25 copy

Hungarian (formal)Română (România)English (United Kingdom)

Civil társadalom fejlesztése

Civil társadalom fejlesztése

www.ongcluj.ro megtanít kommunikálni!

SEEmotion - Fiatalok részvétele az önkormányzati döntéshozatalban

PWP - Közösségi Munka Program az árvizes területen

A székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda a polgárok szolgálatában

Szociális hálózat - folyamatos fejlesztés

**

 www.ongcluj.ro megtanít kommunikálni!

Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért 2010-ben, a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal támogatásával indította útjára a www.ongcluj.ro honlapot, amely a kolozsvári civil szervezetek információs portáljaként szolgál. Igyekeztünk összekötni e honlapot más eseményekkel is egyrészt, hogy növeljük az oldal népszerűségét, másrészt, pedig azért, hogy aktív továbbképző felületet biztosítsunk a civil szervezetek tagjai számára. Így, 2012-ben a „www.ongcluj.ro megtanít kommunikálni!”elnevezésű projekt keretében egy forrásszerző képzést, valamint 4 műhelymunkát tartottunk a következő interaktív témákban: szociális gazdaság, szociális média, marketing, IT eszközök, ingyenesen használható szoftverek. Ezen műhelymunkák alkalmával a civil szektor 50 képviselőjét sikerült összehoznunk, amelyek megközelítőleg 40 szervezetet képviseltek. A projekt fontos elemeként említhetjük a szervezetek közti interakció lehetőségét is, amely további együttműködési lehetőségeket rejt magában.

Megvalósítás időszaka: 2012. május – 2012. december

Projekt koordinátor: Dobârtă Ana

Finanszírozó: Kolozsvár Polgármesteri Hivatala

A tevékenységeken bemutatott anyagok INNEN tölthetők le.

ong_cj_logi logo_primaria_cluj

 

 

  SEEmotion - Fiatalok részvétele az önkormányzati döntéshozatalban

 

19-CPA SEEmotion projekt egy újabb fejezetét jelenti „A polgárok aktív részvétele az önkormányzati döntéshozatalban" programunknak. Célja példaértékű programok eredményeinek bemutatása az ifjúságpolitika területén, valamint ezek népszerűsítése más romániai, szerbiai, montenegrói és bosznia-hercegovinai településeken. A projekt lebonyolítása alatt a Civitas Alapítvány szakértőcsoportja tanácsadást nyújtott a helyi ifjúsági akciótervek elkészítésében a fentemlített négy ország hat településének.
A partnerszervezetek képviselői és a szakértőcsoport tagjai már 2005-ben elkezdték az előkészítő munkálatokat, de a helyi akciótervek elkészítése a hat helyszínen 2006. januárja és áprilisa között történt. 20-CPMinden országban képzések zajlottak „Helyi Ifjúsági Akcióterv összeállítása" címmel, amelyen összesen 75 személy, a helyi aktív ifjúsági szervezetek, illetve ifjúsággal foglalkozó intézmények képviselői vettek részt. A képzéseket hat közösségben műhelymunkák követték (3-3 alkalommal) és ezeken a fiatalok mellett részt vettek a közösség más tagjai is.
A tevékenységek eredményeként 2006. május elejére elkészült a Nagykároly és Zilah (Románia), Pirot és Indjia (Szerbia és Montenegró), valamint Tuzla és Zvornic (Bosznia-Hercegovina) települések ifjúsági akcióterve.
Bővebb információkat találhatnak a projekt honlapján (www.seemotion.org), amely az önkormányzásban való polgári részvétellel kapcsolatos információforráson kívül a szakértői csoport „virtuális irodáját" is képezte.

Program megvalósulási időszaka: 2005. október - 2006. április

Projektvezető: Suciu Diana

Partnerek: Citizens' Pact for South Eastern Europe - General Secretariat, Szerbia / Montenegró, Helsinki Citizens' Assembly Tuzla, Bosznia-Hercegovina Ifjúsági Helyi Tanács, Zilah, Zilahi Polgármesteri Hivatal, Ifjúsági Helyi Tanács, Nagykároly, Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal

Támogató: German Marshall Fund - The Balkan Trust for Democracy

 

 

******************************************

 

 

  PWP - Közösségi Munka Program az árvizes területen

 

