25 copy

Hungarian (formal)Română (România)English (United Kingdom)

Vidékfejlesztés

Vidékfejlesztés

 

Mezőgazdasági líceumok - helyi "hub-ok" kis és közepes farmok fejlesztésére. Tanulmányutak az értéklánc a mezőgazdaságban megértéséhez

 

 

 

Ecomotive Projekt

 

RuralNet – közösségfejlesztési hálózat

 

 Méhészeti Társulás -struktúra kialakításának támogatása

 

Gazdák képzése az ERDÉLY-SZAMOS HACS területén 

 

Képzések LEADER akciócsoportok alkalmazottai és helyi vezetői számára

 

A vállalkozói kedv népszerűsítése a társadalomban társulási formák fejlesztése által

Tanuló faluközösségek: hogyan fejlesztik önmagukat az európai falvak?

 

LEADER Mentor Program

 

Hagyományaink Gyümölcsei (Székelygyümölcs)

 

Helyi fejlesztés a Fekete tenger régióban

 

Partnerségben az unitárius vidéki közösségek fejlődéséért

 

RuralNet hálózatépítés

 

Környezetmenedzsment az udvarhelyszéki árvízkárosult területeken

 

Helyi integrált fejlesztés. Úttörõ program Tordaszentlászlón, Felsőszentmihályon és Torockószentgyörgyön

 

Partnerségben az unitárius vidéki települések fejlődéséért

 

Helyi fejlesztési ügynök – magyar nyelvű tananyag

 

Helyi Fejlesztési Ügynök

Mezőgazdasági líceumok - helyi "hub-ok" kis és közepes farmok fejlesztésére. Tanulmányutak az értéklánc a mezőgazdaságban megértéséhez

Partnerek: Romániai  World Vision (WVR); Junior Achievement Románia (JAR); Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért– Kolozsvári fiók ;Romániai Vállalkozási Oktatás és Fejlesztési Központ (CEED); Román Központ Európai Politikáért(CRPE)

Finanszírozó: Román-Amerikai Alapítvány

Ezen projekt által el szertnénk érni a mezőgazdasági líceumok "oktatási hub"szerepének megerősítését az által, hogy a hallgatók és és a munkaerőpiac közötti kapcsolatot megerősítsük, hozzájárulva ez által a helyi gazdasági fejlődéshez. Hangsúlyozzuk, hogy fontos az értéklánc a mezőgazdaságban,  120 diáknak  tanulmányutak szervezése függően az érdeklődési területüktől az egyes iskolák - az állattenyésztés mások kertészet területén.Minden tanulmányút célja, hogy fejlessze a diákok technikai képességét , de az is hogy  kommunikációs, tárgyalási, bemutatási ismereteiket fejlesszük.A tanulmányút a következő séma szerint van szervezve:  termelés-feldolgozás-marketing lehetőségeket a jövőre nézve.

A mi tanulmányutaink által azt tervezzük, hogy hozzájáruljunk a tanulási módszerek alkalmasása a mezőgazdasági valóságban, olyan módszerek fejlesztése melyek vonzóak a  hallgatók számára és pozitív hozzáállás elősegítése ami a mezőgazdasági karrier fejlesztését illeti.A program magában foglal  nyolc mezőgazdasági líceumot  az országban: Miroslava, Huszváros, Brăneşti, Slatina, Szalonta, Torda, Csombord és Prázsmár.

A projekt időtartama 2 év, ahol az első év kísérletezésnek van szánva a tanulmányút modellnek, a  követő évben két projekt elkötelezetten támogatja a parner líceumokat abban hogy replikálja a tanulmányutakat és olyan mechanizmusokat hozzon létre melyek tanulmányutakat hajtanak végre a jövőben.

 RuralNet – közösségfejlesztési hálózat

A RuralNet – közösségfejlesztési hálózat projekt során a PACT Alapítvány, a Vidékfejlesztési Központ és a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért – Kolozsvári fiók célul tűzte ki a vidéki és kisvárosi kis szervezetek és informális kezdeményezési csoportok támogatását.

Gyakori jelenség, hogy a nemzeti vidékfejlesztési programok és az Európai Unió által támogatott programok nem fedik le teljes mértékben a helyi közösségek szükségleteit. Ezt a hiányt hivatott pótolni a projekt, melynek célja a RuralNet hálózat azon kapacitásának növelése, hogy a kis szervezeteket érintő közpolitikákat befolyásolja, és ugyanakkor terjessze a közösségfejlesztés elveit és eredményeit, mint új megoldásokat a régi közpolitikai problémákra.

A RuralNet nonprofit szervezetek informális hálózata, amelyek közösségfejlesztéssel foglalkoznak a romániai vidéki területeken. A hálózat 2002-ben alakult. Célja a közösségfejlesztés támogatása a romániai vidéki területeken a helyi szereplők készségeinek fejlesztése által. Ezen felül a RuralNet az egyetlen olyan vidékfejlesztési hálózat, amely aktívan részt vesz a Nemzeti Vidékfejlesztési program kidolgozásában.

A projekt növeli a hálózat önfenntarthatóságát, valamit a tagszervezetek kapacitását. Kedvezményezettek: 11 tagszervezet, 115 vidéki és kisvárosi civil entitás és más alacsony pénzügyi kapacitással rendelkező nonprofit szervezet.

Emellett a RuralNet felügyelni és értékelni fogja a releváns közpolitikákat, kidolgoz és végrehajt egy advocacy kampányt, információkat terjeszt a közösségekben egy interaktív térkép segítségével, majd egy gála keretén belül hozza össze a közösségeket.

Végrehajtási idő: 2014.június - 2015. december

 Méhészeti Társulás -struktúra kialakításának támogatása

 

Mezőségi Méhészek Társulása egy olyan közösségi egyesület mely a Román Amerikai Alapítvány támogatásával jött létre, célja a Mezőségi (Kolozs megye észak-nyugati része) méhészettel foglalkozó kistermelők támogatása. A társulásnak 11 tagja van, melyből 10 méhész és a Civitas Alapítvány Kolozsvári irodája mint tanácsadó. Székhelyük Kolozs megyében, Szék községben található

 

A Társulás célkitüzése olyan segítség nyújtása a kis és közép termelőknek amely elősegíti a méz előállítását, csomagolását valamint egy állandó és elfogadható jövedelmet nyújthat.

