Kivitelező

A Civitas státusa a projektben: főpályázó

Megvalósítás időszaka
2018. január – 2021. január
Költségvetés
8.900.412,34 RON
Támogató

Európai Szociális Alap, a Humánerőforrás Operatív Program (POCU 2014-2020, POCU/82/3.7/104273) által

A projekt bemutatása

A székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért, partnerségben a csíkszeredai Hargita Megyei Innovációs és Inkubációs Szövetséggel elindította a „SPEED-Egy hatékony és fejlett gazdaságért (SPEED-Spre o Economie Eficientă și Dezvoltată)” elnevezésű projektjét. A projekt futamideje 36 hónap, összértéke 10.683.494,44 lej.
A projekt fő célja a Közép-romániai fejlesztési régióban élő lakosság életszínvonalának növelése, vállalkozói képességeinek fejlesztése, nem mezőgazdasági városi vállalkozások kialakítása, valamint tartós és minőségi munkahelyek megteremtése által.

Fontosabb tevékenységek:
1. A lakosság tájékoztatása a projektről, a bekapcsolódás előnyeiről és lehetséges eredményeiről. Csoportos és egyéni tájékozató eseményeket szervezünk Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyékben, rajtuk legkevesebb 480 személy fog részt venni, megyénként legalább 30-an. A találkozások alkalmával, a jelenléti lapok kitöltésekor a résztvevők kifejezhetik érdeklődésük mértékét az elképzelés iránt. Egy szelekciós eljárás eredményeként kiválasztunk legkevesebb 360 olyan személyt, akinek szándékában van egy vállalkozás elindítása, és meghívjuk elméleti és gyakorlati képzésünkre. A képzésen résztvevők 60%-a munkanélküli vagy inaktív személy (például középiskolás, egyetemista vagy háztartásbeli), 40%-a rendelkezik munkahellyel, egyéni vállalkozó vagy üzletrésze van egy gazdasági társaságban. A képzések időtartama 40 óra, és körülbelül 8 napot fognak tartani. A képzések moduljai: Légy vállalkozó!, Vállalkozás indítása, Könyvvitel, Üzleti kommunikáció, Marketing, Üzleti tervezés, valamint Informatika. A záróvizsgán elért eredmények alapján, minden csoport első 10 helyezettjét prémiummal jutalmazzuk.

2. A képzés záróvizsgáján a vizsgázók egy általuk elkészített üzleti tervet mutatnak be (lásd a modellt), majd még egy hónap áll a rendelkezésükre, hogy azt tökéletesítsék. A továbbiakban a legjobb 36 üzleti terv elkészítője legtöbb 177.740 lej nagyságú de minimis jellegű támogatáshoz juthat üzleti terve megvalósításához.

3. Az üzleti tervek kivitelezése céljából a kedvezményezettek új vállalkozásokat hoznak létre (jogi formája lehet kft, egyéni vállalkozás, szövetkezet, egyesület stb.). A vállalkozás bármilyen engedélyezett termelési, szolgáltatói vagy kereskedelmi tevékenységet végezhet. Vállalnia kell két új munkahely létrehozását és azok megtartását. Olyan személy is létrehozhat új vállalkozást, aki a 31/1990-es törvény alapján létrehozott valamely gazdasági társaságban nem többségi tulajdonos. A vállalkozásokat városi székhellyel kell bejegyezni, a tulajdonosok viszont vidéki lakhelyűek is lehetnek.

4. A vállalkozások tulajdonosai két hónapos gyakorlaton fognak részt venni olyan egységeknél, amelyek tevékenysége megegyezik a vállalkozás tevékenységének tárgyával.

5. A vállalkozóknak szakmai támogatást, tanácsadást biztosítunk, és vállalkozásuk felügyeletben részesül, egészen a projekt befejezéséig (2020 decembere).

6. A létrehozott vállalkozások hálózatba szerveződnek, keretében morális támogatáshoz, tapasztalatcseréhez jutnak, közös marketing-stratégiákat léptethetnek életbe, de szoros és gyümölcsöző gazdasági kapcsolatokat is kialakíthatnak egymás között.

A székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért, partnerségben a csíkszeredai Hargita Megyei Innovációs és Inkubációs Szövetséggel elindította a „SPEED-Egy hatékony és fejlett gazdaságért” elnevezésű projektjét. A projekt futamideje 36 hónap, 2018. január 18-tól kezdődően, összértéke pedig 10.683.494,44 lej.

