25 copy

Hungarian (formal)Română (România)English (United Kingdom)

Humán erőforrás fejlesztés

Humán erőforrás fejlesztés

Integrált Támogatás a Szociális Gazdasági Struktúrák Számára (SISES)

 

Vidéki Sikertörténetek Tára 

 

Társadalmi és munkaerő-piaci integráció szociális vállalkozások révén

 

Humánerőforrás-fejlesztés a vidéki térségekben és nem-mezőgazdasági vállalkozások elindításának támogatása

 

Vezetői képességek és kompetenciák fejlesztése az Észak-nyugati Régió vállalati vezetői számára

 

Gyakorlatorientált projektmenedzsment képzés a romániai szervezetek számára

 

Programirányítás hatékonyságának növelése, a Programigazgató munkaköri leírásának kidolgozása

 

Képzés: Alapismeretek civil szervezeteknek

 

Magabiztosabban a jövőnkért! – pályázati tanácsadó CD erdélyieknek

 

Projektgenerálás INTERREG- Phare CBC – Képzés a határmenti nonprofit szervezetek számára

 

Esély a frissen végzetteknek és a fiatal munkanélkülieknek

 

A munkaerőpiacra való visszatérés és elhelyezkedés ösztönzése a társadalom sajátos rétegei számára

Integrált Támogatás a Szociális Gazdasági Struktúrák Számára (SISES)

A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért elindította az „Integrált Támogatás a Szociális Gazdasági Struktúrák számára” elnevezésű projektet, amely az Európai Szociális Alap, Humán Erőforrás Fejlesztés Ágazati Operatív Program 2007-2013 által van társfinanszírozva.

A projekt a temesvári NESsT, a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért kolozsvári, valamint a székelyudvarhelyi irodája és akolozsvári Közpolitikai Központ (CENPO) partnerségében lesz megvalósítva.

A projekt főcélja az, hogy innovatív, rugalmas és fenntartható foglalkoztatási lehetőségeket fejlesszen és reális lehetőséget teremtsen a munkaerő-piacon való részvételhez az észak-nyugati, nyugati és a központi régióból származó, hátrányos helyzetűek csoportjába tartozó személyek számára.

Egyik célkitűzése az, hogy az újonnan létrehozott 9 vállalkozás által növelje a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási esélyeit, különösen azokét, akik vidéki közösségekből származnak és ugyanakkor értékesítse a helyi fejlődési lehetőségeket.

A 9 szociális gazdasági struktúra a Apahidán, Szászfenesen, Csürülyén, Kolozsváron, Temesváron, Árbánfalván, Csíkszentgyörgyön, Bánkfalván lesznek létrehozva (észak-nyugati, nyugati és központi régió). Elsősorban a civil szervezeteket támogatja, mivel ezek rugalmas fenntartható segély eszközt jelentenek a közösségek számára.

A projekt keretén belül létrehozott 9 szociális gazdasági struktúra feladata az, hogy megkönnyítse a helyi munkaerő értékesítését, új foglalkoztatási lehetőségeket ajánlva a hátrányos helyzetűek számára, elősegítve ezáltal a hozzáférésüket a közösség forrásaihoz és szolgáltatásaihoz. A projekt keretén belül 51 munkahely lesz létrehozva, ebből 36-ot hátrányos helyzetűek csoportjába tartozó személyek számára.

A projekt megvalósítási időktartama: 2014. október – 2015. október.

 Vidéki sikertörténetek 

 

A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért - Kolozsvári Fiókja partnerséget vállalt a Vidéki Sikertörténetek Tára – innovatív vidékfejlesztési koncepció elnevezésű projektben, amelyet az Európai Szociális Alap a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program intézkedése által támogat.

