Iroda:

Civitas Alapítvány székelyudvarhelyi irodája

Pályázó:

Kolozsvári Központ a Közpolitikákért Egyesület (CENPO)

Megvalósítás időszaka:
2015. március-2016. április
A projekt összértéke:
8900 Euro
Támogató:
Civil Támogatási Alap Romániában, az EEA Grants által

Tekintettel arra, hogy 2016-ban helyhatósági választásokat tartottak, bizonyos tájákoztatást szerettünk volna adni az állampolgárok számára a megyei tanácsosok tevékenységével kapcsolatosan, országos szintet áttekintve. Mindegyik megyei tanács internetes oldalát megvizsgáltuk abból a célból, hogy kielemezhessük az átlátható kommunikáció elvének a betartását.

Érdekes projekt, hiszen nagyon jó együttműködések jöttek létre megyei tanácsokkal, de ezt a megállapítást nem tudjuk kiterjeszteni mindegyikre. Ha hiányokat tapasztaltunk a megyei tanácsosok jelentéseinek közzétételével kapcsolatosan, akkor erről tájékoztattuk is az illető megyei tanácsokat. A projekt kivitelezése során létrehoztunk egy adatbázist, amelybe bevezettük az összes megyei taná- csos elérhető éves beszámolóit, amelyeket kötelezően be kell mutatni a köz számára. Egy modellt is kifejlesztettünk a tanácsosok részére, hogy segítségükre legyünk általa az éves jelentésük elkészítése megkönnyebbítésében.

Jónak tartjuk e projektünk eredményeit is, hiszen remélhetőleg hozzájárultunk általa az önkormány- zati munka átláthatóságának a megnöveléséhez. Nagyszerű és követendő példákat fedeztünk fel, és egyes megyei tanácsosokkal nagyon is jó kommunikáció alakult ki. A projekt egy fórummal fejeztük be, amely keretében a leginkább bekapcsolódó és együttműködő megyei tanácsokat és a legjoban együttműködő, a legminőségibb beszámolókat közzé tevő megyei tanácsosokat díjazhatuk.

A folytatás szükségesnek látszik, hiszen az önkormányzati munka még jobb megjelenítése fontos, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat is erősíteni kell, valamint a vonatkozó törvényke- zések megmódosításához is hozzá kell járulni azért, hogy a tanácsosok munkája még inkább látható lehessen a választópolgárok számára.