A projekt főcélja a Közép-romániai fejlesztési régióban élő lakosság életszínvonalának növelése, vállalkozói képességeinek fejlesztése, nem mezőgazdasági városi vállalkozások kialakítása, valamint tartós és minőségi munkahelyek megteremtése által.

Fontosabb tevékenységek:

  1. A lakosság tájékoztatása a projektről, a bekapcsolódás előnyeiről és lehetséges eredményeiről. Csoportos és egyéni tájékozató eseményeket szervezünk Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyékben, rajtuk legkevesebb 480 személy fog részt venni, megyénként legalább 30-an. A találkozások alkalmával, a jelenléti lapok kitöltésekor a résztvevők kifejezhetik érdeklődésük mértékét az elképzelés iránt.
  2. Egy szelekciós eljárás eredményeként kiválasztunk legkevesebb 360 olyan személyt, akinek szándékában van egy vállalkozás elindítása, és meghívjuk elméleti és gyakorlati vállalkozásfejlesztő képzésünkre. A képzésen résztvevők 60%-a munkanélküli vagy inaktív személy (például középiskolás, egyetemista vagy háztartásbeli), 40%-a rendelkezik munkahellyel, egyéni vállalkozó vagy üzletrésze van egy gazdasági társaságban. A képzések körülbelül 8 napot fognak tartani. A képzések moduljai: Légy vállalkozó!, Vállalkozás indítása, Könyvvitel, Üzleti kommunikáció, Marketing, Üzleti tervezés, valamint Informatika. A záróvizsgán elért eredmények alapján, minden csoport első 10 helyezettjét prémiummal jutalmazzuk.
  3. A képzés záróvizsgáján a vizsgázók egy általuk elkészített üzleti tervet mutatnak be, majd még egy hónap áll a rendelkezésükre, hogy azt tökéletesítsék. A továbbiakban a legjobb 36 üzleti terv elkészítője legtöbb 177.740 lej nagyságú de minimis jellegű támogatáshoz juthat üzleti terve megvalósításához.
  4. Az üzleti tervek kivitelezése céljából a kedvezményezettek új vállalkozásokat hoznak létre (jogi formája lehet kft, egyéni vállalkozás, szövetkezet, egyesület stb.). A vállalkozás bármilyen engedélyezett termelési, szolgáltatói vagy kereskedelmi tevékenységet végezhet. Keretében két új munkahelyet kell létrehozni és azok meg kell tartani a projekt végéig. Olyan személy is létrehozhat új vállalkozást, aki a 31/1990-es törvény alapján létrehozott valamely gazdasági társaságban nem többségi tulajdonos. A vállalkozásokat városi székhellyel kell bejegyezni, a tulajdonosok viszont vidéki lakhelyűek is lehetnek.
  5. A vállalkozások tulajdonosai két hónapos gyakorlaton fognak részt venni olyan egységeknél, amelyek tevékenysége megegyezik a vállalkozás tevékenységének tárgyával.
  6. A vállalkozóknak szakmai támogatást, tanácsadást biztosítunk, valamint vállalkozásuk felügyeletben részesül, egészen a projekt befejezéséig (2021 január).
  7. A létrehozott vállalkozások hálózatba szerveződnek, keretében morális támogatáshoz, tapasztalatcseréhez jutnak, közös marketing-stratégiákat léptethetnek életbe, de szoros és gyümölcsöző gazdasági kapcsolatokat is kialakíthatnak egymás között.

A projektben való részvétel ingyenes.

A projekttel kapcsolatos részletes információkhoz a vallalkoznijo.ro, az intreprindereata.ro, a civitas.ro oldalakon, valamint a Vállalkozni Jó és az Întreprinderea Ta Facebook oldalakon juthatnak hozzá az érdeklődők.

Pályázási kiírás: POCU/82/3/7 A foglalkoztatás növelése nem mezőgazdasági, városi vállalkozások támogatása által

A projekt azonosítója: 104998

A projekt társtámogatója az Európai Szociális Alap, a Humánerőforrás Operatív Program (POCU 2014-2020) által.

