25 copy

Hungarian (formal)Română (România)English (United Kingdom)

Isten hozta a Civitas Alapítvány honlapjára!

Az 1992-ben alapított Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért erdélyi civil szervezet, és 25 éve tevékenykedik elkötelezetten a közösségek fejlesztéséért.

Mi nyomatékosan hiszünk a közösségi vállalkozások erejében és az emberek élete jobbításában betöltött szerepükben. Éppen ezért a Civitas Alapítvány küldetése a vidék- és régiófejlesztés, a civil társadalom, a köz- és magánszféra mozgósítása és erősítése által, állandó figyelmet biztosítva a közösségen belüli kapcsolatépítésnek, asszociativitásnak. A közösségben előforduló problémák innovatív megközelítésének vagyunk a hívei, éppen ezért a társadalmi újítás jelenti tevékenységeink alappillérét.

A megalakulása óta eltelt időszakban a Civitas sok szép eredményt mutat fel a közösségek fejlesztését segítő számos programja és projektje által, amelyekben hangsúlyt fektet úgy az önkormányzatok, mint a polgárok felkészítésére az Európai Uniós integrációs folyamat eredményeként bekövetkezett helyzetekre (egyebek mellett képzések, tréningek, tájékoztató és mozgósító találkozók révén). Az Alapítvány a katalizátor szerepét vállalja a közösségfejlesztési folyamatokban.

Hozzájárulunk a humánerőforrás-fejlesztéséhez,ezért:

 • serkentjük a vállalkozói kedvet, főleg a veszélyeztetett csoportok keretében, ugyanakkor segítséget adunk a védelmükhöz és felzárkózásukhoz;
 • felnőttképzési és nevelési programokat bonyolítunk le.

Erősítjük az a köz- és magánszektor valamint a civil szféra képességeit, ennek érdekében:

 • szakszolgáltatásokat nyújtunk a helyi, regionális és központi közigazgatások részére;
 • felkészítjük és képezzük az önkormányzatok dolgozóit;
 • segítséget nyújtunk civil szervezetek és egyéb társulási struktúrák létrehozásában, a működtetésükben és a fejlesztésükben;
 • fejlesztési stratégiákat dolgozunk ki, illetve részt vállalunk fejlesztési politikákat kidolgozó munkacsoportok tevékenységeiben.

Beazonosítjuk és bátorítjuk a közösségi, magán és a civil szféra kezdeményezéseit, így:

 • felkaroljuk az állampolgárok és a helyi akciócsoportok kezdeményezéseit és bátorítjuk a közpolitikák kidolgozásában való aktív részvételüket;
 • népszerűsítjük és erősítjük a szociális és a közösségalapú gazdasági kezdeményezések megvalósítását és fejlesztését;
 • tanácsadást és konkrét segítséget nyújtunk a vidékfejlesztés területén érdekeltek részére;
 • támogatjuk a helyi hatóságok társulási folyamatait;
 • karitatív és katasztrófaelhárító tevékenységek megszervezésében és kivitelezésében veszünk részt.

Támogatási lehetőségek elérésében segítünk, ennek keretében:

 • információt és tanácsadást nyújtunk, pályázatokat írunk mások részére, esetenként felvállajuk a projektjeik kivitelezését;
 • beruházási, megvalósíthatósági, üzleti és marketingterveket készítünk és alkalmazunk, szaktanulmányokat és műszaki terveket állítunk össze.

Barátsággal várjuk tehát személyesen a székelyudvarhelyi vagy kolozsvári irodáinkban,

illetve küldjön levelet vagy telefonáljon nekünk!

A Civitas Csapata

Projektek

Projektek2

Hálózati részvétel


ruralnet

pannonforras

 

telecentre_europe

ecentre

citizens

ANBCC