 

A Társulás célja csomagolási technológiák valamint eladási csoportok kialakítása nemzeti és nemzetközi szinten amely által a társulás tagjai és csatlakozni kívánók piacra juttathatják termékeiket.

 

A Társulás specifikus célkitűzései:

    a)      egy épület beszerzése legalább 12 évre a méz feldolgozására

 b)      az épület az engedélyek beszerzéséhez szükséges módosítása

 c)      a méz feldolgozásához és csomagolásához szükséges technológiai felszerelés megvásárlása 

 d)     a „Mezőségi méz” márka kialakítás és a név levédése

 e)      helyi eladókkal való szerződések megkötése

 f)       nemzeti és nemzetközi szerződések megkötése

 

 

Célcsoport: Kolozs megye Észak-nyugati részén tevékenykedő 50 méhészettel foglalkozó kis és közép-vállalkozó.

 

Kedvezményezettek: 11 méhész (első fázisban) Szék, Bálványosváralja, Őrdőgfüzes, Szépkenyerűszentmárton, Szamosújvárnémeti köszégekben. 

 

 

 Gazdák képzése az ERDÉLY-SZAMOS HACS területén 

A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért – Kolozsvári Fiók, partnerségben a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemmel, végrehajtjaa Gazdák képzése az ERDÉLY-SZAMOS HACS területén” elnevezésű projektet. A pályázatot a Vidékfejlesztési- és Halászati Kifizetési Ügynökség finanszírozzaa LEADER programon keresztül.

A projekt egy tájékoztatási szakasszal indul, melyet később egy képzési szakasz egészít ki.

A tájékoztatási szakasz kedvezményezettei az állami és magánszféra (mezőgazdászok, kis-és középvállalkozók) képviselői, mezőgazdasági egyesületek, a HACS terütetén működő civil szervezetek. A tájékoztatás célja a hatékony és fenntartható mezőgazdaság szerepének és jelentőségének kiemelése.

A tájékoztatási szakaszt követően sor kerül  2014. január 20 – február 25 között egy szakmai képzéssorozatra, melyet Apahida, Bochida, Zsuk, Szék és Magyarszarvaskend  községekben szervezünk.

A képzés közvetlen kedvezményezettei az Erdély-Szamos HACS területén élő személyek, akik  erdészettel, méhészettel, agrár-élelmiszeriparral, mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoznak.

A képzés az alábbi modulokat tartalmazza: Projekmenedzsment, Pénzügyi menedzsment, Marketing módszerek, Környezetvédelem, Mezőgazdaság és biotermékek, Biotermékek feldolgozása, Kitermelési menedzsment, Méhészet, Zöldségtermesztés, Erdészet, A helyi erőforrások értékesítésének új módszerei.

A projekt fő célja a résztvevők ismereteinek bővítése a következő területeken: hatékony és fenntartható mezőgazdaság, helyi fejlesztés és LEADER ismeretek.

A program megvalósulási időszaka: 13.05.2013-14.04.2014

Projekt koordinátor: KIRÁLY Annamária

Finanszírozó: Vidékfejlesztési- és Halászati Kifizetési Ügynökség a LEADER programon keresztül

 

Képzések LEADER akciócsoportok alkalmazottai és helyi vezetői számára

 

A képzések célja az ismeretek bővítése, mint első lépés a Leader program sikeres végrehajtásában. Ha szeretnénk, hogy ez az innovatív hozzáállás megfelelően működjön, a helyi vezetőknek rendelkezniük kell azzal a tudással, ami egy pályázat ötletét, lebonyolítását illeti.

 

A MÓDSZERTAN ÉS A FONTOSABB TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

 

1. A helyi fejlesztési terv végrehajtásával foglalkozó személyek képzése.

Tematika:

 • A következő általános fogalmak tisztázása: Európai Uniós támogatások, a LEADER program, finanszírozási lehetőségek, finanszírozók által előírt szabványok, a LEADER program végrehajtása Romániában.
 • Civil szervezetek menedzsmentje; HACS működése; a Pályázat Kiválasztási Bizottság szerepe; a kiválasztási folyamat és a projektek kiválasztásának működési mechanizmusai (egyesületi szervek és szerepük a HACS keretén belül).
 • Pályázat elkészítése (a pályázat legfontosabb részei: pályázati űrlap, HG 28/2008, közbeszerzés, csatolmányok).
 • Pénzügyi menedzsment.
 • HACS működése - 431.2 intézkedés:

- Kifizetési kérelem előkészítése

- Specifikus elszámolások előkészítése

- Monitorizálás

- A térség lelkesítése

- Szervezeti és interperszonális kommunikáció

- Vizuális elemek

 • Közbeszerzési elemek:

- Közbeszerzési dokumentumok összeállítása

- A közbeszerzési procedúrák lebonyolítása

- Kifizetési kérelem összeállítása

- Magán kedvezményezettek kifizetési dokumentumainak ellenőrzése

 • A pályázat megfelelőségi és támogathatósági értékelése. Elbírálási tényezők.

- A LEADER program végrehajtása – Pályázatok – 41. Intézkedés

- Esettanulmányok: 313, 312, 322, 112, 121, 141-es Intézkedések. Pályázatok útvonala, monitorizálás.

 • Európai Uniós pályázatokban felmerülő szabálytalanságok; Összeférhetetlenség, valamint hogyan tudjuk megelőzni mindezt.
 • Jó példák bemutatása, ami a térség lelkesítését és népszerűsítését illeti.
 • LEADER programhoz való hozzáállás EU 2020 felépítésének megfelelően.

 

2. Képzés LEADER akciócsoportok helyi vezetői számára

Tematika:

 • A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv azon Intézkedései, amelyeket a Helyi Akciócsoport alkalmaz

- A Helyi Fejlesztési Tervbe foglalt Intézkedések és azon pályázati típusok bemutatása, amelyek megfelelnek a kistérségi stratégiának.