 

A Structural Consulting™ Group főpályázóval, valamint a többi partnerrel (Romániai Gazdaegyesületek Szövetsége - CATAR, Romániai Községek Egyesülete - A.Co.R., AgromRo Egyesület és ADDWise) közösen létrehozunk egy 18 Megyei Központból álló kamara-tanácsadási hálózatot. Általuk támogatjuk a vidéki vállalkozói kultúra fejlesztését és a foglalkoztatás növekedését az Észak-Keleti, Észak-Nyugati és a Központi Régiókban, segítséget nyújtva a cégmenedzsereknek, az alkalmazottaknak, a munkanélkülieknek (kiemelten a fiatal és a tartós munkanélkülieknek) és az önellátó gazdáknak.

 

Azt céloztuk meg, hogy legkevesebb 656, a három fejlesztési régióból származó személy részesüljön az információs és tanácsadási szolgáltatásainkban. Ugyanakkor legalább 460 személynek szeretnénk ingyenes képzést biztosítani a következő négy szakmai területen:

 

1. Kamarai-tanácsadó;

 

2. Vállalkozói készségek fejlesztése;

 

3. Szociális és állampolgári kompetenciák;

 

4. Számítógép-kezelő (TIC).

 

A projekt időtartama alatt 3 regionális konferenciát szervezünk „Sikertörténetek Tára” címmel – ezek olyan események, amelyek elősegítik a tapasztalatcserét és a fenntartható partnerségek kialakítását a vidéki szereplők képviselői között.

 

A regionális konferenciák alkalmával díjazzuk a jövőbeni Kamara-tanácsadási Megyei Központ legjobb fejlesztési terveit – amelyet a résztvevők a szakmai képzések alkalmával készítenek el. A legjobb fejlesztési terveket készítő közül mintegy 54 személy alkalmazva lesz e Megyei Központokba.

 

 

Humánerőforrás-fejlesztés a vidéki térségekben és nem-mezőgazdasági vállalkozások elindításának támogatása

 

A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért, együtt a temesvári Vidékfejlesztési Központtal (CAR), a temesvári EOS Románia Alapítvánnyal és a spanyolországi GeoMujer XXI Alapítvánnyal közösen valositja meg a „Humánerőforrás-fejlesztés a vidéki térségekben és nem-mezőgazdasági vállalkozások elindításának támogatása” nevű stratégiai projektet.

A projekt fő célkitűzései:
- vidéki térségek humán-erőforrásának fejlesztése;
- a fenntartható fejlődés elősegítése nem-mezőgazdasági tevékenységeket folytató cégek létrehozásának és fejlesztésének támogatásával.

A projekt keretében díjmentes képzéseket szervezünk a következő területeken:
- kereskedelmi társaságok létrehozása;
- vállalkozások számla- és ügyvitelének alapjai;
- marketing-alapismeretek;
- kommunikáció;
- számítógép használata;
- üzleti terv készítése.

A projekt közvetlen kedvezményezettjei vidékiek, akik 12 kisrégióban megtartandó ingyenes képzéseken fognak résztvenni. A résztvevők úgy lesznek kiválasztva, hogy a teljes projekt szintjén belőlük:
- 72 személy félig önfenntartó mezőgazdaságot folytat;
- 36 személy fiatal munkanélküli, aki vállalkozást szándékszik elindítani nem-mezőgazdasági tevékenységben;
- 72 vidéki környezetben tevékenykedő menedzser.


Program megvalósulási időszaka: 2010. március – 2012. február

Projektvezető: Ciobanu Carmen

Partnerek: Vidékfejlesztési Központtal (CAR), EOS Románia Alapítvány és a spanyolországi GeoMujer XXI Alapítvány

Támogató: Európai Unió Európai Szociális Alapja a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 2007-2013 által

 

******************************************

 

 

 

Vezetői képességek és kompetenciák fejlesztése az Észak-nyugati Régió vállalati vezetői számára

 

A Civitas Alapitvány a Polgári Társadalomért és Consat Consulting Kft. közösen bonyolitotta le a „Vezetői képességek és kompetenciák fejlesztése az Észak-nyugati Régió vállalati vezetői számára”című projektet. A projekt keretén belül egy olyan integrált képzési rendszert dolgoztunk ki, amelynek segítségével magas szintű képzéseket nyújtottunk az Észak-nyugati régióban működő vállalatok vezetői számára, aminek következményeként javult az általuk irányított cégek versenyképessége a hazai és nemzetközi piacokon.