2005. augusztus 23-án Székelyudvarhelyt és környékét árvíz sújtotta: négyzetméterenként több mint 160 liter eső esett rövid idő alatt, ami 16 emberéletet követelt és több mint 100 millió RON értékű kárt okozott. A víz visszavonulása után a lakosság azonnal munkához látott. Segítségükre sietettek az emberek határon innen és határon túlról, jó érzés volt látni a nagy magyar összefogást. Ennek láttán megint „kiegyenesedhettünk". Alapítványunk, a regionális szociális stratégia koordinátoraként együttműködött és támogatta a humanitárius szervezetek tevékenységét, amelyek bebizonyították hozzáértésüket ezen a területen.
Nagyon szoros és hatékony partnerségi hálót alakítottunk ki, elsősorban a Wolter Alapítvány, a Caritas, a Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat, valamint az egyházak közreműködésével, akikkel egy „ne adj Isten" hasonló helyzetben, operatívabban tudunk lépni. Ugyanakkor mi a bikafalvi bajbajutottak segítésén vállaltunk nagyobb szerepet a partnerségi együttműködés mellett, ahol a Wolter Alapítvánnyal közösen tettük a dolgunkat.
Árva fiataljainkkal és német támogatóinkkal közösen jelentős segítséget nyújtottunk a talpra- állásban. 2006 elején hirdette meg a CHF International az USAID támogatásával a Közösségi Munka Programját az árvízkárok elhárításának érdekében, amibe bekapcsolódtunk a Wolter Alapítvánnyal, valamint a hodgyai és bikafalvi református egyházakkal közösen. 2006 áprilisában és májusában egy jó „kaláka-hangulattal" megszerveztük a sükői patakmeder takarítását, ahol a medret elsősorban a szeméttől és a kidőlt fáktól szabadítottuk fel, egészen a torkolattól Hodgya végéig kb. 5 km hosszúságban. Használtuk azon gépi erőt is, amelyet a Magyar Katolikus Karitász támogatásával vásárolt meg a Wolter Alapítvány.
Így sikerült biztonságosabbá és szebbé tenni ezt a veszélyt jelentő elhanyagolt patakmedret. A közösségi „kalákás" összefogás is jövőbemutató, hiszen 42 ember dolgozott együtt a két közösség részéről.

 

Program megvalósulási időszaka: 2005 augusztus - 2006 október

Projektvezető: Orbán Árpád

Partnerek: Wolter Alapítvány, Bikafalvi Református Egyház, Hodgyai Református Egyház

Támogatók: CHF International Romania Közösségi Munka Programja (Romanian Flood Recovery) az USAID támogatásával, LIA e.V. - Jugenddorf Lókod - Németország, Magyar Katolikus Karitasz

 

******************************************

 

 

   A székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda a polgárok szolgálatában

 

 

BCCA székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó Iroda 2002 óta a város és a környékbeli lakosság szolgálatában áll. Az Iroda információs és tanácsadói szolgáltatást nyújt a lakosoknak, akik jogaik és kötelezettségeik ismeretében könnyebben megérthetik és megoldhatják mindennapi problémáikat. A tanácsadás bizalmas, ingyenes, pártatlan és független, ezáltal mindenki számára hozzáférhető.
Kezdetben az iroda - egy országos közvélemény-kutatás eredményeként meghatározott - 12 témakörben nyújtott tájékoztatást és tanácsadást. A későbbiekben az egészségügy, szociális segélyek, társadalombiztosítás, munkaügy, fogyasztóvédelem, polgári jogok és kötelezettségek, tulajdonjog, adók és illetékek, oktatás, közjegyzői eljárások, gyermekjogvédelem és közszolgáltatások témakörök mellett, a konkrét igények alapján újabbak jelentek meg: európai információk, civil szféra, vállalkozás, cégek szolgáltatásai, férfi-női egyenjogúság, stb. 25-bcc
A tevékenység a tanácsadók és az ügyfelek közötti őszinte, bizalomteljes kapcsolatra alapul. A tanácsadást szakemberek végzik, folyamatosan aktualizált adatbázissal és naprakész törvénytár segítségével. A pontos és naprakész információk biztosítása érdekében az iroda partnerkapcsolatokat alakított ki és folyamatosan együttműködik országos, regionális és helyi szervezetekkel, intézményekkel.
Az iroda megnyitása és a 2006. év vége közötti időszakban 5.732 különböző esetet regisztráltak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy megközelítőleg 9.500 személy vette igénybe az iroda szolgáltatásait. A 2006-os évben 1.150 esetet jegyeztünk, ami megközelítőleg 2.000 kiszolgált ügyfelet jelent. 2006-ban a Lakossági Tanácsadó Iroda az Udvarhelyi Híradóval partnerségben egy hasznos információkat tartalmazó rovatot indított a helyi lapban. Az iroda munkatársai által szerkesztett rovat minden héten 10.000 olvasóhoz juttat el közérdekű információkat. Ugyanakkor az információs és tanácsadó szolgáltatás mellett fontos szerepet tölt be a térségben lebonyolított szociális projektekben vállalt munkája révén is.
26-bccAz irodában összegyűlt tapasztalatokkal, a rendelkezésére álló sokrétű információkkal folyamatosan segíti a szociális területen dolgozó szervezeteket, projekteket, szakmai hátteret biztosítva munkájukhoz. A Lakossági Tanácsadó Iroda a CIVITAS Alapítvány és a Polgármesteri Hivatal együttműködésének eredményeként, az Európai Unió PHARE programjának támogatásával alakult meg. Az elmúlt években az iroda működését főként a Civitas Alapítvány tartotta fenn, amelyhez hozzájárult a másik alapító, a polgármesteri hivatal is.
A tevékenység eredményeként 2005 végén szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetként akkreditálták a Civitas Alapítványt, ami lehetővé tette, hogy 2006-ban szolgáltatói szerződést köthessen a polgármesteri hivatallal. Irodánk tagja annak az országos hálózatnak, amely több mint 60 helységben nyújt hasonló szolgáltatásokat. Ebben a Lakossági Tanácsadó Irodák Országos Szövetségben 51 civil szervezet dolgozik együtt.