 • A LEADER Tengely bemutatása. Az alintézkedések bemutatása:

- 431.2 HACS működése, készségek elsajátítása és a térség lelkesítése,

- 41 Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása,

- 421 Együttműködési pályázatok végrehajtása.

 • Elbírálási kritériumok a Helyi Fejlesztési Stratégiának megfelelően.

- Az elbírálási kritériumok átbeszélése és a minimum pontszám elérésének fontossága a Helyi Fejlesztési Stratégia indikátorainak betartása szempontjából.

 • A Pályázat Elbírálási Bizottság szerepe – a kiválasztási folyamat és a projektek kiválasztásának működési mechanizmusai (egyesületi szervek és szerepük a HACS keretén belül),
 • Együttműködés a Helyi Akciócsoporton belül, partnerségek kiépítése.

- Együttműködési pályázatok a vidékfejlesztésen belül - helyi tapasztalatok összegyűjtése a stratégiák kibővítése érdekében nemzetközi és térségi együttműködések által.

 

Alapítványunk a tananyagot, illetve a kurzus szintézisét elektronikus formában is biztosítja. A kurzusok munkaműhelyeket és az ismeretek felmérését is magukba foglalják.

A kurzus elvégzését követően minden szakembernek akkreditált projektmenedzser/résztvevői diplomát, vagy forrásszerzési szakember/résztvevői diplomát biztosítunk a Helyi Fejlesztési Akciócsoport elvárásainak megfelelően.

 

Program megvalósulási időszaka:01.03.2013

 

Projektvezetők:INCZE Zsuzsanna

 

Támogatók:-

 

 A vállalkozói kedv népszerűsítése a társadalomban társulási formák fejlesztése által

 

Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért  „ A vállalkozói kedv népszerűsítése a társadalomban  társulási formák fejlesztése által” elnevezésű projektjében  olyan modellt javasol, amely a gazdák társulását szorgalmazza közösségi részvétel által. A projektben egy termelői társulás létrehozását támogatják és előkészítik egy olyan egység elindítását, amely raktározó, feldolgozó, csomagoló és értékesítő szolgáltatásokat biztosít. Ez a terv feltételezi egy üzleti terv kidolgozását az egyesület számára, tapasztalatcseréket, ugyanakkor egy két komponensből álló képzési programot is.

A projekt részét képezi  „ A vidék fejlesztése vállalkozások és társulások által” elnevezésű programnak, mely a RAF, PACT, CIVITAS, FDSC, CMSC, CRPE és CEED közös kezdeményezése, és a 2012.07.01 – 2013.02.28 közötti időszakban valósul meg.

 

Program megvalósulási időszaka: 01.07. 2012 - 28.02.2013

 

Projekt koordinátor: FILIP Valentin

 

Finanszírozó: Román-Amerikai Alapítvány és a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért

 

 

RAF-logo

 

 

 Tanuló faluközösségek: hogyan fejlesztik önmagukat az európai falvak?

 

Partnerséget indított öt civil szervezet Európa különböző országaiból. Mindegyikük a vidékért tevékenykedik és az alulról építkező közösségi tanulásban érdekelt, főleg a felnőttoktatás informális megközelítéseiben. Miért indult el ez az együttműködés?

 

Valahol Európa vidéki térségeiben néhány lakó önként:

‒        találkozik falustársaival és közösen gondolkodnak a falujuk jövőjén;

‒        dolgozik egy helyi központi fűtési projekten;

‒        szervez „falusi vendéglőt”;

‒        dolgozik régi, már-már elfelejtett gyümölcsfajták megőrzésén;

‒        cselekszik a falujuk örökségének és identitásának a védelméért.

 

Felmerül a kérdés:

‒        Miért cselekszenek így?

‒        A lakosok hogyan vesznek részt ezekben?

‒        Hogyan kezdődtek a sikertörténetek?

‒        Hogyan folytatják ezeket?

‒        Mi a szerepe egy támogató-oktató szervezetnek?

‒        És hogyan tanulhat egy oktató szervezet ezekből a példákból, hogy oktatni és motiválni tudja más faluközösségek lakosságát?

 

 

A Tanuló faluközösségek egyGrundtvig projekt (az EU Egész életen át tartó tanulás programja), melynek központi célja választ adni a fenti kérdésekre. Eme együttműködés révén a partnerek a vidéki térségben általuk gyakorolt különböző közösségi tanulási módszereket azonosítják be, ismerik meg és népszerűsítik. A projekt arra a tanulási folyamatra összpontosít, amely révén a faluközösségek oly módon szervezik meg magukat, hogy a közösségük fenntartható fejlődését biztosítsák. Fenntartható fejlődés alatt e projekt keretében a közösségi (emberi) és környezeti fejlődést is értjük.

 

A projekt keretében öt nemzetközi tanulmányút megszervezésére kerül sor. Ezek során kerülnek bemutatásra a helyi sikertörténetek. A legjobb sikertörténetekről (országonként 2-3 sikertörténet) egy CD is készül annak érdekében, hogy ezeket szélesebb körben is megoszthassuk.

 

Projekt megvalósítási időszaka: 2010. szeptember – 2012. július

 

Projektvezető: CSÁKI Rozália

 

 

Partnerek:

 

 

leblogoneu

Laedliche Erwachsenenbildung Thueringen e.V. (LEB) (segéd-koordinátor), Németország, www.th.leb.de

 

 

sfof_logo_m_tekst

 

 

SFOF-Djursland, Dánia, http://www.sfof.dk/lokalt.aspx 

 

 

 

ALLL_logo

 

 

Association for Lifelong Learning, Magyarország, www.alll.hu 

 

 

LogoLG

 

 

 

Landelijke Gilden vzw, Belgium, www.landelijkegilden.be

 

 

 

 

 

 

Támogató: LLP Grundtvig Partnership 2010

 

DEF_flag-logoeac-LLP_EN

 

Az Európai Bizottság által elfogadott Tanuló faluközösségek projektet GRUNDTVIG program támogatja (2010-1-RO1-GRU06-06764). A honlapon közöltek nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság véleményét, sokkal inkább a szerzőét.

