Pályázó:
Székelyudvarhely
Megvalósítás időszaka:
01.06.2015 – 30.04.2016
Partnerek

a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség

A projekt összértéke:
390.909,88 lej
Támogató:
 EGT 2009-2014, a program lebonyolítója a Román Művelődési Minisztérium

A projekt keretében olyan hálózatot hoztunk létre, amely az UNESCO Világörökség részét képező 7 erdélyi Vártemplom (Kálnok, Nagybaromlak, Berethalom, Szászkézd, Székelyderzs, Szászfehéregyháza és Prázsmár) fenntartói, a Romániai Evangélikus Egyház és a Magyar Unitárius Egyház együttműködésével valósult meg.

Kiviteleztük a székelyderzsi vártemplom falképeinek teljes egészében történő restaurálását, ugyanakkor egy olyan múzeum-jellegű kiállítást hoztunk létre a vártemplom falain belül, amely által be lehet mutatni a székelyderzsi népélet történetének értékes viseleteit, használati tárgyait, és korabeli fényképeit. A projektben összekapcsoltuk ezt a vártemplomot a többi kiemelt szász vártemplommal, a szászok kultúrájának egyes emlékeit is előtérbe helyezve, és ezeket büszkén mutathatjuk meg innentől kezdődően a világ számára.

A projekt által azt akartuk elérni, hogy régi fényükben pompázhassanak a több száz éves falfestmé- nyek (www.1419.ro oldalon láthatóak), de nem utolsó sorban azt tűztük ki célunknak, hogy fellendít- sük az idegenforgalmat Székelyderzsben és annak vonzáskörzetében, ezzel is hozzájárulva vidékfej- lesztési törekvéseink megvalósításához.

Szép és felemelő volt a projekt zárórendezvénye!-állapította meg Kulcsár Orsolya, a projekt vezetője.
Megható volt a kivitelező Civitas Alapítvány székelyudvarhelyi irodája munkatársainak, a partner Szé- kelyderzsi Unitárius Egyházközségnek, a meghívott egyházak képviselőinek együttléte, akik a hely- béliekkel együtt közösen ünnepelhették meg Székelyderzsben ezt a nagyszerű eredményt.