A résztvevők 4 téritésmentes képzésen vettek részt az alábbi témakörökben:
 • Projektmenedzsment
 • Minőségmenedzsment
 • Innováció a kereskedelmi szektorban
 • PR és kommunikáció
 
A projekt költségeinek 90%-át (71.183 euro) az Európai Unió fedezte a Phare 2006 - Humán Erőforrás Fejlesztési Program keretén belül.
A projekt közvetlen kedvezményezettjei azon kis- és középvállalatok menedzserei voltak (20 fő képzésenként) akiknek lehetőségük volt részt venni az általunk rendezett ingyenes képzéseken. A projekt regionális hatásának növelése érdekében kiadtunk egy gyakorlati útmutatót is. A 400 példányban kiadott útmutató azon menedzserek számára nyújt tájékoztatást, akiknek nem állt módjukban részt venni a képzéseken.Program megvalósulási időszaka: 2008. december – 2009. november

Projektvezető: Sönberger Krisztián

Partner: Consact Consulting Kft

Támogató: Európai Unió a Phare 2006 - Humán Erőforrás Fejlesztési Program keretén belül

 

 

******************************************

 

 

 

Gyakorlatorientált projektmenedzsment képzés a romániai szervezetek számára

 

A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért – Kolozsvári fiókja által megvalósított projekt szerves része volt annak a Szülőföld Alap által támogatott és a Sapientia Alapítvány által koordinált projektnek, melynek célja 5 szakirányban, 16 helyi képzés megvalósítása volt.
A Civitas Alapítvány által irányított projektmodul célja a romániai magyar vállalatok és civil szervezetek képviselői számára olyan gyakorlati tartalommal bíró projektmenedzsment képzés tartása volt, hogy az ily módon szerzett ismeretekkel, önbizalommal telve vághassanak neki egy strukturális alapokból finanszírozott projekt megvalósításának.
A képzés keretén belül az alábbi témák kerültek tárgyalásra:
 • Az Európai Unió célja, története és intézményrendszere
 • Az Európai Unió támogatási rendszere
 • A projekt ötlettől a pályázat beadásáig
 • A támogatási szerződéstől a pályázat elszámolásáig
 • Régió specifikus ismeretek
 • Célcsoport specifikus ismeretek
A képzést felbontottuk egy elméleti és egy gyakorlati részre. Az elméleti rész magába foglalta a 2009. április 23 és 25 között a Bethlen Kata Diakóniai Központban megtartott kurzusokat.
Az első képzési modult egy gyakorlatorientált foglalkozás követte, amely során a részvevők egy-egy saját projektötletet dolgoztak ki a képzésen eddig tanultak alapján. A saját projektötlet kidolgozása során kidolgozásra kerültek az alábbiak:
 • Probléma meghatározása,
 • Általános cél és specifikus cél meghatározása,
 • Logikai keretmátrix kitöltése,
 • Precedencia-táblázat elkészítése,
 • Gantt diagram elkészítése,
 • Költségvetés kidolgozása.

A saját projektötletek kidolgozása az oktatók által koordinált egyéni munka keretén belül valósult meg.
A képzés közvetlen eredménye a végzett hallgatók személyes és szakmai kompetenciáinak, készségeinek a továbbfejlesztése a projektek irányítása területen.

Program megvalósulási időszaka: 2009. március – 2009. május

Projektvezető: Sönberger Krisztián

Partner: Sapientia Alapitvány

Támogató: Szülőföld Alap (Sapientia Alapitványon keresztül)

 

 

******************************************

 

Programirányítás hatékonyságának növelése, a Programigazgató munkaköri leírásának kidolgozása

 

 

A kezdeményezés célja azonosítani és népszerűsíteni a programigazgatói munkakör kompetenciáit, amely szükséges a szakterületen zajló képzés minőségének biztosítása, valamint a humánerőforrás politikák harmonizálása érdekében egy egységes törvényes keret révén. phare2004

A munkaerőpiacon a szakmák, amelyek különböző programok lebonyolításának menedzsmentjét igénylik, jelen vannak úgy a magánszektorban, mint a civil, illetve közintézményi szférában. Igaz, hogy a programigazgatói munkakör szerepel a Romániai Szakmák Névjegyzékében, de a az illető munkakörben való alkalmazást nem előzhette meg egy egységes, szabványosított, minőségi képzés, mivel a munkakör kompetenciáit eddig még nem határozták meg egyértelműen.