Mire lehet költeni a StartUp finanszírozást?
0.Cégbejegyzési költségek – illetékek
1.Az új alkalmazottak bérköltségei
1.1  Bérköltségek
1.2 Honoráriumok/saját szakemberek fizetéssel asszimilált költségei
1.3 Fizetések és fizetésekkel asszimilált költségek társadalmi hozzájrulásai (alkalmazó és alkalmazott járulékai)
2. Az új cég alkalmazottjainak kiszállási költségei
2.1 Szállásköltségek
2.2 Saját személyzet napidíja
2.3 Személyzet utazási költségei
2.4 A kiszállásokkal kapcsolatos illetékek, egészségügyi és utazási biztosítások
3. Különböző szolgáltatások beszerzése, amire a de minimis kedvezményezettnak nincs megfelelő szakértelme
4. Tárgyi eszközök (egyebek mint telkek és ingatlanok), leltári tárgyak, alap- és fogyóanyagok beszerzése, olyan beruházások költségei, amelyek szükségesek a cégek működéséhez
5. Székhelyek, raktárak, berendezések, gépek, járművek és más működéshez szükséges terek, javak bérlési költségei
6. Beszerzés nélküli leasing költségek (operacionális leasing), amelyek szükségesek a cégek működéséhez (operacionális leasing részletek berendezésekre, járművekre és egyébb ingó és ingatlan javakra)
7. A cégek működéséhez szükséges közműdíjak (rezsi)
8. A cégek működéséhez szükséges épületek ügykezelési szolgáltatásai
9. A cégek működéséhez szükséges berendezések és szállító eszközök karbantartási és javítási szolgáltatásai
10. A cégek működéséhez szükséges irattározás
11. A cégek működéséhez szükséges eszközök amortizációja
12. A cégek működéséhez szükséges pénzügyi, jogi (közjegyzői) költségek
13. A cégek működéséhez szükséges informatikai hálózatokra való kapcsolodás
14. A cégek működéséhez szükséges hirdetési és reklámköltségek
15. Más, a cégek működéséhez szükséges költségek
15.1 Adatfeldolgozás
15.2 Informatikai alkalmazások kifejlesztése, aktualizásása és karbantartása
15.3 Kiadványok, könyvek, szakfolyóiratok nyomtatott és/vagy elektronikus formában
15.4 Engedélyek, szabadalmak, iparjogosítványok, védjegyek…

A SPEED projekt keretében szervezett 8 napos vállalkozásfejlesztő képzés akkreditált képzés Vállalkozói készségek fejlesztése (A), valamint Informatikai eszközök használata (B) témakörökben.

A Vállalkozói készségek fejlesztése képzés záróvizsgával ér véget. A sikeres vizsgát követően mindenki akkreditált oklevelet vehet át.

Képzés időtartama: 40 óra (12 óra elmélet + 28 óra gyakorlat)

Képzési modulok:

1. Légy vállalkozó! – 2 óra elmélet + 6 óra gyakorlat
2. Üzleti kommunikáció – 2 óra elmélet + 4 óra gyakorlat
3. A marketing alapjai – 2 óra elmélet + 4 óra gyakorlat
4. Üzleti tervezés – 2 óra elmélet + 6 óra gyakorlat
5. Könyvvitel – 2 óra elmélet + 4 óra gyakorlat
6. Vállalkozás indítása – 2 óra elmélet + 4 óra gyakorlat

Oktatók:

Damokos Ibolya, Haider Csaba,  dr. Ilyés Ferenc, Kolumbán Gábor, Pakot Mónika, dr. Szabó Árpád.

Képzés ütemezése:

1 – 6. találkozó: 6 óra képzés (2 óra elmélet + 4 óra gyakorlat) – 1, 2, 3, 4, 5, 6-es modulok

  1. találkozó: 4 óra képzés (2-2 óra gyakorlat) – 1, 4-es modulok

Záróvizsga:

A záróvizsga előtt két nappal le kell adni egy üzleti tervet (2 példányban).

A vizsga két részből áll:

Írásbeli  – egy tesztlapot kell kitölteni,

Szóbeli – a leadott üzleti tervet kell megvédeni.

A vizsgát követően 1 hónap áll rendelkezésre az üzleti terv továbbfejlesztésére, ez alatt az idő alatt  az oktatók egyéni, illetve csoportos konzultációkat tartanak.

Informatikai eszközök használata – 8 órás (1 napos) elméleti és gyakorlati képzés.