Solicitant

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca

Durata
ianuarie 2017 – septembrie 2019
Buget
55.167 dolari (doar bugetul Civitas)
Button Text
Finanțator
Romanian-American Foundation

Prin acest proiect oferim sprijin pentru înființarea a 25 de cooperative agricole și instruim 80 de persoane în domeniul înființării și funcționării eficiente a acestor structuri. CoopNet este o rețea care sprijină asocierea și colaborarea între fermierii din România. Face acest lucru instruind persoanele interesate să creeze structuri asociative în teritoriul Grupului de Acțiune Locală (GAL) în care ele aplică pentru finanțare.

Prin inițiativa noastră vom instrui un grup de 80 de persoane să înființeze structuri sustenabile destinate fermierilor și care să ajute micii producători oferind accesul la piață pentru produsele acestora. În primul an de implementare am ajuns deja la 57 de membrii CoopNet. Membrii rețelei pot fi experți din cadrul GAL-urilor, persoane care scriu proiecte în calitate de solicitanți, dar și persoane care deja beneficiază de fonduri pentru înființarea de structuri asociative.

Proiectul se adresează, totodată, celor care conduc cooperative înființate prin finanțări primite de la GAL-uri. Bazat pe o abordare de lucru în rețea, proiectul vine în sprijinul micilor fermieri printr-o serie de activități destinate consultanților care doresc să implementeze proiecte dedicate dezvoltării de structuri asociative (training-uri, servicii de consultanță și asistență, întâlniri de lucru, secretariat permanent pentru acordarea de informații facilitatorilor, vizite de monitorizare a structurilor asociative susținute prin proiect).

Vom pune la dispoziția acestora 60 de vouchere de consultanță și îi vom sprijini să înființeze 25 de cooperative. Scopul CoopNet este acela de a contribui la folosirea responsabilă și eficientă a unor surse de finanțare existente în acest moment prin LEADER sau PNDR (Măsura 4 și Măsura 16). Astfel, pregătim specialiști care să înființeze și să conducă asociații și cooperative agricole într-un mod sustenabil financiar și în folosul comunității.

Proiectul este finanțat de către Fundația Româno-Americană și este realizat într-un parteneriat format din organizații cu experiență în dezvoltarea de structuri ale fermierilor:
1. Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca;
2. Fundația Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din România (CEED);
3. Centrul Român de Politici Europene (CRPE);
4. Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC);
5. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC).
CoopNet are o durată de 33 de luni, începând cu ianuarie 2017.