A Civitas Alapítvány projektje pontosan a szakmák országos szabványosításának területén jelentkező valós igényekre válaszol. A projekt legfontosabb végterméke a programigazgatói munkakör leírása és a Romániai Szakmák Névjegyzékébe való felvétele. A munkaköri leírásba 12 kompetencia-csomagot foglaltunk bele és ezen egységek képezik a programigazgatói képzés törvényes kereteit, ennek függvényében pedig az alkalmazók meghatározhatják az illető munkakör kompetencia-szükségleteit és munkaköri leírását. Az eredmények legfontosabb haszonélvezői a szakképzéseket szervező intézmények, mivel szilárd alapot biztosít az oktatási programok és ajánlatok kialakításához.

 

Program megvalósulási időszaka: 2007. január – 2008. január

Projektvezető: Sönberger Krisztián

Partner: Babes-Bolyai Tudományegyetem - Közigazgatási és Kommunikációs Kar

Támogató: Európai Unió a Phare 2004 - Humán Erőforrás Fejlesztési Program keretén belül******************************************

 

 

 

Képzés: Alapismeretek civil szervezeteknek

 

18-cursuri_ONGA 2006. november 21-30 között lezajlott „Alapismeretek civil szervezeteknek” című képzésen, 15 kisebb, újonnan létrejött kolozsvári szervezet képviselői vettek részt, akik a következő területekről szerezhettek ismereteket: pályázatírás, projektmenedzsment, pályázati források felkutatása, valamint számítógép használat a civil szervezetek mindennapi munkája során.
A felkészítőt alapítványunk szorgalmazta a „Kolozsvári Nonprofit Szervezeteket Támogató Forrásközpont”-on keresztül és célja a civil szervezetek szervezeti képességeinek fejlesztése volt. A forrásközpont a kolozsvári Civitas Alapítvány székhelyén jött létre 2004-ben, a helyi önkormányzat támogatásával.
A képzés mellett azon civil szervezetek képviselői számára, akik nem rendelkeznek irodai infrastruktúrával, biztosítottuk az Internet használatát, valamint lehetővé tettük a könyvtárban megtalálható kiadványok, szakkiadványok tanulmányozását is.

Program megvalósulási időszaka: 2006. november – 2006. november

Projektvezető: Diana Suciu

Partner: -

Támogató: Kolozsvár Önkormányzata

 

 

******************************************

 

Magabiztosabban a jövőnkért! – pályázati tanácsadó CD erdélyieknek

 

Munkánk során (képzések, tanácsadások, vidékfejlesztési programok, stb.) számtalanszor szembesültünk az erdélyi, „magyar érdekeltségű” önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók EU-s forrásokkal kapcsolatos ismeret- és információhiányával. Jelen projekt célja egy magyar nyelvű CD összeállítása, amely hatékony segédeszköz lesz romániai magyar közösségünk fontos szereplőinek az uniós források megszerzéséért folytatott tevékenységükben.
A kiadvány segítségével a felhasználók elméleti ismeretek birtokában, célirányosan és hatékonyan tudnak majd EU-s pályázatok írására felkészülni, pályázatokat megírni és projekteket lebonyolítani. A kiadvány tematikája és felépítése figyelembe veszi mindazon tapasztalatokat, amelyeket alapítványunk szakemberei sokéves, a területen kifejtett munkájuk alatt szereztek, ezáltal biztosítva a kiadvány kezelhetőségét, közérthetőségét, hatékonyságát és sikerességét. Fontos szerepet kapnak az esettanulmányok, a legjobb gyakorlatok, a sikeres projektek és pályázók bemutatása, mert bebizonyosodott, hogy a sikeres példák megismerése ösztönzően hat azokra, akik ettől a területtől eddig óvakodtak. Ugyanakkor érintjük a fontosabb EU-s pályázati programokat, forrásokat és betekintünk a pályázatírás, valamint a projektmenedzsment fortélyaiba is.
2006. októberében kezdődött el a munka, a feladatok leosztása, a felhasználandó szakanyagok, illetve az esettanulmányok és a bemutatandó sikeres projektek összegyűjtése, rendszerzése, feldolgozása.
A CD 2007. júniusára fog elkészülni 2.000 példányban. A hatékony terjesztés érdekében együttműködünk a megyei tanácsokkal (elnök, alelnök, önkormányzati képviselők) a helyi fejlesztési ügynök hálózattal, az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvánnyal, a Vállalkozásfejlesztési Központokkal és más partnerekkel. Az önkormányzatokhoz 1.000, a civil szervezetekhez és vállalkozókhoz 500-500 CD-t tervezünk eljuttatni.


