25 copy

Hungarian (formal)Română (România)English (United Kingdom)

UNESCO vártemplomok Erdélyben – nyitott kapuk a kulturális örökség megismeréséhez és védelméhez

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sajtotajekoztato DerzsbenUNESCO vártemplomok Erdélyben – nyitott kapuk a kulturális örökség megismeréséhez és védelméhez címmel nyert sikeres pályázatot a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség, közösen a Civitas Alapítvánnyal.

A projektet az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus (EGT) 2009-2014 támogatja, a Kulturális és természeti örökség megőrzése és újraélesztése című program keretében. A program lebonyolítója a romániai Művelődési Minisztérium.

A projekt megálmodásakor a tatárjárások és törökdúlások történeti időszakából merítettünk példát és vetítettünk át egy metaforát a jelenbe, hiszen ugyanúgy, mint akkor, napjaink embere is számos külső támadásnak, de belső fenyegetettségnek és ki van téve. A belső a személyes identitástudat és az önértékelés meggyengülésében is megtestesül, míg a külső a globalizáció káros következményeiben jelenül meg. Az identitástudat megrendülése a kulturális örökség elvesztését és a népek sokszínűségének összemosását eredményezi.

A projekt főcélja egy olyan hálózati együttműködés kialakítása, mely a Világörökség részét képező 7 erdélyi Vártemplom (Kálnok, Nagybaromlak, Berethalom, Szászkézd, Székelyderzs, Szászfehéregyháza, Prázsmár) fenntartói, a Romániai Evangélikus Egyház és a Magyar Unitárius Egyház között fog megtörténni. Ez a Hálózat arra hivatott, hogy vártemplomaival „megvédje”a hazai szászok és székelyek kulturális örökségét, ugyanakkor azok mégis „nyissák meg kapuikat” és tegyék lehetővé ezen értékekhez való minél szélesebb körű hozzáférést és megismerést.

A megvédés folyamán a székelyderzsi vártemplom falképeit teljes egészében restauráljuk, ugyanakkor egy olyan gyűjteményt menekítünk a várfalak mögé, amely keretében a népélettel és hagyományokkal kapcsolatos értékes viseleteket, használati tárgyakat, fényképeket stb. vonultatunk fel.

Anyitott kapuk” szókép arra a múzeum-jellegű interkulturális kiállítás létrehozására és fenntartására vonatkozik, amelyben első alkalommal kezdeményezzük a szász és a székely értékek közös bemutatatását, erősítve a két nemzetiség valamint a két egyház összefogását, és amelyet követendő példának szánunk a Hálózat többi tagjai számára is.

A projekt keretében négy célkitűzés megvalósítását fogalmaztuk meg:

1. A székelyderzsi unitárius vártemplom közel hatszáz éves falképeinek restaurálása;

2. Múzeumi jellegű kiállítás létrehozása és működtetése a vártemplom bástyáiban;

3. Székelyderzs és környéke turisztikai vonzerejének növelése;

4. A Világörökség listáján szereplő vártemplomok közös népszerűsítése.

Mindezek érdekében már a pályázat összeállításakor megköttetett a Romániai Evangélikus Egyház és a Magyar Unitárius Egyház között az az együttműködési protokollum, amely biztató előjelzése a projekt sikeres kivitelezésének.

A projekt lebonyolítás 2016. április 30-án fejeződik be, keretösszege 390.909,88 lej.

EEAgrantsConservarea si revitalizareaUnitarius Egyhaz

Projektek

Projektek2

Hálózati részvétel


ruralnet

pannonforras

 

telecentre_europe

ecentre

citizens

ANBCC