Megvalósítás időszaka:
2014. június-2016. április
A projekt összértéke:
80.865,70 Euro
Támogató:
EGT 2009-2014, a Civil Támogatási Alap Romániában program keretében

Egyik gyöngyszemünknek tartjuk és tartják mások is ezt a jövőbemutató kezdeményezést, hiszen a megtá- mogatott időszak után fog igazából kibontakozni, kiteljesedni, és hát ilyennek is kell lennie egy megalapozott projektnek.

Tökéletesen beilleszkedik a Civitas közösségépítő és közösséget formáló küldetésébe, amely meg- valósítása során ez alkalommal egy rendhagyó közösséget hoztunk létre és fejlesztettünk: az Időbankosokét. Az elképzelés kivitelezése során például el akartuk érni a következőket: erősödjön az emberek hite önmaguk és embertársaik képességeiben és ebből fakadóan erősödjön biztonságérzetük az egyéni és közösségi jövő- jüket illetően, ne legyenek mindennapi életük során annyira kiszolgáltatva az anyagi tényezőknek, figyeljenek jobban embertársaik és környezetük problémáira és aktívan kapcsolódjan be azok orvoslásába.

Az Időbank-elképzelésünk rendesen átalakítja és nyomatékosítja a következő mondást: „segíts magadon-és Isten is megsegít”, mivel az Időbankban azt valljuk: segíts másokon – és vissza fogod kapni a segítséget! Nyil- ván nem szokatlan ez a gondolkodás sokak számára, hiszen a hagyományos kaláka, az önzetlen jószomszédi és baráti segítségnyújtás jellemezte falvaink életét a történelmünk során. Ezt a gondolkodásmódot is meg szeretnénk menteni, illetve újraéleszteni.

Mint minden más újító elképzeléshez, természetesen ehhez is sok munka, gondolkodás, tervezés, álmodozás és tapasztalás volt szükséges ahhoz, hogy eljussunk a fenti kijelentések bátor megfogalmazásához. Körülbelül 60 alkalommal látogattunk el Udvarhelyszék falvaiba, közösségeibe, ezen alkalmakkor a tájékoztatás mellet egy közvéleménykutatást is elvégeztünk egy körülbelül 500 fős mintán. Meg akartuk egyebek mellett tudni, hogy mennyire segít az emberek szükségleteinek kielégítésében egy ilyen Pénzmentes Segítségnyújtás Hálózatába való bekapcsolódás.

Elképzeltük és kidolgoztuk azt az internetes platformot, amely által a csatlakozók közzé tehetik szolgáltatási igényeiket és felajánlásaikat, valamint bejegyezhetik az egymás közötti segítségnyújtásaikat, méltányos és jól leszabályozott körülményeket élvezve az egymás közötti elszámolás során. A Rendszer leegyszerűsítve így működik: 1 óra segítségnyújtásért valaki számára a szolgáltató 1 Idő-Pontot kap cserébe, és ezt a maga során ledolgoztathatja másokkal. Az internetes platform elindítása óta több mint 200-an csatlakoztak az Időbankhoz, elsősorban Udvarhelyszékről, de távolabbi régiókból, sőt külföldről is. Ugyanakkor több alkalommal is szerveztünk jó hangulatú, baráti találkozókat az udvarhelyszékiek részére.