Program megvalósulási időszaka: 2006. október. – 2007. július

Projektvezető: Orbán Árpád

Partner: -

Támogató: Apáczai Közalapítvány

 

******************************************

 

Projektgenerálás INTERREG- Phare CBC – Képzés a határmenti nonprofit szervezetek számára

 

15-CBC_satu_mareA képzés célja a román-magyar határ mentén levő hazai civil szervezetek abszorbciós képességének növelése, az EU által biztosított programok által.
A projekt keretében szervezett képzések 2006. április 27-28, illetve május 9-10 között zajlottak, 15 határmenti (Szatmár, Bihar és Temes megyék) civil szervezet képviselőinek részvételével. A képzés első részében a résztvevők megismerkedtek a regionális politikákkal, az EU-s támogatási rendszerrel, az INTERREG IIIA és Phare CBC határmenti együttműködési programokkal. Ugyanakkor a résztvevők megbarátkoztak a projektmenedzsment gyakorlati fogásaival, valamint a pályázati űrlapok kitöltésének módszerével. A képzés második felében a 16-CBC_satu_mare résztvevők konkrét projekt-terveket dolgoztak ki a képzőkkel együtt, de bemutatásra kerültek a CBC pályázat kivitelezésének módozatai és szabályai is.
A képzést követő időszakban a Civitas Alapítvány munkatársai a résztvevők rendelkezésére álltak, segítettek a projektötletek véglegesítésében és a következő Phare CBC program kiírására való felkészülésben.

Program megvalósulási időszaka: 2006. február – június

Projektvezető: Diana Suciu

Partner: -

Támogató: Határon Túli Magyarok Hivatala - Szülőföld Alap

 

******************************************

 

Esély a frissen végzetteknek és a fiatal munkanélkülieknek

 

11-Resurse_Umane_Odorhei_2006_1Székelyudvarhely szociális fejlesztési stratégiájából (amelyet előző projektek segítségével dolgoztunk ki a Helyi Szociális Partnerség keretében ’97-től kezdődően) kiderül, hogy a helybeli fiatalok egyik legégetőbb problémája a munkaerőpiacon való elhelyezkedés. A partnerségben dolgozó intézmények és civil szervezetek tapasztalata, hogy a fiatalok nincsenek felkészítve a munkaerőpiacon való sikeres szereplésre. Hiányoznak alapvető ismereteik a munkakeresési technikákról, az önéletrajz és a bemutatkozó levél elkészítéséről, a munkaadóval való találkozó lefolyásáról, stb. Nincsenek meg a szükséges munkajoggal, illetve egy kisebb egyéni vállalkozás elindításával kapcsolatos ismereteik sem.
A fenti tényekből kiindulva a Wolter Alapítvány, a Civitas Alapítvány, a Lakossági Tanácsadó Iroda és a Hargita Megyei Munkaerőelhelyező Ügynökség partnerségben kezdeményezte az Esély a frissen végzetteknek és a fiatal munkanélkülieknek elnevezésű projekt elindítását.

