Statut Civitas:
Partener
Durata
Mai 2021 – Februarie 2024
Buget
Total: 4 639 106.64 RON
Finanțator
Finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

În perioada mai 2021 – februarie 2024, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, alături de Fundația HEKS/EPER România și Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului (în calitate de lider de paretneriat) implementează proiectul Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului.

Prin acest proiect, ne propunem promovarea de măsuri integrate adresate unui număr de 250 de persoane din comunitățile care formează GAL Țara Năsăudului, pentru a diminua numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Cum facem asta în parteneriatul creat?

Prin:

  1. Asigurarea integrării profesionale, menținerea pe piața muncii și creșterea șanselor de ocupare pentru un număr de 125 de persoane din cele 13 comunități GAL, prin derularea de măsuri particularizate în conformitate cu specificul persoanelor: informare, consiliere și mediere profesională pentru facilitarea găsirii unui loc de muncă, cursuri de formare profesională, consultanță pentru înființarea unei afaceri (10 afaceri), instruire și mentorat în antreprenoriat, cât și acordarea unui ajutor de minimis pentru înființarea propriu-zisă a unei afaceri, în vederea facilitării incluziunii sociale și profesionale și reducerii numărului de persoane din grupul țintă aflate în risc de sărăcie.
  2. Facilitarea integrării sociale la nivelul membrilor comunităților marginalizate prin serviciile oferite de Centrul de zi din localitatea Mocod, comuna Nimigea, ca punct central al intervenției sociale prin intermediul cărora cel puțin 250 de persoane din cele 13 comunități vor beneficia de servicii sociale (consiliere, informare generală, socializare şi timp liber pentru evitarea singurătății și asigurarea unui nivel adecvat de independență, precum și suport material – pachete cu materiale igienico-sanitare și alte bunuri necesare gospodăriei), prin înființarea unei echipe mobile (4 asistenți sociali) care să asigure servicii la domiciliu, în special vârstnicilor (125 de persoane vârstnice din cele 250 de persoane din grupul țintă).
  3. Creșterea calității vieții și a capitalului social la nivelul membrilor comunităților marginalizate prin acțiuni de sprijin adecvate: măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit (igienizarea a 100 locuințe), realizarea de activități de combatere a discriminării și promovarea multiculturalismului în vederea creșterii incluziunii sociale.

Grupul țintă al proiectului cuprinde un număr de 250 de persoane (125 de tineri/adulți și 125 de persoane vârstnice) de pe teritoriul GAL Țara Năsăudului (13 comunități) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.