 

 

 

 

  LEADER Mentor Program

 

A 2007 decemberében sorra került tájékoztató jellegű Leader karaván folytatásaként a Leader Mentor Program keretében a Civitas Alapítvány, partnerségben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal azon erdélyi vidéki térségekkel működik együtt, amelyek Leader térséggé akarnak alakulni. A Magyarországon már egy programidőszakot megért LEADER+ Program tapasztalataira alapozva, az ott szerzett ismeretek és tudás hasznosításával az itteni térségek Leader-szerű megszerveződését, a fõbb fejlesztési irányvonalak beazonosítását kívánjuk elősegíteni. Összesen 10 erdélyi kistérségben valósul meg ez a kezdeményezés (Központi régió: Homoródmente kistérség, Pogány-havas kistérség, Gyergyói (G8) kistérség, URIK kistérség, Nyárádmente kistérség; Észak-nyugati régió: Szamos-Nádas kistérség, Mezõség kistérsége, Szamosok völgye kistérség, Kõrös-feketetó környéke kistérség, Batiz környéke kistérség).

 

Hogyan?

 

Minden kistérséget egy-egy magyarországi Leader Program megvalósításában tapasztalt szakember, mentor segít. Ezek a mentorok aszerint választódtak ki, hogy mely kistérségben milyen jellegű segítségre van szükség az előrelépéshez. Minden térségben 3 alkalommal és alkalmanként kb. 5 napot tölt a mentor a program keretében. Ugyanakkor folyamatos kapcsolattartásban segíti a térségben a munkálatok elõrehaladását.

 

Főbb tevékenységek:

 

* Az együttműködő kistérségek helyzetfelmérése (helyi találkozók, beszélgetések minden kistérségben)

 

* Helyi aktív szereplők beazonosítása (térségenként 3-4 személy) és a közös munkaprogram egyeztetése

 

* Az igényeknek megfelelő mentorok (LEADER+ vidékfejlesztési szakértő) kiválasztása, felkészítése

 

* A mentorok és a térségek I. találkozása (párhuzamosan két találkozó szerveződött meg Gyergyószentmiklóson és Széken):

 

Témája:

 

– LEADER Program bemutatása, programozás, vidék és közösségfejlesztés, partnerség jelentősége

 

– Térség megszervezése, térségi identitás és arculattervezés, kommunikáció.

 

Ezt követően a mentorok kimennek a kistérségekbe.

 

* Térségekben közösségszervezői munka, helyzetfelmérés a helyi akciócsoport és a mentor együttműködésével.

 

* II. találkozó a térségek aktív szereplőinek részvételével

 

Témája:

 

– A Leader Program romániai helyzete, pályáztatás feltételei, kritériumai

 

– Projektmenedzsment, pályázatírás a Leader Program keretében

 

– Leader típusú stratégiakészítés

 

* Térségekben közösségszervezői és projektgeneráló munka a helyi akciócsoport és a mentor együttműködésével. (II. alkalom)

 

* A mentorok és a térségek III. találkozása:

 

– a Leader típusú stratégia alapjainak az elkészítése;

 

- A térségekben helyi munka, a kiadvány anyagának az összeállítása, a konferenciára való felkészülés.

 

* Kiadvány készítése a program eredményeiről

 

* Zárókonferencia

 

* Térségekkel való folyamatos kapcsolattartás

 

* A program mediatizálása és monitoringja

 

mikroregiok-szineskicsi

 

Miben segít ez a program?

 

Ahogyan magának a Leader Programnak a sikere, úgy a Mentor Program sikere is a térségek helyi szereplőinek az aktív részvételével lehetséges. A Mentor Program aktivizálja, belendíti a kistérségeket és azokban a LEADER Programmal kapcsolatos munkálatokat, szerveződéseket. Egy térség „mozgatása” azon 3-4 helyi személy munkája, akiket e program keretében felkészítünk arra, hogy miben áll, és miként is valósulhat meg a Leader Program. A mentor révén a térségek első kézből kaphatnak információkat arról, hogy hogyan szerveződtek meg Magyarországon a térségek, milyen módon alakultak meg a helyi akciócsoportok, miként azonosították be a főbb fejlesztési elképzeléseket. Beindul egy kommunikáció, ami alapvető feltétele a térségi szerveződésnek. A helyi összefogást, előrelépést sokban segítik a jó példák, a jó gyakorlatok. E program keretében a mentorok révén ezek megismerésére is lehetősége nyílik a térségi embereknek. A mentorok révén az egyes térségek határokon is átnyúló kapcsolatépítésére is lehetőség nyílik. Az ottani térségek munkájába is betekintést nyerhetnek a most szerveződő térségek. Célunk, hogy a program keretében és eredményeképpen már a majdani Leader stratégiákhoz szükséges alapot megteremtsük oly módon, hogy érvényesüljön a Leader Program hét alapelve. Minden térségben elkészül egy kb. 15–20 oldalas írott anyag, mely a térség bemutatását és a fejlesztési területek, esetenként a konkrét projektelképzelések bemutatását tartalmazza. Ezekből egy kiadványt készítünk. Lévén, hogy egy európai szinten is úttörő projektről van szó, ennek bemutatása, az elért eredmények, tapasztalatok megosztása érdekében egy kisebb (kb. 80–100 személy) nemzetközi záró konferenciát szervezünk. Itt minden térségnek alkalma lesz bemutatni a közös munkánk eredményét. Továbbá ez az alkalom lehetőséget teremt a térségek számára a nagyobb nyilvánosság megteremtésére, a további kapcsolatépítések szervezésére. A fent jelzett együttműködésben megvalósuló Mentor Program révén kívánjuk hozzásegíteni a térségeket ahhoz, hogy sikeresen pályázhassanak a Leader Programra, és a térségük fejlődésére használhassák ki ezt a lehetőséget is.

 

Program megvalósulási időszaka: 2008 január – 2009 január

 

Projektvezetők: Csáki Rozália, Incze Zsuzsa, Már István

 

Partner: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Magyarország

 

Támogatók: Civitas Alapítvány, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Magyarország

 

******************************************

 

 Hagyományaink gyümölcsei (Székelygyümölcs)

 

hu_logo_

 

 

 

A Civitas Alapítvány egy regionális színtű, közösségalapú gazdaságfejlesztést indított el az udvarhelyszéki falvakban.