 

A projekt legfontosabb eredményei a következők voltak:

 • Két, egyenként 72 órás képzés, melynek keretében 44 fiatal munkanélküli kapott gyakorlati ismereteket a munkaerőpiacon való sikeres szerepléshez (álláskeresési technikák, önéletrajz és bemutatkozó levél elkészítése, állásinterjú, egyéni- és kollektív munkaszerződés, alkalmazás, elbocsátás, egészségügyi- és társadalombiztosítás, munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelezettségei, stb.). Külön témakörként szerepeltek a kisebb vállalkozás elindításához szükséges ismeretek (piacelemzés, vállalkozás megtervezése, engedélyek kiváltása, hitelek, állami támogatások, könyvelés). A résztvevők a Fészek 13-ansitIfjúsági Ház és Képzési Központ állásközvetítő szolgáltatását is igénybe vehették.
 • Elkésztettünk egy információs kiadványt, amely tartalmazza a képzés rövidített anyagát is. A 28 oldalas, román és magyar nyelven 2.000 példányban megjelent kiadványt eljuttattuk a székelyudvarhelyi végzős diákoknak (1.100 db), illetve szétosztottuk további felhasználás céljából a partnerek között (900 db).
 • A meglévő tanácsadási szolgáltatások fejlesztése, illetve egy olyan hatékony partnerség megerősítése, amely a jövőben közös eredményeket tud majd felmutatni a munkaerőpiaci szolgáltatások területén.

A képzések és az információs kiadvány révén, amely eljutott a résztvevők vagy a végzettek barátaihoz, családtagjaihoz, ismerőseihez, vagy a területen dolgozó intézmények és civil szervezetek alkalmazottaihoz is, hozzávetőlegesen húszezren részesültek a projekt „eredményeiből”.


Program megvalósulási időszaka: 2006. november – december

Projektvezető: Mihály István

Partnerek: Wolter Alapítvány, Hargita Megyei Munkaerőelhelyező Ügynökség

Támogató: Országos Ifjúsági Hatóság (ANT) az Ifjúsági Kezdeményezéseket Támogató Országos Ügynökségen (ANSIT) keresztül

 

******************************************

 

A munkaerőpiacra való visszatérés és elhelyezkedés ösztönzése a társadalom sajátos rétegei számára

 

A projekt célja egy újszerű módszer kifejlesztése, amely a munkanélküliek továbbképzését és elhelyezkedését ösztönzi. A módszer újszerűsége az alternatív tematikákon alapuló gyakorlati képzés megszervezésében rejlik, valamint abban, hogy a munkáltatókat bevonjuk a képzésen résztvevő munkanélküliek munkaerőpiacon való elhelyezkedésének folyamatába. A munkaadó és munkavállaló együttműködésén alapuló módszer kialakításával kibővül az eddig használt, elhelyezkedést ösztönző módszerek sora. A résztvevők képességeinek fejlesztése, olyan átfogó képzéscsomag segítségével történt, amely hozzásegíti őket ahhoz, hogy megfeleljenek a munkaadók napról-napra változó dinamikus elvárásainak.
A célcsoporthoz Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, Szentegyházán, illetve Désen, Szamosújváron, Besztercén és Bethlenben élő, középfokú képzettséggel rendelkező munkanélküli fiatalok, valamint gyermeknevelési szabadság végén lévő anyák tartoztak.
100 személy vett részt a képzésen és ennek lejártával 81 személyt választottunk ki, akiket egy három hónapos Intership program keretében a projektben velünk együttműködő cégeknél helyeztünk el.
A fenti tevékenységekkel párhuzamosan erőforrás-központjainkban felügyeleti, tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatást nyújtottunk az álláskeresőknek, illetve támogattuk őket a munkakeresés folyamatában. Ennek köszönhetően 41 személynek sikerült elhelyezkednie.


Program megvalósulási időszaka: 2004. december – 2006. március

Projektvezetők: Szávics Petra, Pásztor Enikő Andrea, Csáki Rozália

Partner: -

Támogató: Phare 2002 – Humánerőforrás Fejlesztés program (2 különálló projekten keresztül)

Projektek

Projektek2