Tanulmány a romániai mezőgazdasági termelők mezőgazdasági tanácsadó szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről

 

Egy hatékony mezőgazdasági tanácsadó rendszer biztosítja a gazdák számára szükséges támogatást, hogy gazdaságukat fenntartható módon fejlesszék és termékeikkel sikeresen belépjenek egy olyan piacra, amelyet a nagykereskedelmi láncok uralnak.

 

Az elmúlt 20 évben a mezőgazdasági tanácsadó szolgáltatások számos reformon mentek keresztül Romániában, de ezek közül sok továbbra is hiányos vagy következetlen maradt. A romániai mezőgazdasági tanácsadási rendszer jellegzetessége a töredezettség és integrálatlanság, mivel a gazdák rendelkezésére álló szolgáltatások atomizálak: intézmények sokasága nyújt lehetőségeket, de ezek szét vannak szórva, összehangolatlanul végzik tevékenységüket és nem kommunikálnak egymással.

 

A mezőgazdasági termelők igényeire és a jelenlegi tanácsadói szolgáltatásokra vonatkozó kutatás

 

A meglévő rendszert kiegészítő, hatékony mezőgazdasági tanácsadó rendszer kialakítása érdekében a Romániai Európai Politikák Központjával (Centrul Român pentru Politici Europene) közösen megpróbáltuk megérteni az ország mezőgazdasági termelőinek igényeit a tanácsadás, tájékoztatás és képzés terén. Így tehát közösen elindítottuk a jelenleg létező legátfogóbb tanulmány megvalósítását, amely a romániai mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások kérdésével foglalkozik. Ehhez olyan eszközök kombinációját használtuk, mint például a kérdőívek, interjúk, kerekasztal-beszélgetések, viták, fókuszcsoportok.

 

A kutatás több mint 300 gazda véleményét és tapasztalatait tükrözi az ország minden részéből, valamint több mint 50, a mezőgazdasági tudás- és innovációs rendszerben közvetlenül részt vevő szereplőét. Tanulmányunkba bevontuk a megyei mezőgazdasági igazgatóságok, mezőgazdasági egyetemek, mezőgazdasági főiskolák, kutatóintézetek és a vidékfejlesztés területén tevékenykedő civil szektor képviselőit is.

 

A kutatási jelentés néhány megállapítása

  • Az állami tanácsadói rendszer alulméretezett és elsősorban a pénzbeli támogatásokhoz és az európai alapokhoz való hozzáférés területén van használva. Ezzel szemben kevesebben fordulnak tanácsért technikai kérdések kapcsán, az innováció, a piacra jutás és marketing, a gazdaságirányítás és az üzleti modellek vagy a társulás területén. Mind a gazdák, mind a szakértők megemlítik, hogy a jelenlegi tanácsadói rendszer ezeket a területeket alulkezeli.
  • A válaszadók fele nagymértékben, illetve nagyon nagymértékben bízik az internet és a média által szolgáltatott mezőgazdasági információkban. A gazdák azonban elismerik, hogy az informális közösségi médiacsoportokban fellelhető technikai információk minősége megkérdőjelezhető, mivel azok nincsenek szakemberek által hitelesítve.
  • A gazdák túlnyomó többsége (92%) inkább személyesen szeretne tanácsadási szolgáltatásokhoz jutni, mivel a műszaki kérdésekben a szakember fizikai jelenléte sokat egyszerűsít a dolgokon. A gazdák és a szakértők egyaránt úgy látják, hogy szükség van egy regionális irodahálózat kiépítésére és megerősítésére, ahol a gazdák úgynevezet “egyablakos rendszerben” juthatnak hozzá az információk, tanácsadás és szolgáltatások széles köréhez. Ezen túlmenően, mind a megkérdezett megyei mezőgazdasági igazgatóságok, mind a gazdák és szakértők megemlítik a demonstrációs parcellák/bemutató gazdaságok hálózatának szükségességét, ahol a gazdák a gyakorlatban tesztelhetik a különböző vetőmagokat, módszereket, innovációkat stb.
  • Ami a területi lefedettséget illeti, a gazdák és az egyetemi szakemberek is úgy vélik, hogy mind a helyi akciócsoportok, mind a mezőgazdasági szövetkezetek nyújthatnának mezőgazdasági tanácsadást, amennyiben külön részlegeket alakítanának ki, képzett személyzettel és rendelkezésre bocsátott erőforrásokkal.

 

Így a projektben megkérdezett szereplők minden kategóriája hangsúlyozta, hogy szorosabb együttműködésre van szükség az állami, magán, oktatási és kutatási tanácsadási szolgáltatók között, konkrét és kézzelfogható eredményekkel: a tanácsadó irodák és bemutató gazdaságok területileg kiterjedtebb fizikai hálózata, terepre kiutazó szakemberek, könnyen hozzáférhető online platformok, amelyek érthető módon nyújtanak tudományosan hitelesített, gyakorlati információkat a gazdák számára.

 

A teljes kutatási jelentés itt olvasható, a tanulmány összefoglalóját pedig itt található. Ha további forrásokat keresel a mezőgazdasághoz tartozó témákban, látogass el könyvtárunkba!

—————————————————————–

A kutatás „A romániai mezőgazdasági tanácsadási rendszer feltárása és modelljének megtervezése” című projekt keretében valósult meg, amelyet a Romániai-Amerikai Alapítvány finanszíroz és a Civitas Alapítvány a Civil Társadalomért Kolozsvár valósít meg, a Romániai Európai Politikák Központjával partnerségben (Centrul Român de Politici Europene). A kutatás által a kisgazdák jelenlegi oktatási és információs igényeinek, az általuk használt infrastruktúrának és a jelenlegi intézményi kapacitásnak a megértése a célunk, hogy az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban létező modellek alapján egy működő mezőgazdasági tanácsadási rendszer modelljét hozzuk létre.