 

Kezdeményezése célja: felkarolni a gazdákat és a kistermelőket, példát mutatni és segítséget nyújtani nekik abban, hogy a hagyományos gyümölcsösök gondozásával, a gyümölcsbõl készített termékek értékesítésével fenntarthatóbbá tegyék közösségeiket, környezetüket, és helyben biztosítsák a megélhetésüket.

 

A projekt megvalósulási időszaka: 2009-2011.

 

Projektvezető: Már István.

 

Támogató: Norvég Alap.

 

A projekt részletei megtalálhatók a www.szekelygyumolcs.ro oldalon.

 

 

 

 Helyi fejlesztés a Fekete tenger régióban

 

A program célja a Fekete tenger-régió helyi fejlesztőinek megfelelő működési keretet létrehozni, egybekötve a legjobb gyakorlati tudás, tapasztalatok hiteles átadásával. A hely, ahol élünk, történelmi és kulturális sajátosságai, olyan társadalmi-gazdasági kontextust teremtenek, ahol a fejlődés érdekében fáradozunk. Az általunk támogatott projektekben hasonló célkitűzés áll: egymástól tanulni, a legjobb gyakorlati tapasztalatokat átadni, mely az együttműködést megerősiti, hatékonyabbá teszi munkánkat. A közösségi fejlesztésben tevékenykedő egyének, szervezetek érdeke egymás megismerése, mert igy hálózatba szerveződve gördülékenyebb a partneri viszonyok kialakitása.
Szándékunkban áll kiterjeszteni a különböző régiófejlesztők együttműködését, támogatni a vidékfejlesztést, biztatni az újonnan csatlakozott, és a csatlakozásra váró EU-s országok állampolgárait, hogy tudásukat és tapasztalataikat megosztva, közösen alkossanak együttműködési láncot a bulgáriai, romániai és törökországi szervezetekkel.
Ennek érdekében nemzetközi szeminárium (workshop) rendezését tűztük ki célul, hogy a régióban létező legjobb gyakorlati modelleket támogassuk és előmozditsuk a résztvevők közötti új együttműködési viszonyok kialakulását.
A projekt céljai:
 • A helyi- és vidékfejlesztés területén létező legjobb gyakorlati modellek egybegyűjtése és útmutató megjelentetése CD formátumban, az alábbi cimmel: Vidéki közösségek fejlesztése – a Fekete tenger-régió legjobb gyakorlati modelljei
 • Helyi fejlesztés témájú szeminárium (workshop) szervezése olyan szakemberek részére, akiknek munkája vidék- és helyi fejlesztéssel kapcsolatos
 • Helyi fejlesztéssel foglalkozók közötti párbeszéd elősegitése, és partneri viszonyok létrehozása, fejlesztése
 • A legjobb gyakorlati modellek népszerüsítése, a résztevők gyakorlati tapasztalatainak megosztása egymással

Program megvalósulási időszaka: 2008 április- 2008 október

Projektvezető: Incze Zsuzsánna
Partnerek: Edirnei Fiatal Üzletemberek Szervezet (EGIAD) Törökország, Yambol Régiófejlesztés -és Befektetési Ügynökség (Yambol ARDI)Bulgária
Támogatók: German Marshall Fund, Black Sea Trust

 

******************************************  Partnerségben az unitárius vidéki közösségek fejlődéséért

 

A közösségi projektek támogatását célzó pályázati program a Project Harvest Hope (USA) és a Civitas Alapítvány (Székelyudvarhely) együttműködésében valósul meg. E program révén az unitárius egyházközségekben 2005-ben elindított Helyi Fejlesztési Ügynök projektet és a közösségfejlesztői munkát folytattuk. A pályázaton olyan közösségek unitárius egyházközségei, avagy helyi civil szervezetek vehettek részt, amelyek az előző projekt keretében már elindították a helyi fejlesztési munkát.
A 2007 októberében meghirdetett programnak köszönhetően öt nyertes pályázat megvalósítására került sor. Az alábbi unitárius egyházközségek és projektelképzelések kaptak támogatást:
 1. Karácsonyfalva közbirtokosság - Közösségi ház konyhájának renoválása
 2. Homoródszentpéteri Unitárius Egyházközség - Hatékonyabb orvosi ellátás biztosítása öregek és betegek számára
 3. Kénosi Unitárius Egyházközség - Sportpálya létesítése Kénos faluközösségének
 4. Oklándi Unitárius Egyházközség - Az oklándi Falumúzeum és tájház bővítése
 5. Firtosváraljai Unitárius Egyházközség - A firtosi falugondnoki szolgálat legyen mindig elérhető és kézzelfogható segítség a Firtos alatti három, kis lélekszámú faluközösség (Énlaka, Firtosváralja, Székelypálfalva)

Program megvalósulási időszaka: 2007 december- 2008 március

Projektvezető: Csáki Rozália
Partner: Harvest Hope Pro Homorod
Támogató: Project Harvest Hope (USA)

 

******************************************

 

 

  RuralNet hálózatépítés

 

A RuralNet-et 24, közösség- és településfejlesztésben aktív civil szervezet hozta létre. Habár a RuralNet-nek nincsen jogi személyisége, jelenleg az egyik legdinamikusabb hálózatnak számít a romániai civil szervezetek körében.
9-ruralnetA German Marshall Fund a RuralNet Development projektet támogatásban részesítette. A 2006. februárjában befejezett projekt keretén belül, a Civitas Alapítvány a hálózat fejlesztési stratégiáját készítette el, emellett a tagok segítségével megszerkesztette a Közösségfejlesztési Útmutatót, amely közösségfejlesztési esettanulmányok, standardok és alapelvek/alapfogalmak gyűjteménye.
2006. májusában elkészült egy új projekt terve, amelynek célja a hálózat részvételének elősegítése a romániai helyi közösség- és vidékfejlesztési politikák kialakításában, valamint monitorizálásában. Célunk, hogy a hálózat ezen terület fontos szereplőjévé, illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium partnerévé váljon a vidékfejlesztési politikák kialakításában. Ebben a projektben

a Civitas Alapítvány szerepe az Országos Fejlesztési Terv életbeültetésének monitorizálása, a hálózat népszerűsítését elősegítő terv elkészítése, i

lletve a hálózat új tagokkal való bővítése. A German Marshall Fund az új projektre benyújtott pályázatot is kedvezően bírálta el.

