25 copy

Hungarian (formal)Română (România)English (United Kingdom)

Achizitie - Închiriere autoturism

Achizitie - Închiriere autoturism

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă anunta organizarea procedurii de atribuire a contractului de servicii închiriere autoturism, în cadrul Proiectului „RURES. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania”, POSDRU/84/6.1./S/55122.

1. Obiectul contractului:

Obiectul achiziţiei constă în închirierea unui autoturism în cadrul proiectului RURES. Spațiul Rural și Economia Socială în România.

Acesta va fi folosit în cadrul deplasărilor xperților de proiect în comunitățile vizate de proiect din următoarele județe: Alba, Brașov, Brăila, Buzău, Botoșani, Suceava, Prahova, Călărași. Perioada de închiriere începe din data semnării contractului până la 31 iunie 2013

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:

Procedura aplicată este cea de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, in baza Instructiunii nr.26/2010 a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa nr. 1 - „Procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din Fondul Social European si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007 – 2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art.8 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.9 lit.c¹) din aceeasi ordonanta

3. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit:

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”.

4. Oferta depusă de ofertant:

Oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, conform cerinţelor descrise în Documentaţia pentru ofertanti.

5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.04.2012, ora 16:00.

Se va răspunde la clarificări până la data de 06.04.2012, ora 16:00.

6. Limba de redactare a ofertei: română

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

8. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI si echivalentul in euro, fără TVA.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru stabilirea ofertei castigatoare: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

11. Adresa la care se depune oferta:

Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă, Romania, Cluj-Napoca, Str. Amos Frâncu, nr. 6, ap. 3, cod poştal 400073.

12. Data si ora limită pentru depunerea ofertei: 10.04.2012, ora 10:00.

13. Bugetul maxim alocat acestui contract este de 44.203 lei, fără TVA.

 

Documentaţia pentru ofertanti poate fi descărcată de pe pagina web a organizației AICI, sau poate fi obținută în mod gratuit de la sediul Achizitorului, din Cluj-Napoca, Str. Amos Frâncu, nr. 6, ap. 3, cod poştal 400073.

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin telefon la nr. 0264-590.554, prin fax la numărul: 0264-590.554 sau la adresa de email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , persoană de contact Carmen Ciobanu.

 

Anunt publicitar

Projektek

Projektek2