Iroda:

Kolozsvár (1 fázis, 2 fázis),

Székelyudvarhely (2 fázis)

Kezdés napja: 2017 január

Befejezés napja: 2020 február

Költségvetés:
1 fázis költségvetése: $96,020

Civitas költségvetése food hub (2 Fázis): $226.740 mindenik Civitas food hub ra Program koordinálási költségvetés (2 Fázis): $48.600

Finantator
Romanian-American Foundation

A „Food Hub” program, 2017 évben indítva, egyik legmerészebb kezdeményezésnek ígérkezik az országos helyi termelők támogatása terén. A program ötlete egy 2014 évi AEA látogatás alkalmával született, ahol a Civitas csapata meglátogatva egy ilyen szervezetet, partnereivel megalkotta a romániai realitását a fogalomnak.

A 2017 évben benyújtott pályázat két Civitas által külön koordinált részt tartalmaz. Első fázisban alapítványunk kiválasztott 10 nonprofit szervezetet, amelyek képesek megérteni és kivitelezni egy üzleti tervet, ezáltal megalapítva környezetükben a food-hub típusú szervezetet. Ezek a szervezetek körülbelül 8.000 dollár támogatást kaptak az üzleti terv és szükséges dokumentáció megvalósítására.

A második fázisban, a tíz szervezetből ötöt finanszíroztunk kb. 22.000 dollár támogatással, hogy létrehozzák a javasolt foodhub-kat. Ezek üzleti modelljei tiszteletben kellett tartsák a program által megkövetelt elveket, de azokat a hely sajátosságai szerint lettek alakítva. Így, két foodhub a Civitas Alapítvány által lett létrehozva, egyik a kolozsvári (Zöld csomó), másik a székelyudvarhelyi (Helyénvaló) irodák által.

Civitas Alapítvány foodhub-jának szolgáltatásai

A központhoz tartozó termelők számára elérhető szolgáltatásaink és forrásaink lehető teszik, hogy a piac igényeinek megfeleljenek, úgy minőségi (a Központ feladatfüzete által megkövetelt minőségi normatívok tiszteletbentartásával), mint mennyiségi szempontból (ugyanazon típusú termék hatékonyabb előállításával). A termelők számára a következő szolgáltatásokat nyújtjuk: I. Működési (kereskedelmi részét): gyűjtés, feldolgozás, elosztás, népszerűsítés, csomagolás, közvetítés (közvetlen kapcsolat a piaccal). II. Támogatás (nevelési része): management tanácsadás, műszaki tanácsadás, szakmai képzés, nevelési és awareness kampányok.

Zöld csomó (Nod Verde)

A kolozsvári food-hub elképzelést egy kozmopolita piacra szabták, nagyvárosi sajátosságokkal, nem földrajzilag , hanem több közös fogyasztási értékre (helyi, egészséges élelmiszerek, helyi termelők támogatása) behatárolva. A termékek összegyűjtési területe 150 kilométerre terjed ki. Vállaltuk legalább 60 helyi termelő felkutatását, akiket a projekt keretében támogatni fogunk és bátorítjuk őket a termelő és fogyasztó közti, tiszteleten és tisztességen, alapuló kapcsolatokok felépítésére. Első működési évben a csapat az érdekelt kolozsváriak számára elérhető, közvetlen forgalmazási hálózat fejlesztésén fog dolgozni. 2019 évtől következik a gazdasági kapcsolatok kiépítése vendéglőkkel, vendéglátó egységekkel és hotelekkel.

Helyénvaló (Cumsecade)

A kezdeményezés a helyi, egészséges élelmiszerek fogyasztásának bátorítását és legalább 60 udvarhelyszéki termelő támogatását célozza meg, egy üzlet valamint egy gyűjtő és integráló központ létesítésével. Az elképzelésnek hangsúlyos közösségi része van. A foodhub erősen kapcsolódik a 9 alkalommal megrendezett Gyümölcs Fesztiválon résztvevő és megalkotott termelő hálózathoz. A Civitas Alapítvány ezáltal mint egyedüli tulajdonos létrehozott egy „Helyénvaló” társaságot. Székelyudvarhely Municípium partnerségével meg fogjuk alapítani a helyi termékek központját, vagyis egy üzlethelyiséget a város központjában, ahol megvalósul projektünk legnagyobb része. A helyiségek kialakítását 2017 év végén elindítottuk.

A harmadik foodhub-ot az Open Fields Alapítvány Valea Putnei településen (Nord Natural), negyediket Centrul de Mediere și Securitate Comunitară Jászvásár (Roade și Merinde) és az ötödiket a World Vision România Criț településen (Merindar) hozták létre. A program teljes időtartamára, 2017 évtől 2011 évig, a Civitas Alapítvány magára vállalta a támogatótól (Romanian American Foundation) kapott pályázati források ügykezelését, az öt kezdeményezés működésének felügyeletét, a folyamat dokumentálását és az érintett szervezetek közötti együttműködés elősegítését.