10-ruralnet

 

Program megvalósulási időszaka: 2005. augusztus – 2007. július

Projektvezető: Pavel Alexandru
Partnerek: 24 civil szervezet a RuralNet hálózatból

Támogató: German Marshall Fund

 

 

 

 

 

 

******************************************

 

 

 

  Környezetmenedzsment az udvarhelyszéki árvízkárosult területeken

 

7-AQI-LacaA projekt főbb céljai közé tartozik legalább négy árvízkárosult település környezetvédelmi tervének elkészítése és a helyi fejlesztési tervekbe való beiktatása, valamint a helyi közösségek részvételének növelése a környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos döntéshozatalban. A tervek a helyi közösségeknek szólnak és a helyi körülmények figyelembevételével, valamint a közösség tagjainak részvételével fognak elkészülni.
A 2005-ös árvízsújtotta udvarhelyszéki területeken kiemelten foglalkozunk Farkaslaka, Siménfalva, Korond, Nagygalambfalva, Oroszhegy, Boldogfalva és Bögöz községekkel. Ez a munka egyben folytatása azon civil összefogásnak, ami a katasztrófa után született és amely vezetésében jelentős szerepet vállaltunk. A projektben a településeket az árvizes munkacsoportok tagjai alkotják, többnyire jelen vannak az egyházi, a civil és az önkormányzatok képviselői.
A projekt tevékenységei: fórumok, képzés és stratégiakészítés, tapasztalatcsere, közösségi faültetés és olyan kiadványok szerkesztése, amelyek hasznos útmutatónak bizonyulhatnak ezen közösségi csapatok részére. 8-AQI-galambfalva-jo
A projekt első három hónapjában egy nyolc részből álló műhelymunka-sorozatot szerveztünk, amelynek célja az volt, hogy a közösségeket, valamint az őket képviselő felelős személyeket minél jobban bevonjuk a munkába, megismertessük velük a stratégiai tervezés fontosságát és az összefogási lehetőségeket.
További cél, hogy az illető közösségekből olyan személyeket képezzünk ki, akik képesek lesznek hálózatban dolgozva (akár Helyi Fejlesztési Ügynökként) a közösségek fejlesztési kezdeményezéseit segíteni.

 

Program megvalósulási időszaka: 2006. október – 2007. szeptember

Projektvezető: Csáki Rozália
Partner: AGORA Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport

Támogató: Európai Unió – Phare 2004 Civil Társadalom Fejlesztése Program

 

 

******************************************

 

 

 

  Helyi integrált fejlesztés. Úttörõ program Tordaszentlászlón, Felsőszentmihályon és Torockószentgyörgyön

 

A Civitas Alapítvány a Közösségi Facilitátor program keretében már 2002-ben kapcsolatba került Tordaszentlászló és Felsőszentmihály közösségeivel és önkormányzataival. 2004-ben, az erdélyi Bors-Brassó autópálya munkálatainak elkezdésekor a kivitelező Bechtel cég közösségi projektek megvalósítását kezdeményezte az autópálya menti településeken, amelyre a Bechtel és a Civitas Alapítvány partnerséget alakított ki (ebbe a későbbiek során más szervezetek is bekapcsolódtak).
integr1Támogatónk a Microsoft Románia a Microsoft Unlimited Potential program révén, a pénzügyi támogatás pedig 3 évre szól 2005 júliusától.
Ugyancsak a Microsoft Románia támogatásának köszönhetően, ezt a kezdeményezést kiterjesztettük a Fehér megyei Torockószentgyörgyre is (Torockó község).

Az alkalmazott akcióterv egyik alappillére a közösségi központ (CTLC – Community Technology Learning Center) vagy teleház létrehozása, amely egy olyan, számítógépekkel, iroda-felszereléssel és Internet-kapcsolattal rendelkező terem, ahol a helyi közösség tagjai (főként a fiatalok) elsajátíthatják a számítógép és a modern technológia használatát. A számítógép-használat mellett új készségeket fejleszthetnek ki, új ismereteket szerezhetnek és hozzáférhetnek más hasznos információkhoz is. Ez a közösségi központ hatékony „eszköz” lehet a helyi fejlesztési ügynök kezében is.
A projekt céljai:
 • az információhoz való hozzáférés elősegítése
 • kulcsfontosságú képességek (számítógép-kezelés, angol nyelvismeret, projekt menedzsment, faluturizmus) fejlesztése a munkaerőpiacon való elhelyezkedés megkönnyítése, valamint az autópálya építése által kínált lehetőségek kihasználása érdekében
 • a közösség bevonása az elsődleges helyi fejlesztési célok megállapításába és ezek megvalósításába
 • a községek fejlesztési munkájának népszerűsítése

Tehát a projekt a teleház és a helyi fejlesztési ügynök modellek ötvözete. 2006 végéig a következő tevékenységeket bonyolítottuk le:

 • három közösségi központ kialakítása és felszerelése a 3 megcélzott településen
 • kezdeményező csoportok létrehozása mindhárom helységben
 • számítógép-felhasználói és angol nyelv képzések a közösségi központokban, a Microsoft Románia által rendelkezésre bocsátott tananyagot használva. Eddig 360 személy vett részt a képzéseken és 500-an igényelték a központok egyéb szolgáltatásait, úgy mint: Internet, nyomtatás, fax, telefon, fénymásolás, információnyújtás a kezdeményező csoportok találkozóinak megszervezése: megbeszélések a helyi fejlesztési stratégiáról, a SWOT analízis elkészítése, pályázati lehetőségek bemutatása (SAPARD), a közösségi fejlesztés folyamatainak bemutatása (a Babeº-Bolyai Tudományegyetem előadótanárai vezetésével), megbeszélések egy kistérség kialakításnak szükségességéről és a Leader programban való részvételről
 • Tordaszentlászló és Felsőszentmihály községek weboldalainak elkészítése (Torockó weboldala most készül)
 • falunapok szervezése, amelyek a helyi fejlesztési ügynök tevékeny részvétele, valamint a projekt költségvetéséből származó támogatásnak köszönhetően sikeresebbek voltak, mint az előző években szervezett falunapok

integr2

A Civil Társadalom 2006-os Gálaestjén a Civitas Alapítvány Helyi integrált fejlesztés - Úttörő program projektje dicséretet kapott a „Gazdasági és Szociális Fejlesztés” szekcióban.

