizării comunității, pentru succesul acestui proiect în Gherla.

***

Persoane de contact: Simona Elena Bartiș, manager proiect, telefon 0744.671.685, simona.bartis@civitas.ro

*Proiectul Antreprenoriat în Gherla este derulat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, în calitate de Beneficiar și este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod MySmis: POCU/717/5/1/151627, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.