Program megvalósulási időszaka: 2002-től folyamatos

Projektvezető: Mihály István

Partnerek: -

Támogatók: Civitas Alapitvány, Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal

 

 

******************************************

 

 

  Szociális hálózat - folyamatos fejlesztés

 

27-konferenciAA szociális hálózatépítés (a „SANSZ") folyamatosan fejlődik. Folyamatosan fejlesztjük az alapítványunk által 1997-ben kezdeményezett szociális partnerséget, amely keretében legelőször a Budvár Szociális Központot hoztuk létre (ez főleg a város roma közösségének problémáira ajánlott megoldásokat). A partnerség több helyi, szociális téren aktív szereplő között jött létre, eredménye pedig egy hatékony és valós adatokon alapuló szociális stratégia elkészítése és gyakorlatba ültetése Székelyudvarhelyen és környékén.
A Helyi partnerség a szociális gondozás hatékonyságának növeléséért - Székelyudvarhely szociális fejlesztési stratégiája projekt, a www.sansz.ro weboldal elkészítése 2003-ban új lendületet adott a korábban elkezdett munkának, így ezt a Phare 28-konferencia projektet szintén az Unió által támogatott partnerségi projekt követett (Esély a jövőnek, 2004-2005). A szociális fejlesztési stratégia nyolc fontos területet foglal magába (a legutolsó az árvíz okozta károk).
Mindezekből munkaközösségünk elsősorban az árva és hátrányos helyzetű fiatalok problémáját próbálja kezelni. Tájékoztatást, tanácsadást, szakmai képzést, átmeneti szállást biztosítunk, segítséget nyújtunk az álláskeresésben és a munkahely megtartásában, mindenben próbálunk segíteni, amire az árváknak a társadalomba való beilleszkedéshez szükségük van. Ennek a programnak a keretén belül 2006. november 16-18 között Lókodban egy országos konferenciát szerveztünk az „Együttműködés a 18 évet betöltött, sokszorosan hátrányos helyzetű fiatalokkal való foglalkozásban" címmel.
xx-logo-partnersegAz Alapítvány kezdeményező szerepet játszik a hálózat munkájában, hozzájárulva a kialakított „szociális háló" fenntartásához és bővítéséhez. 2006. októberében alapítványunk vezetésével egy székelyföldi civil szervezetek képviselőiből álló csapat részt vett a Tatabányai Civil Nap rendezvényen. A tatabányai Peron Music Alapítvány meghívására külön standon mutattuk be civil szervezeteink (főleg szociális) tevékenységét és szolgáltatásait (de megnyitottuk a „Székelyföld" című fotókiállítást is).

29-parteneriat

 

A Civil Társadalom 2006-os Gáláján, a Civitas Alapítvány által vezetett Helyi Szociális Partnerség (és egyben ez a szinte 10 éves partnerségi munka) dicséretet kapott a „Szociális szolgáltatások hátrányos helyzetűeknek" szekcióban.

 

Program megvalósulási időszaka: 1997-től folyamatos

Projektvezető: Orbán Árpád

Partnerek: Wolter Alapítvány, Lókodi Ifjúsági Alapítvány - LIA, Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal

Támogató: LIA e.V. - Jugenddorf Lókod - Németország

 

Projektek

Projektek2