AȘA-Acces la Șansă

Statut Civitas:

Solicitant

Durată:

Ianuarie 2023 – Decembrie 2023

Buget: 

2.128.240 lei

Finanțator: 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020)

Partener:

Harghita Business Center

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă din Odorheiu Secuiesc, în parteneriat cu Harghita Business Center a lansat implementarea proiectului cu titlul AȘA-Acces la Șansă”.

Durata de implementare al proiectului este de 12 luni, începând din ianuarie 2023, iar valoarea totală este de 2.128.240 lei.

Obiectivul general al proiectului este  sprijinirea ridicării nivelului de trai și al propășirii populatiei României prin contribuția la îmbunătățirea nivelului de competente profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.

Activitățile proiectului:

  • Organizarea de cursuri de formare profesională GRATUITE în profesiile ospătar și bucătar, în total pentru 95 de persoane. Durata cursurilor este de câte 720 ore, din care 480 ore practică.

Vom organiza, de asemenea, cursuri de Competențe antreprenoriale pentru 10 persoane din grupul țintă. Durata acestora va fi de 10 ore. Aceste cursuri se preconizează a fi desfășurate în județele Brașov, Covasna, Harghita și Mureș, în funcție de interesul manifestat.

Absolvenții cursurilor pot obține un certificat de calificare profesională recunoscută de către Autoritatea Națională de Calificare (ANC).

Participanților li se asigură masă caldă zilnic, respectiv li se vor deconta cheltuielile de deplasare în locația/locațiile cursurilor.

De asemenea, în funcție de prezența la cursuri, participanții pot beneficia de o subvenție, în valoare maximă de 3.600 lei.

  • O componentă importantă a proiectului este sprijinul oferit în inserția pe piața muncii prin intermediul Serviciilor de informare, consiliere și de mediere a muncii, înființate, după caz, în județele unde vom implementa proiectul. Astfel, cel puțin 48 de membrii din grupul țintă vor fi ajutați să-și găsească un loc de muncă potrivit.