 

Program megvalósulási időszaka: 2005. július – 2008. június

Projektvezető: Pavel Alexandru
Partnerek: Erdély Autópálya, Net Brinel R.T. , Tordaszentlászló, Felsőszentmihály és Torockó Helyi Tanácsai, Közösségi Fejlesztés és Európai Integráció Egyesülete - Tordaszentlászló, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Kommunikációs- és Közigazgatástudományi Kar

Támogató: Microsoft Románia, az Unlimited Potential programon keresztül

 

 

******************************************

 

 

  Partnerségben az unitárius vidéki települések fejlődéséért

 

2005 végén a Project Harvest Hope (USA), a Harvest Hope Pro Homorod és a Civitas Alapítvány udvarhelyi irodája együttműködésében indult el az a kezdeményezés, amely Homoródmenti vidéki térségben élő unitárius közösségek támogatását célozta meg. Ez az együttműködés az alapítványunk által már országos szinten is kipróbált, jól működő fennebb bemutatott HFÜ modell alkalmazására épül. Eddig e fejlesztési modell alkalmazásában a vidéki térségben működő helyi önkormányzatokkal működtünk együtt, ez alkalommal viszont a helyi partnerek az Unitárius Egyházközösségek. Ebben a formában ez a modell egy újabb alkalmazási módot nyert, azt is mondhatjuk, hogy „úttörő” projekt indult.
A Harvest Hope Pro Homorod 1998-tól tevékenykedik az unitárius falvak közösség- és gazdaságfejlesztése érdekében. Ez alkalommal a térség 7 unitárius települése kapcsolódott be a közös5-ADL_konf_Illyefalva munkába: Énlaka, Homoródalmás, Homoród-karácsonyfalva, Homoródszentpéter, Kénos, Oklánd és Székelyderzs. Mivel a megfelelő, rátermett személyek megtalálása helyenként nehézséget okozot, végül öt településen indult be a projekt. A kiválasztott személyek a képzés után a közösségeikben helyi akciócsoportokat szerveztek. Elindítottuk a helyi fejlesztési stratégiák elkészítését és közösségenként egy-két, a közösség által legfontosabb teendőként beazonosított terv kidolgozásában is segítettünk.
A projekt keretében, 2006. május 30.-a és június 1.-e között került sor Sepsiillyefalván a Fenntartható vidékfejlesztési tervek megvalósítás előtt elnevezésű konferenciára. A közösség- és vidékfejlesztési témában elhangzott elméleti előadások mellett, a helyi fejlesztők a közösségeikből mozgósított személyekkel együtt, műhelymunka keretében részletesen kidolgozták a terveket és ezeket be is mutatták. A konferencia további különlegessége volt, hogy az egyes helyi egyházközösségek amerikai testvérgyülekezetei is részt vettek a közös munkában. Az unitárius helyi fejlesztők bekapcsolódtak a helyi fejlesztők regionális hálózatába, így az alapítványunk keretében működő Regionális Forrásközpont munkájukhoz szakmai támogatást, tanácsadást és folyamatos tájékoztatást nyújt.

 

Program megvalósulási időszaka: 2005. december – 2006. május

Projektvezető: Csáki Rozália
Partner: Harvest Hope Pro Homorod

Támogató: Project Harvest Hope (USA)

 

 

 

 

******************************************

 

 

 

  Helyi fejlesztési ügynök – magyar nyelvű tananyag

 

 

A Helyi Fejlesztési Ügynök az egyik legfontosabb projektünk a vidékfejlesztés területén, amely hozzájárul a humánerőforrás fejlesztéséhez a vidéki közigazgatási rendszerben. A helyi fejlesztési ügynök, mint a közösség kezdeményező tagja, a projekt keretében képzésben részesül, melynek célja a fejlesztési alaptevékenységek elsajátítása. A felkészítés hatékonyságának növelése érdekében a partnerekkel együtt (CAR, ADETIM, CENPO, Babeş-Bolyai Tudományegyetem) egy kiadványt szerkesztettünk, amely a következő területekre nyújt elméleti eligazítást: helyi gazdasági fejlesztés, közösségfejlesztés, közpolitikák, a helyi közigazgatás megszervezése és fejlesztése, a helyi közösségek menedzsmentje, projektmenedzsment, szervezeti kommunikáció, pénzalapok gyűjtése és csapatépítés.

Mivel az Északnyugati és a Központi fejlesztési régiókban jelentős magyar közösség él, a román nyelvű képzés mellett magyar nyelvű felkészítőkre is igény volt. Ezen igény kielégítésére, a Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alapjának támogatásával, első lépésként a következő 5 fejezetet fordítottuk le a „Helyi közösségi ügynök” című kiadványból: helyi fejlesztés, közpolitikák, projektmenedzsment, pénzalapok gyűjtése és csapatépítés.

 

Program megvalósulási időszaka: 2006. november – december

Projektvezető: Diana Suciu
Partner: -

Támogató: Határon Túli Magyarok Hivatala – Szülőföld Alap

 

 

 

 

******************************************

 

 

 

  Helyi Fejlesztési Ügynök

 

Vidéken leggyakrabban a helyi önkormányzat jelenti az egyetlen aktív szereplőt a helyi fejlesztésben. Annak érdekében azonban, hogy képesek legyenek helyi fejlesztési terveket kidolgozni és életbe ültetni, szükség van az önkormányzat hatékonyságának növelésére. Erre alapozva fejlesztettük ki és emeltük országos szintre a Vidékfejlesztési Konzorcium keretében a Helyi Fejlesztési Ügynök modellt. Partnereink voltak a Temesvári Vidékfejlesztési Központ, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politika-, Kommunikációs- és Közigazgatástudományi Kara, a Közpolitikai Központ és a Temesvári Vidékfejlesztési Ügynökség. Kezdeményezésünket, mely két úttörő projektből nőtte ki magát (a Civitas Alapítvány Közösségi Facilitátor projektjéből és a temesvári Vidékfejlesztési 3-ADL-polgarmesterekkelForrásközpont Helyi Promotor projektjéből), a Nyílt Társadalomért Intézmény (OSI – Budapest) és a German Marshall Fund támogatta.
A Helyi Fejlesztési Ügynök a helyi önkormányzat, vagy a kistérségi társulás, illetőleg a helységben aktív civil szervezet alkalmazottja, akinek az a feladata, hogy képessége, tudása és információi birtokában támogassa a helyi fejlesztési folyamatokat az alábbiak révén: a helyi fejlesztési stratégia kidolgozási folyamatának a segítése („facilitálása”), fejlesztési projektek kidolgozásának és megvalósításának segítése, partnerségek kialakítása, a község láthatóságának és ismertségének a növelése (a községi honlap elkészítése és aktualizálása).
Fejlesztési modellünk országos szintű alkalmazása és népszerűsítése érdekében a következő tevékenységeket valósítottuk meg:

 • Hat forrásközpontot alakítottunk ki és működtetünk, melyekből hármat a Civitas Alapítvány koordinál: Kolozsváron, Székelyudvarhelyen és Botoşaniban. A forrásközpontok segítik az érdeklődő önkormányzatokat a megfelelő személy kiválasztásában és koordinálják a HFÜ-k munkáját;
 • A forrásközpontok vezetőinek képzéseket szerveztünk;
 • Az ország nagyobb városaiban népszerűsítő regionális konferenciákat szerveztünk, melyre a polgármesterek, helyi tanácsosok és a megyei tanácsok képviselői voltak hivatalosak. Ugyanakkor egy országos szintű konferenciát is szerveztünk Bukarestben, amelyre az országos közigazgatási szervezetek, valamint a parlament képviselői voltak hivatalosak;
 • Nemzetközi konferenciát szerveztünk Temesváron, hogy fejlesztési modellünket más Kelet- és Délkelet-európai országokkal is megismertessük (Szerbia, Ukrajna, Törökország, Örményország, Grúzia, Macedónia, stb.);
 • Létrehoztuk a program honlapját: www.lda.ro;
 • Információs füzeteket adtunk ki – RoADL (5 db. román nyelven);
 • Két levelezőlistát (yahoogroups) hoztunk létre a HFÜ-kkel való aktív kapcsolattartás érdekében.

 

Annak érdekében, hogy tudatosítsuk a HFÜ modell országos szintű alkalmazásának a szükségszerűségét, valamint, hogy bevezessük a hivatalos országos vidékfejlesztési és közigazgatási rendelkezésekbe, kidolgoztunk és kiadtunk egy közpolitikai tanulmányt (Policy Paper).
Erőfeszítéseink eredményeként 2005 és 2006-ban 170 helyi fejlesztési ügynök kiválasztása, valamint képzése valósult meg, a projekt elkezdésének évében (2004) felvett 80 HFÜ mellett. Országos szinten jelenleg összesen 250 HFÜ-ünk van, ebből 50 a kolozsvári, 24 a székelyudvarhelyi és 24 a Botoşani-i Forrásközpontok térségeiben dolgozik. A HFÜ-k a következő témákban részesültek képzésben: közösségfejlesztés, projektmenedzsment, pénzalapok megszerzése, az önkormányzatok működése és közpolitikák. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a tanulási, tapasztalatszerzési időszak lejárt és a HFÜ-k a közösségek számára fontos erőforrást jelentenek. Eddigi megvalósításaik is már nagyon jelentősek és közülük kiemelkedik az a HFÜ, aki egy év alatt 5 pályázatot nyert meg a közössége számára, 619.000 euro értékben. 4-LDA_Temesvar_2006
Ugyancsak ebben az időszakban, a közigazgatási törvény, továbbá az Európai Unió vidékfejlesztési programja (pl. a LEADER Program) által nyújtott új lehetőségek hatására a HFÜ-k kistérségi társulások kialakítását kezdeményezték annak érdekében, hogy közösen lássanak el bizonyos közszolgáltatásokat, valamint, hogy növeljék esélyeiket az EU-s és más állami pénzforrások elérésében. Pozitív példaként említenénk meg itt Kolozs megyét, ahol 2006-ban két ilyen kistérségi társulás alakult meg és újabb kettő van kialakulóban, a már néhány éve létező 2 kistérségi társulás mellett. Ugyancsak jó példa Beszterce-Naszód megye, ahol két kistérségi társulás működik, melyet szintén HFÜ-k koordinálnak és amelyek jó fejlesztési eredményekkel büszkélkedhetnek. A program sikerét és fenntarthatóságát mutatja, hogy bár 2006 augusztusában lejárt a külső támogatás, a HFÜ hálózat továbbra is él és szélesedik, a központi és a megyei intézmények anyagi támogatása nélkül. Egyre több helyi tanács és önkormányzat kérte a segítségünket a HFÜ-nek megfelelő személy kiválasztásában és képzésében, hisz lassan meggyőződtek, hogy az EU-s források elérése csak a helyi fejlesztési stratégiák megléte esetén lehetséges és erre a modellünk a megoldás.
A program célcsoportjai közvetlenül az önkormányzatok, közvetve pedig Románia vidéki közösségei voltak.

 

Program megvalósulási időszaka: 2004. április –2006. március

Projektvezető: Csáki Rozália, Balogh Márton, Pavel Alexandru
Partnerek: Temesvári Vidékfejlesztési Központ (CAR), Közpolitikai Központ (CENPO), KolozsvárTemesvári Gazdasági Fejlesztési Ügynökség (ADETIM), Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politika-, Kommunikációs- és Közigazgatástudományi Kara

Támogatók: Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) Budapest, German Marshall Fund, Open Society Institute – East-East Program

 

 

Projektek

Projektek2